27 december 2020

De man in de put

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheus 2:1-12
Dienstsoort:

Samenvatting

Alle ellende is in de wereld gekomen door onze opstand. Wij willen niet dat God Koning over ons is. De verlossing bestaat uit aanbidding en overgave. De wijzen uit het Oosten kwamen uit Jeruzalem om te aanbidden, maar die aanbidding betekent ook overgave aan deze geboren Koning der joden.

  1. God Zelf maakt de geboorte van Zijn Zoon bekend

Het initiatief voor de verlossing gaat uit van God Zelf. Het hele Oude Testament staat vol van aankondigingen van de Messias. Jesaja noemde hem al de Vredevorst, daar zongen ook de engelen van ‘vrede op aarde’. In Mattheüs 2 zien we de vervulling hiervan. God stuurt zelf de wijzen naar Jeruzalem en waakt over Zijn Kind, zoals we zien in vers 12. God heeft niet alleen Zijn Zoon naar deze wereld gezonden, maar Hij maakt ook Zelf de geboorte bekend. Dat zien we in Lukas 2, maar ook in Mattheüs 2. Als de wijzen bij koning Herodes vragen naar de geboorte van de Koning der joden, verspreidt dit bericht zich snel door heel Jeruzalem. Ook wij horen er deze dagen van.

Waarom zou God daar nu zo mee bezig zijn om het aan mensen te laten weten dat Jezus geboren is? Ten eerste heeft dat te maken met Gods liefde: Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen zalig worden. Daarom laat Hij deze evangelieboodschap in heel de wereld verkondigen. Maar ten tweede komt dat ook door onze hardleersheid. Wij verzetten ons diep van binnen en willen niet dat Jezus over ons koning is. Wij denken dat wij het zelf wel kunnen redden. Maar God weet veel beter dan wij dat wij Hem wel nodig hebben en Hij laat het er niet bij zitten. Het is nodig dat ons verzet wordt gebroken.

  1. Wijzen gaan op weg om Hem te aanbidden

De Heere God gebruikt de astrologische kennis van de wijzen om de geboorte van Zijn Zoon bekend te maken. Hij spreekt hen aan in hun eigen taal. Ze zijn daarvan zo onder de indruk dat ze op weg te gaan om die Koning te aanbidden. In dat woord ’aanbidden’ zit ook hun bereidheid om zich aan Jezus te onderwerpen. Dat is onze verlossing: dat wij ons overgeven aan de Koning en ons door Hem laten leiden.

Nu is die astrologische kennis alleen niet genoeg, met de ster alleen komen de wijzen er niet. Ze komen bij Herodes en horen daar van de schriftgeleerden dat de Christus in Bethlehem geboren zal worden. De wijzen hebben de Bijbel nog nooit eerder gelezen. Wellicht dat ze er iets van gehoord hadden, maar zij waren zeker niet zo bedreven in de heilige schrift als de schriftgeleerden. Zodra ze het horen dat de Christus in Bethlehem geboren zal worden, gaan ze direct op pad om Hem te zoeken.

  1. Wie gaat er mee?

Gaan wij mee met die wijzen? Koning Herodes gaat niet mee. Hij zegt wel dat hij de Koning van de joden ook wil aanbidden, maar uit het vervolg weten we dat hij iets heel anders van plan was. Herodes was zo ziekelijk jaloers dat hij zowel zijn vrouw als zijn zonen heeft laten ombrengen, omdat hij bang was dat ze hem van de troon zouden stoten. Hij wilde ten koste van alles zijn macht behouden.

God wil ons tot overgave brengen om ons zalig te maken. Hij weet als geen ander dat het verkeerd afloopt met ons als wij eigen baas willen blijven. Ook de schriftgeleerden gaan niet mee naar Bethlehem. Zij zijn vertrouwd met de Bijbel, maar geven zichzelf niet over aan de Zaligmaker. Hoe zit dat met ons? Het komt erop aan dat we ons aan Hem overgeven en ons door Hem laten leiden.

Als de wijzen onderweg zijn naar Bethlehem zien ze de ster weer die ze in het oosten al gezien hadden. Vandaag de dag zien we die ster niet meer, maar figuurlijk gezien heeft ook de coronapandemie ons vandaag wat te zeggen. Het laat ons zien dat wij het niet redden, maar Koning Jezus redt het wel! Hij wil dat wij voor Hem knielen en ons aan Hem toevertrouwen, zoals ook de wijzen deden.

Categorieën