12 maart 2017

De troost van Christus actieve gerechtigheid

Predikant:
Bijbeltekst: johannes 8:30-47

Samenvatting:

Wie overtuigt Mij van zonde, vraagt Jezus in de tempel. Omringd door een grote menigte. Het Loofhuttenfeest is net gevierd. Bij de schatkist staat Hij (v20). Schatkamer, met meerdere offerkisten. Een drukke plek, met toezicht. Farizeeën en Schriftgeleerden. Zij wilden graag dat het volk zich aan de wet van Mozes hield. Ze nemen het nauw. Met dezen is Hij in gesprek over wie Hij zelf is. De zoon van David, de Messias, de beloofde, een met de Vader. In beperkte termen en dan openlijker. Dat stuit hen tegen de borst. Die man moet opgeruimd worden. Dat leeft in hun hart. Steningen (H7).

V46, wie overtuigt Mij van zonde? Wat bedoelt Hij? Zie eens wie Ik ben, wat in Mij is. Ik ben de Zoon van God, de beloofde Messias, kan ik dat zeggen als ik in zonde zou leven? Kan je een zonde aanwijzen in mijn leven? Daarom alleen al, ben ik de Zoon van God.
Hier staat iemand die de wet van God volmaakt houdt. Nooit gezondigd. Hij heeft God volmaakt lief en de mensen om zich heen als Zichzelf.
Hij zegt: jullie doen wat jullie vader doet: liegen en bedriegen. Je misleidt je zelf, je leeft in zonde. Jullie laten je leiden door het tegenovergestelde van de waarheid. De leugen dat het met mij nog wel meevalt. Dat zeggen we niet, maar is dat niet wat in ons hart leeft? Als mensen zouden leven als ik leef, zou de wereld er dan niet wat aardiger uit zien? Als ik het goede doe, dan ontvang ik toch het goede? Wij zijn goed en Hij, Jezus slecht....

Daarom spreekt Jezus zo radicaal. Zie het onder ogen, maar zie ook Wie er voor je staat. Zodat je Mij aan de voeten valt en alle zegen ontvangt.
Herken je die Farizeeër in uw eigen hart? Hij laat zich lastig ontmaskeren, hij duikt telkens weg.
Je moet je toch aan de regels houden? Maar hij doet het ook! Dan valt het dus wel mee met mij... De Heere Jezus zegt, zie maar onder ogen wat in je hart is.
Dat durf ik niet, dominee.. De Heere Jezus is juist gekomen voor als het verkeerd gaat. Hij is gekomen om zondaren te zoeken. “Maar we zondigen allemaal nietwaar..?” Dus is het minder erg...? Maar zie het eens, wat in je hart is..

Is het een moeilijke boodschap? Maar wel nodig, niet? Wij willen graag vroom worden, maar God wil juist dat je 'goddeloos' wordt, en blijft. Meer en meer. Een groter zondaar in eigen oog. Niet het kwaad in je leven weg stoppen, omhoog laten komen. En belijd en van genade leven. Meer en meer. Dat de genade steeds groter wordt in je leven. Zak maar heen door je bekering, door je vroomheid. God is een God die goddelozen rechtvaardigt.

Zie vanmiddag de Heere Jezus Christus, hier is iemand die volmaakt is. Dit is het evangelie. Hij staat daar als plaatsvervanger. Geloof in de Heere Jezus Christus, zie op Hem en u ontvangt Zijn volmaakte leven. Zie op Hem en u bent volmaakt.
De Heere Jezus is echt God en ook echt mens. Waarom werd Hij mens? Om de wet te vervullen. Op twee manieren: Hij vervult de wet en draagt de vloek van de wet, de toorn van God over de zonde. Dat is wat we noemen, de passieve gerechtigheid van de Heere Jezus. Hij onderging het leiden en droeg de toorn van God.

Hij leefde precies zoals God dat wilde, de actieve gehoorzaamheid van Jezus. Hij vervult de geboden en krijgt daarom het leven en de liefde van God. Als je gelooft in de Heere Jezus krijg je die beide.
God ziet mij als iemand die betaald heeft voor al mijn zonden. En: je mag weten, al wat ik doe is goed. Ik leef volmaakt, niet ik, maar Christus in mijn plaats. Is dit niet rijk?
Wend u tot Mij. Voor het eerst misschien. Heb je Hem nooit ontmoet? Kom tot Mij. U mag Mij ontvangen en hebt u alles. Kom, voor het eerst of opnieuw. U bent met Hem gestorven. U hoeft niet meer te sterven.
Ik volmaakt? Ik ervaar het tegenovergestelde. Dit is wat de Heere laat verkondigen. Luther: het oor is het belangrijkste orgaan. Ik moet het steeds weer horen. Goddeloos? Nee rechtvaardig, God ziet je zoals Christus is. Zo hoog... daarom ligt het zo onder vuur.
Hoe zit het met je geloofsleven? Wil je controle en kun je het niet overgeven? Ik wil dat wel hoor. Ik heb niet zo'n groot geloof en onwankelbaar vertrouwen.. Maar het evangelie wijst ons de Heere Jezus, de golven stromen over het dek: Hij slaapt. Zonder de wil van Zijn Vader zal geen haar hem worden gekrenkt, dat vertrouwen rekent God u toe.
Waar is dan mijn dankbaarheid? Die is ook zo onvolmaakt. Toen Hij het brood ging uitdelen – danken. Dat doet Hij ook in de plaats van. Zijn volmaakte leven is uw volmaakte leven.

Zonder die actieve gerechtigheid van Christus, was er geen hoop. Met die alle hoop.

Categorieën