24 februari 2019

De wind waait waarheen hij wil…

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 3:8
Dienstsoort:

Samenvatting

Dezelfde wind, hetzelfde dorp, maar toch merk je er op de ene plek meer van dan op de andere. Maar hij waait; dat is
het belangrijkst.
De vrijheid van de Geest
Een ondoordringbaar mysterie; de wedergeboorte is er, het gebeurt, maar we weten niet precies hoe de Geest de
mens veranderd en vernieuwd, net als de wind die waait waarheen hij wil.
Zonder de wedergeboorte kan je het Koninkrijk van God niet ingaan; zegt Jezus tegen Nicodemus. Geboorte uit water
en Geest is nodig; reiniging van de zonden en je hart als woonplaats van de Heilige Geest.
Jezus zegt dat de Geest en de wind hetzelfde werken (hetzelfde woord in het Grieks: pneuma). Met Pinksteren wordt
dat heel duidelijk: het geluid als van een geweldige gedreven wind laat merken dat de Geest komt. Bij Ezechiël blaast
de geest de doden in de vallei tot leven.
De Geest is vrij om te werken en Zijn werk is merkbaar. Dat is te lezen door heel de geschiedenis heen. Soms zie je
een opleving in Europa, een andere keer juist in Azië of Afrika. De een dient vanaf jongs af aan de Heere, de ander
veel later. De tijd verschilt, maar ook hoe de Geest in iemand werkt is niet steeds gelijk. De bekering van Paulus is
anders dan die van Lydia; krachtig of juist bijna geruisloos. Bij de een gebeurt het snel, bij de ander heel geleidelijk.
De aanleiding is vaak ook verschillend: een storm of een kerkdienst, droefheid of vreugde. De zondekennis en
blijdschap in de Heere is niet standaard, Gods werk is niet saai. Mensen hoeven de Geest niet voor te schrijven wat
Hij moet doen of te proberen een standaard voor Zijn werk te bepalen.
De merkbaarheid van de Geest
Als de Geest werkt, merk je dat altijd. Al weten we niet waar de wind vandaan komt; toch horen en voelen we hem
wel. Soms is er een briesje, een andere keer een zware storm.
De vruchten van de wedergeboorte zijn: geloof dat Jezus je Zaligmaker is en Hem aannemen, strijd tegen de zonde,
je bewaart je voor de zonde (je hebt wel zonde, maar wil het niet doen), je overwint de wereld (de mening van de
wereld is niet bepalend, maar je toetst het aan de wil/ het woord van God), je doet de rechtvaardigheid (liefde tot het
recht om dat te doen) en er is liefde tot de medegelovigen.
Je bent niet meer wat je was en ook nog niet wat je zou willen of moeten zijn, maar door Gods genade ben ik wat ik
ben. Merkt u het werk van de Geest bij uzelf? De Heere beschikt over Zijn Geest en wil Hem als goede gave geven
hen die erom bidden.

Categorieën