18 oktober 2020

Dé vraag voor ons als kerk in coronatijd

Predikant:
Bijbeltekst: Openbaring 2:1-7
Dienstsoort:

Samenvatting

4 gedachten:

  1. I. Crisis: Hoe staat het er met de gemeente voor?
  2. II. De eerste liefde opgegeven…?

III. Bekeer je, keer samen terug tot de eerste liefde!

  1. IV. Alleen door bekering is er toekomst voor de gemeente
  1. I. Crisis: Hoe staat het er met de gemeente voor?

Het is een spannende tijd, ook voor ons als gemeente, want hoe zal het de komende maanden gaan met het gemeenteleven? We dragen het dat we maar met 30 mensen bij elkaar mogen komen. Hoe blijven we in deze tijd met elkaar verbonden? De gemeenten in Klein-Azië waren ook kwetsbaar in het Romeinse Rijk. Als je niet meedeed met de keizerverering werd je buitengesloten. vroeger noemden de Romeinen Efeze de lichtstad van Azia. Er waren veel goden en tempels, met als hoogtepunt de godin Artemis (Diana). In die tijd is er toch een gemeente van Christus ontstaan met bekende predikers, zoals Paulus, Timotheüs, Priscilla en Aquila. Er wordt gestreden voor de waarheid.

Onze tijd is verwarrend, want iedereen heeft een mening en daar kan iedereen via internet kennis van nemen. Deze toename van zogenaamde kennis brengt ons niet dichter bij de waarheid. Het is daarom belangrijk als om als gemeente voortdurend op zoek te gaan naar de waarheid. Beseffen de mensen nog wel hoe belangrijk de kerkelijke samenkomsten zijn? Hoewel dat nu ingeperkt wordt, moeten wij toch geduldig verdragen en verharden om zo een voorbeeld te zijn voor anderen.

  1. II. De eerste liefde opgegeven…?

Wij zijn echter geroepen om het licht te verspreiden als van gouden kandelaren. Christus is zelf in het midden van de gemeente en weet dus wat wij doen. Na alle lof van de Heere voor de gemeente van Efeze klinkt er ineens kritiek “omdat ze hun eerste liefde hebben verlaten”. In het boek Openbaring loopt het uit op de bruiloft van het Lam. Daarom is de liefde het belangrijkste. In de begintijd van gemeente van Efeze was er tijd voor God en voor elkaar, want wie God lief heeft, moet ook zijn broeder liefhebben. Liefde is een werkwoord en gaat dus verder dan een gevoel. De gemeenteleden van Efeze zijn nog wel plichtsgetrouw, maar ze hebben echter de eerste liefde verlaten. Is dat niet onvermijdelijk? Je kunt toch niet altijd enthousiast blijven? Vlak nadat je tot geloof bent gekomen, wil je iedereen vertellen over God. Maar het kan zo gewoon gaan worden. Ondanks dat je nog naar de kerk gaat, brandt het vuur van het geloof niet meer. Je geeft meer tijd aan jezelf, je smartphone, spullen kopen en dergelijke dan aan God.

III. Bekeer je, keer samen terug tot de eerste liefde!

Liefde zoekt. In de psalmen lezen we vaak de worden “ik zoek U, God”. Als de psalmdichter God kwijt is leidt hij daar onder en verlangt hij ernaar om God terug te vinden. In de liefde zoek je elkaar steeds weer op. In deze tijd van afstand houden, kunnen we elkaar in kleine groepen nog steeds opzoeken. Het is droevig als mensen al maandenlang geen contact meer hebben met anderen. Het is belangrijk om deze eenzame mensen op te zoeken; dat kun ok met de 1,5 meter.

We kunnen denken dat we het goed hebben: de predikantsvacatures zijn vervuld. Zitten we ermee dat er mensen afhaken en dat het kerkelijk leven afbrokkelt? Leg je daar nooit bij neer. Bedenk van welke hoogt u gevallen bent en bekeer u. Herinner je hoe het was in die tijd van de eerste liefde? Herinner je nog toen je tot geloof kwam, je belijdenis deed, je vergeving ontving, je kind van God mocht zijn, dat de Heere echt opgestaan is, enzovoorts? Het boek Openbaring is vooral een boek van omkering. De liefde kan alleen functioneren als we ons bekeren, telkens weer. Zoals de verloren zoon zegt: “ik zal opstaan en naar mijn vader gaan”. De Heere spreek de hele gemeente van Efeze aan. De eerste stap van omkeer is dat we deze vraag aan elkaar stellen: hoe staat het met de eerste liefde? Hoe is onze band met de Heere? Is er echt aandacht voor de Heere en voor elkaar? Het gaat bij de eerste liefde niet om uiterlijkheden, maar om waar je hart naar uitgaat.

  1. IV. Alleen door bekering is er toekomst voor de gemeente

Het gaat vandaag niet over allerlei weetjes. De Nicolatieten staan misschien wel symbool voor de tijdgeest waarbij alles vervlakt is. Het gaat vandaag om die eerste liefde. Het is de levende Heere zelf zie zegt “dit heb ik tegen u dat u uw eerste liefde verlaten heeft”. In de woorden van Jezus ligt een grote ernst: als u zich niet bekeert, kom Ik bij u en neem Ik de kandelaar van het Woord weg. Dan gaat het licht uit. Die laatste ernst geeft weer hoe lief God deze wereld heeft. In Zijn liefde laat Hij ons nooit met rust, maar roept Hij tot inkeer. Laat de roepstem van de levende Christus tot je doorklinken. Dan is er toekomst.

Amen.

Categorieën