20 november 2022

De stad van de toekomst

Predikant:
Bijbeltekst: openbaring 21:9-27

Samenvatting:

Schrift- en tekstlezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 21 vers 9-27

. 19En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, 20het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beril, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethist. 21En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. 22Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam. 23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar,  en het Lam is haar lamp. 24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. 25 En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden,  want daar zal geen nacht zijn. 26En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. 27Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

 

Thema: De stad van de toekomst!

Als ergens een nieuwe woonwijk verrijst verschijnt foldermateriaal en soms een maquette om je enthousiast te maken. Zo ook hier, een beeld van het nieuwe Jeruzalem. En dit wordt niet mooier gemaakt dan het is, zoals bij de hedendaagse voorspiegelingen. Dit visioen is een stuk symboliek, het zal in werkelijkheid nog mooier zijn.

 

De oorsprong

En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg  in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de  grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Het nieuwe Jeruzalem komt uit de Bruid die is opgezocht; die je ondertrouwde in liefde, genade en geloof. Toen je Zijn bruid werd, werd je Zijn toekomst met elkaar. Hier heet de bruid nog ‘vrouw van het Lam’. Christus stierf voor jou, onverdiend! Gods trouw is haar redding. Hij komt ook om ons hart, ook al denken wij het allemaal wel alleen te kunnen. Als Hij in ons komt, zijn we gezegend, maar het betekent ook lijden, verdrukking in het hier en nu. De wereld heeft een bloedhekel aan God, wil Hem uitroeien. Babylon, de hoer, wil ons verleiden tot hoogmoed en hebzucht en wij trappen er met open ogen in. De wereldmachten bevechten elkaar en gaan over lijken; wie heeft het voor het zeggen? Maar, zij zullen op een dag met donderend geraas instorten en volledig te gronde gaan. De stad van God, het nieuwe Jeruzalem, zal de hele aarde vervullen.

 

De uitstraling

Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de twaalf poorten waren twaalf parels. Elke poort apart bestond uit één parel, en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas.

Kristalhelder glas; geen donkere plekken meer, alle doorzichtig tot op de bodem. Heel persoonlijk, ook voor ons persoonlijk. We hebben soms ook nog schemergebieden in ons leven. We zijn niet van schijnheilig, toch? Maak je leven transparant. Paulus had het geleerd. Verlang jij er ook naar, hoop je erop en huil je om je zonden?

Er is geen zon en maan meer, wisseling van dag en nacht zijn voorbij; het Lam is de lamp, zijn luister verlicht de stad. Zijn loutere liefde leeft; alles is goed. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam: geen verschil meer tussen heilig en onheilig.

 

De architectuur

En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. Net als de tempel, de vorm van een kubus. De afmetingen waren enorm: twaalfduizend stadiën, dat is 2400 km in hoogte, breedte en lengte, onovertroffen. 12 keer duizend betekent het volk van God vervult heel de aarde.

Aan alle windstreken waren drie poorten: overal komen de mensen vandaan, zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Bent u daar ook bij? Niet wij bepalen wie binnengaat, maar Christus, er is ruimte genoeg. De poorten hebben de namen van de stammen van Israël, de fundamenten die van de apostelen.

Alles wat uit de Geest is, mag mee naar die nieuwe stad. Eer en heerlijkheid, Gods werk in degenen die in Hem gestorven zijn.

 

De rijkdom

Alle edelstenen worden genoemd als fundament en de straten zijn van goud. Dubai valt erbij in het niet. De heere beloofd in Jesaja 54: Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste! zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en uw ganse gebied van aangename stenen.

Je snapt het of je snapt het niet, amen.

 

Verwerkingspunten:

Wat roept het visioen van Gods komende stad bij jou op? Vraag het ook eens aan iemand in je omgeving.

Welke plek heeft de hoop op Gods toekomst in jouw leven? We worden vanuit de bijbel aangespoord  daar bewust bij te leven. Hoe geef jij daar invulling aan?

Categorieën