22 oktober 2017

De trouw van God aan Israël in veranderende tijden

Predikant:
Bijbeltekst: Ezechiël 36:16-38

Samenvatting:

Samenvatting
De trouw van God aan Israël in veranderende tijden

We lazen uit Ezechiël; een moeilijker bijbelboek uit het Oud- Testament. Een boek dat geschreven is tegen een bepaalde historische achtergrond. Maar het boek is een kruispunt in Gods plan met deze wereld. Het vijfde jaar van de ballingschap in Babylonië. Profetieën van welvaart en herstel staan in hoofdstuk vijfendertig.

God gaf een land van melk en honing aan Israël. Egypte had de Nijl, Israël was afhankelijk van regen. Regen was een zegen van boven! Israël lag tussen machtige landen ingeklemd, een onrustige regio met wisselende grenzen. De vruchtbaarheid was een reden om het land binnen te vallen; elke keer kwam de dreiging van een andere kant.

Edom zal vernietigd worden, Israël zal verlost worden en welvaart krijgen. Door Gods woord worden ze op een bepaalde plek gezet. Ze worden herinnerd aan hun ongehoorzaamheid en ontrouw. Het oordeel komt naar hen toe. God is een God der levenden, Hij laat Zijn Naam niet bespotten. Leven wij als christenen, wij dragen ook Zijn Naam. De Heere grijpt in vanwege Zijn Naam, niemand kan Zijn heilsplan in de weg staat. Hij treedt zelf op, laat het niet aan ons over. Net als in de schepping en het verlossingswerk. Zijn Naam is heilig en moet bekend worden over de hele wereld.

Jona ging de andere kant op, maar uiteindelijk moest hij doen wat God van hem vroeg. Onze dwarsheid en koppigheid kunnen God niet stoppen; ook vandaag niet! God zal ons geestelijke welvaart geven, Hij zal ons reinigen met schoon water. Wassen houdt echte verlossing in. We zullen een nieuw hart van vlees krijgen, ons stenen hart zal weggenomen worden. Een nieuw hart dat hongert naar gerechtigheid, genade, recht en vrede zal.

Ook nu leven mensen in Israël nog als de tijd van Ezechiël. Ze gaan er prat op Gods volk te zijn, ze zijn koning van hun eigen leven en levenslot. Maar ook zij moeten weten dat er alleen in Christus verlossing is, dat ook nu mensen gewassen moeten worden in Zijn bloed. God zal het land weer welvaart geven, Hij geeft boven bidden en vragen, zo groot is God. De Heere Jezus werd geboren, voor Israël en de volken daarbuiten. Die Verlosser en Redder is ook nu nodig: ‘Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben!’

Dan wordt genâ van waarheid blij ontmoet;
De vrede met een kus van 't recht gegroet;
Dan spruit de trouw uit d' aarde blij omhoog;
Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog;
Dan zal de HEER ons 't goede weer doen zien;
Dan zal ons 't land zijn volle garven biên; Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht,
Hij zet z' alom, waar Hij Zijn treden richt.

Categorieën