20 maart 2016

De ontklede Zaligmaker

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 19:23-24
Dienstsoort:

Samenvatting

1. vernedering van de Christus
2. vervulling van de Schrift
3. verdeling onder de soldaten

De zeven kruiswoorden zijn populair in de lijdenstijd, maar over de kleding van de Heere Jezus wordt niet vaak gepreekt. Toch is het wel belangrijk, want het wordt in alle vier de Evangeliën verteld. Johannes vertelt het meest uitgebreid. Het is een bittere lijdensslag in de lijdensbeker die de Heere Jezus moest drinken. Maar dit sterven heeft ook met erven te maken. Luther sprak over een gezegende ruil. Bij Golgotha worden er dingen verwisseld. Ik in plaats van u. Hij gebonden, opdat wij zouden worden ontbonden. Hij vervloekt, opdat Hij ons met zegeningen zou kunnen overladen. Alle negatieve gevolgen van onze zonden worden op de Heere Jezus gelegd en alle positieve resultaten van Jezus' lijden worden ons gegeven. Genezing in plaats van wonden en striemen. De Heere Jezus werd afgewezen; ongeliefd, ongewenst. Opdat wij zegen zouden ontvangen.
Het kruis heeft ook te maken met voor Hem de schande en schaamte, opdat ik zou delen in Zijn eer, heerlijkheid en glorie. Als iemand zich echt schaamt, dan gaat zijn hoofd naar beneden. Als je beschaamd gemaakt wordt, dan word je vernederd. Het is heel erg als mensen je te kijk zetten. Als mensen je belachelijk maken. Je kunt je ook schamen voor je verleden. Vooral innerlijke schaamte is een emotionele wond. Als je je schaamt, dan krijg je rode blosjes op je wangen. Als je iemand echt openlijk te kijk zet, dan is dat een dolksteek van binnen. En omdat je hart gaat bloeden, worden je wangen rood. Een aanslag op je emoties, op je waardigheid.

20316miWat wonderlijk dat Jezus daar nu ontkleed gehangen heeft, om onze schaamte weg te nemen. Op Goede Vrijdag droeg de Heere Jezus het kruis; hij is op weg naar Golgotha. Johannes heeft het allemaal exact genotuleerd. Een strafpeloton van 4 soldaten onder leiding van een officier nemen Jezus mee en zij moeten drie misdadigers aan het kruis slaan. Zij moeten de kruiselingen allereerst helemaal ontkleden. Dat gaat er natuurlijk ruw aan toe. Dat heeft natuurlijk pijn gedaan. Zodra dat kleed werd afgerukt van Zijn lichaam heeft dat natuurlijk extra pijn gedaan, omdat hij de avond daarvoor gegeseld is en de wonden aan Zijn klederen vast zaten en nu weer opgaan. Zijn kleren vallen in de handen van de soldaten. Daarna wordt Hij gekruisigd en worden Zijn klederen verdeeld. Letterlijk is het een buit die de soldaten meenemen; geestelijk bezien is het een zegen.
Ze rukten Hem de kleren van het lijf en dat is mensonterend. De Heere Jezus wordt op schilderijen altijd met een lendendoek afgeschilderd. Maar Hij hing daar helemaal naakt aan het kruis. Zelfs een overledene die wordt opgebaard, krijgt nog kleding, maar de Heere Jezus niet. En zelfs toen was Hij nog één en al gebed: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.....

Het fundamentele recht van de allerarmste hier op aarde is dat hij in elk geval kleding heeft. Als je hem dat afneemt, dan ontneem je hem alles. Hij hing naakt aan het kruis; het teken van het verbond was het enige wat nog over was; Hij was als Jood immers besneden. Het volk zag het aan. Geneerden ze zich dan niet? Gingen de hoofden dan niet naar beneden? Ik ben niet gewend zo naar Hem te kijken......nee, maar het staat wel in de Bijbel. Zijn gezicht was besmeurd met bloed. Zijn wangen gezwollen van de kinnenbakslagen. Alles werd Hem ontnemen, tot aan de laatste lap. Hij hield niets meer over. Wat een vernedering.
Toen Hij geboren werd, werd Hij ondanks de armoede in elk geval in doeken gewonden. Later staat er dat Hij Zijn mantel, Zijn opperkleed afdeed. Dat deed Hij zelf. Maar hier wordt Hem alles afgenomen. Wat een diepe menselijke ellende. Maar ook wat een onbegrijpelijke liefde. En als je je ooit hebt geschaamd voor je  naaktheid dat zie je dat de Heere Jezus naast je komt staan. Zijn onderkleed was zonder naad geweven. Dat doet denken aan Jozef. Maar ook dat wordt Hem ontnomen. Als een schaap dat ter slachting wordt geleid...
En dan gaan de soldaten zitten; ze zijn klaar met hun werk. Ze maken 4 stapeltjes: Zijn bovenkleed, Zijn gordel, Zijn sandalen en Zijn hoofddeksel. Ze behandelen Hem alsof Hij al een dode is, want normaal wordt de erfenis pas verdeeld als iemand overleden is. De Heere Jezus heeft dat gezien. Zijn onderkleed was een prachtige lijfrok, waarschijnlijk met de kwastjes er aan waar de bloedvloeiende vrouw naar greep. In het oude testament wordt dat onderkleed, deze bijzondere lijfrok nog een keer meer genoemd, bij de kleding van de Hogepriester! De Heere Jezus is hier bezig met priesterwerk te verrichten. Daar liggen allemaal diepe geestelijke betekenissen in. De Heere Jezus wordt buiten Jeruzalem gedood, zoals de bok buiten de legerplaats gezonden werd. De Heere Jezus weigerde de wijn die Hem ter verdoving werd aangeboden. Dat deed Hij als priester, en priesters mochten geen wijn drinken. Die prachtige linnen lijfrok doet ook denken aan het voorhangsel dat van boven naar beneden scheurde. De Heere Jezus ziet hoe ze Zijn klederen verdelen. Ze doen dat met droge ogen, terwijl in hun buurt iemand sterft aan een kruis. Hoe hard kan een mens zijn.....Je moet dieper kijken, zegt Johannes. Niet de duivel is hier de baas, maar de Schriften worden hier vervuld. Psalm 22, bijvoorbeeld. Het stond al op Gods agenda dat dit zou gebeuren.

