21 mei 2018

De leiding van de Heilige Geest

Predikant:
Bijbeltekst: Handelingen 16:6-7,10
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst voor de verkondiging: Handelingen 16: 6, 7 en 10
Thema van de preek: de leiding van de Heilige Geeest

Iedereen heeft wel eens ruzie: kinderen en volwassenen. Ruzies tussen partners gaan vaak over de kinderen: de ouder vindt iets wel goed, de ander niet. Andere ruzies gaan vaak over geld. Weer andere ruzies gaan over het vinden van de weg als je op vakantie gaat. Ruzies kunnen flink oplopen. Toen kwam er de TOM TOM, zodat er geen ruzies meer zouden zijn over het vinden van de weg. Soms luisteren we echter ook niet naar die TOM TOM. Dan krijg je geen ruzie met je vrouw, maar met TOM. Dan zegt TOM “keer om”. Dan zet je de TOM TOM uit, want ik doe lekker wat ik zelf wil. In Handelingen 16 komt ook een soort TOM TOM voor. Paulus en zijn medewerkers zoeken de weg die God van hen vraagt. Maar waar moet je dan naar toe en hoe weet je wat God van je vraagt? Het antwoord is niet TOM, maar de heilige Geest. Paulus denkt ergens naar toe te gaan, maar de Geest verbood het hem diverse keren. De gedachten van God en de mens kunnen verschillen. De Heilige Geest steekt er dan een stokje voor. Maar hoe weet je zeker welke kant je op moet gaan? Mensen van de Echo hebben ervaren hoe door de leiding van de Geest hun leven compleet veranderd werd.

Hoe laten we ons leiden door de Heilige Geest? Het is moeilijk om ons iets voor te stellen bij de Heilige Geest. We moeten er echter wel voor open staan om door de Heilige Geest geleid te worden. Paulus krijgt een droom, waarin een man zegt dat Paulus het water moet oversteken om hen te helpen. Soms kunnen we (achteraf) zien dat God ons leidt. Soms worden we door God geleid zonder dat we dat weten. De voorganger had vroeger niets met de kerk, toch is hij er via zijn studie er meer in aanraking gekomen.

Voor Paulus is het duidelijk dat dit Gods weg is, daarom varen ze naar de overkant. Je zou denken dat er dan veel mensen staan te wachten om hen te verwelkomen. Dat gebeurde niet, dus dat was wel een tegenvaller. Paulus gaat op de sabbatdag naar de Joden. Hij vindt daar alleen een handje vol vrouwen. Paulus zou kunnen denken “ben ik nu hiervoor naar Europa gegaan?”. Van één vrouw staat dat ze God vereerde; dat was Lydia. God was dus al aan het werk. Het werk werd uitgebreid, zodat er nu in Europa en ook in Nederland veel kerken zijn. Omdat Paulus voelde dat God Hem leidde weten wij nu ook van het evangelie van Jezus Christus. Wij weten dat we zondig zijn en horen “keer om”. Wij horen dat we moeten kiezen voor God en niet onze eigen weg gaan. we hebben het nodig om te horen dat we zondig zijn en dat er een weg is die ons terugbrengt bij de Heere.

Waar mensen samenkomen in de naam van God, daar is de Geest. De Geest is dus ook hier. Als wij de Geest toelaten, werkt Hij met kracht en leidt Hij ons. In deze dienst mag de voorganger, Johan Bos, de zegen krijgen. Dat is 10 jaar geleden al begonnen. De Geest werk geleidelijk en leidt door. De vraag is of we ons laten leiden door de Geest.
Amen.

Categorieën