11 juli 2021

De puzzel blijft onaf – het visioen gebeurt

Predikant:
Bijbeltekst: Openbaring 6:1-2
Dienstsoort:

Samenvatting

In de bijbel staan allemaal puzzelstukjes. In Jesaja bijvoorbeeld wordt er gesproken over een nieuwe hemel en nieuwe aarde, maaltijd op de berg Sion, zwaarden die omgebouwd worden tot ploegscharen. De profeten hebben allemaal verschillende visioenen gehad. Het boek Daniël bijvoorbeeld is er vol van. Daar zitten ook veel overeenkomsten met openbaring.

Er zijn mensen die proberen met al deze puzzelstukjes de puzzel af te maken. Deze puzzel krijg je echter nooit helemaal af. Dat zei Jezus ook: het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Het gaat niet om de beste puzzelaar maar het gaat erom dat we hopen op Hem die trouw is! Ondanks de moeite en het verdriet.

De randen van de puzzel zijn wel duidelijk. Namelijk het begin Hij is de eerste (Alpha) en de laatste (Omega). Dit staat voor de linker en rechterkant van de puzzel. In die tussentijd gebeurt er van alles. De onderkant symboliseert als vangnet namelijk de God die ons opzoekt en ons opvangt. Daar heeft Hij zijn handen vol aan, we hebben geen idee. De geduchte tegenmacht van de satan, de wereld en de mensheid zelf. Maar toch Hij heeft een plan en gaat door.

In mathesis 24 worden puzzelstukjes aangereikt die bij elkaar horen. Velen zullen afvallen van het geloof. Dat is een teken van de eindtijd. Dat gebeurt momenteel. Maar er staat ook dat het evangelie tot aan het einde van de tijd overal bekend zal zijn. Dat gebeurt nu ook, dankzij de digitalisering. Misschien duurt het nog 20 a 30 jaar en dan is de bijbel in alle talen vertaald. Het koninkrijk gaat door. Dit hoort dus bij elkaar.

Een ander voorbeeld gaat over Israël. Zacharia 12 beschrijft in het 10e hoofdstuk dat in de einde van de tijden alle volken zich tegen Israël gaan keren. Dat wordt ook steeds meer zichtbaar. Als het evangelie overal is verkondigt dan zal de geest uitgestort worden over Israël. Dan krijgt Israël een tweede pinksterfeest.

Het gaat er niet om dat de puzzel afgelegd moet worden maar we moeten de puzzelstukjes zien. Zodat we de tijden kennen waarin we leven. Dit is belangrijk voordat we de visioenen verder in gaan.De bijbel is een boek dat gebeurt en je ziet dat in vervulling komen.

Het eerste visioen gaat over een wit paard en hij die erop zat had een boog. Hem was een kroon gegeven en Hij trok er overwinnend op uit. Dit gaat over Jezus die met eer gekroond is. Hij gaat overwinnend de wereld over. Hij schiet pijlen van liefde af en zo wint hij de mensen in. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Er zit strijd in, Hij is steeds bezig te overwinnen. Wij doen mee aan die strijd van Hem. Er gaat niks vanzelf, we bidden: gebruik uw boog uw die hebt overwonnen en schiet u pijlen op onze harten en die van onze kinderen en naasten.

Ook al zie je het niet altijd en lijkt het hopeloos. Al voel je je hopeloos, deze ruiter gaat als strijdend door! U haalde uw boog te voorschijn en uw trok uit tot heil van uw volk (Habakuk 3:9)

Categorieën