Waarom gebeurde dit allemaal? Opdat onze schande zou worden bedekt. Wie zou die lijfrok hebben gekregen? De volgende dag waren er dus een paar soldaten die met de kleding van Jezus liepen....Zijn kleed werd van hen....daar zit een diepere betekenis in.
Adam en Eva schaamden zich niet, voor de zondeval. Daarna wel, toen verstopten ze zich. Dat mooie, zuivere werd vuil en vies. Ze waren hun onschuld kwijtgeraakt. Ze ontdekten dat ze naakt waren. Toen werd God hun kleermaker. Hij doodde een dier en met de vellen van dat dier maakte Hij kleding voor de mens zodat zij bedekt zijn. Ook de priesters mochten de huid hebben van het brandoffer. Ik denk dat God met heel veel verdriet dat dier heeft gedood. Hij is de God van het leven; en nu moest Hij zelf dat dier dood maken om twee zondige mensen te kleden. Zouden Gods gedachten toen al geweest zijn bij Zijn Zoon waarvan de klederen verdeeld werden?  Zoals een lam dat werd geschoren en geslacht? Het bovenkleed en het onderkleed? Zou God toen al Zijn Zoon hebben zien hangen aan het kruis? Hij die de eeuwen overziet?
Zo ziet God ook ons nu. Zoals Adam en Eva voor de dag moesten komen met hun zonden, zo roept God ook ons. Om voor de dag te komen. Vertel me eens, wat heb je gedaan? Als je zo met de naakte waarheid voor God komt, dan staat God klaar met de kleren van de Heere Jezus. Weet u met wat voor kleren God klaar staat? Jesaja 61:10 De kleren van het heil, de mantel der gerechtigheid. Hij heeft mij bekleed met het onderkleed van het heil, de kleding van jesji staat er in het Hebreeuws, het kleed van Jezus! Iedereen die bij het kruis is geweest en pleit op het volbrachte werk van Jezus, die loopt in Zijn kleding. Die draagt de mantel der gerechtigheid. En in Jesaja 61 wordt het genoemd als een feestkleed.
Vaak zijn we al zo blij met het onderkleed van het heil, dat de zonden bedekt zijn, Maar de Heere God wil ons ook een feestkleed geven, een bovenkleed, een mantel der gerechtigheid, van glorie. Heere hoe rijk zijn wij in U! Made in heaven? Nee, made on that hill far away! Zoals de verloren zoon het beste kleed kreeg, de mantel die sprak van zijn vaderlijke waardigheid.
Elke echte christen krijgt zowel dat onderkleed van het heil als het bovenkleed, de feestmantel. Moede kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Jezus’ kleren lagen opgestapeld bij het kruis, in stapeltjes. Het ligt klaar voor u. De mantel der liefde. Vier stapeltjes. Vier is het getal van de wereld. De kleren van Jezus werden over de hele wereld verdeeld, zegt Kohlbrugge, en dat is waar. Johannes schrijft in Openbaring 1 over de kleding van de verheerlijkte Christus. Ik raad jullie dat je van Mij koopt witte kleren. Gratis. Helemaal voor niks; komt tot het feest, zegt de Heere Jezus in die gelijkenis. Maar dan is er 1 die heeft geen feestkleed aan. Niet omdat hij dat niet kon betalen, maar omdat hij niet door de ingang was gegaan. Omdat hij niet bereid was zijn eigen vodden uit te doen en de prachtige kleren van het heil aan te doen.
Als je tot waarachtige bekering komt, word je eerst ontkleed en dan overkleed. God bekleedt alleen naakte zondaars. Je kunt je zonde niet meer verstoppen. Je positie kan een kleed zijn. Er zijn mensen die een muurtje om zich heen hebben gebouwd, beschadigd als ze zijn. Niemand mag bij je komen en je verstopt je emoties. Of je kleren van valse zekerheden worden je afgenomen. Mensen kunnen van allerlei dingen in hun leven een kleed maken: hun kinderen, hun baan, je vrijwilligerswerk.. Ook je dienstkleed, ook je boete-kleed, je ambtelijk gewaad, je bekeringskleed, het moet een keer weg. Zelfs het rouwkleed; sommige mensen klagen altijd maar.... Ook dat moet er een keer af. Dan kom je naakt voor God. Dan krijg je te maken met Gods mantelzorg. Kleren van het heil. Je hoeft ze niet te verdienen, je krijgt ze gratis. Je hoeft ze alleen maar aan te trekken.
Zouden de soldaten het ook geestelijk begrepen hebben? Misschien. In Matt. 27 staat, dat na de 3-urige duisternis de hoofdman en die met hem Jezus bewaakten, alle vijf uitriepen: Waarlijk, deze was Gods Zoon!
Wie overwint, krijgt van de Heere lange witte kleren. Niets is meer bloot, bij hen die gewassen zijn in het bloed van het Lam. Die gezegende omwisseling. Voor Hem de schaamte en de schande, opdat door Hem voor mij eer wordt verkregen. Niets uit ons, het is al uit Hem, zo kom ik in Jeruzalem. Zo treed ik onbevreesd, Gods tempel in bij 't eeuwig feest.

Categorieën