6 januari 2019

De zegen van de HEERE, die maakt rijk

Predikant:
Bijbeltekst: Numeri 6:24-26
Dienstsoort:

Samenvatting

Wat zou je doen met 2 miljoen? God geeft ons ieder jaar 31 miljoen, seconden. Vanavond gaat het over de rijkdom van de zegen van de Heere. Bij de zegen moet je stil worden en dan komen die prachtige geladen woorden. Het evangelie zit helemaal verwerkt in die zegen. Het is alsof God Zijn hand op je legt.

1. Handoplegging
Wat een intiem beeld is dat, een warme veilige hand die je de zegen geeft. Ik heb vanavond een gieter meegenomen. Wat heeft die gieter met de zegen te maken? Je moet eerst zelf gezegend worden om voor een ander tot zegen te zijn. Dat is het gevaar van het ambtelijke werk. Je moet je eerst laten vullen, door stil te worden en te wachten. Je gieter moet onder de kraan, je moet stille tijd houden en dan pas kun je doorgeven. Is je hoofd een vergiet of is je hart een gieter?
Nazireeërs waren toegewijde mensen maar God wil hier aan alle Israëlieten een zegen geven. Aaron hief zijn handen op naar het volk om ze te zegenen. Dat is heel persoonlijk, zie de Afrikaanse vertaling met het woordje ‘jou’. Het moest voelen
De handen mochten nooit hoger dan schouderhoogte komen, omdat op het voorhoofd van de priester de plaat zat met de Naam. De vingers waren in zo’n stand dat ze de naam van God vormden. Het Hebreeuwse woord voor zegen lijkt op knie: je kan er knielend onder zijn, onder wegkruipen.
Blessing komt van bletsan, van bloed. Er heeft offerbloed gevloeid en op grond daarvan valt er zegen. God zegent door bemiddeling. Elke sabbatsviering werden de kinderen gezegend. De Drie-enige Naam krijg je mee bij je doop en die naam gaat mee tot het sterven. Wat hebben we een rijke God, dat we iedere week die zegen meekrijgen!

2. Zegening
Het is geen wens of gebed maar het is een toezegging, een proclamatie. Ik ben begonnen in Rotterdam met Maranatha, ieder die de naam van Jezus niet liefheeft, zij vervloekt. Nu eindig ik met de zegen. Het is als een waaier, die steeds groter wordt. In de eerste zin belooft de Heere welvaart met zegen maar ook behoeding, bescherming. Hier wordt het woord voor politie van afgeleid.
De tweede zin gaat over het gezicht van God. Als je Hem in het gelaat ziet, wordt je zo blij en stralend. Gods gelaat was bedroefd door de zonde. In Christus keert God zijn gelaat naar ons toe. In het pastoraat is luisteren maar ook de gezichtsuitdrukking heel belangrijk. Als de zon schijnt is alles 10 keer zo mooi. Zo is het ook met het gelaat van God in jouw leven. Als God met zijn licht je verborgen zonde openbaart, wil hij dat je ze belijdt. Dan zal Hij je in genade aanzien.
De zegen in de derde zin wordt nog intenser. De Heere verheffe zijn aangezicht, Hij wordt blij om je, zoals ouders kijken bij de wieg van hun kind. Ze krijgen dan een lach terug. Je bent in Gods ogen gewenst, gewild. De kroon is de vrede, shalom. Het is herstel, heelheid, door de Heere Jezus gewerkt aan het kruis. In Bethlehem is die vrede bezongen, op Golgotha in bloed getekend en met Pasen uitgedeeld.

3. Naamgeving
De zegen van God is de Naam van God. Die naam gaat mee als een kostbaar geschenk. De zegen is geen wens, het is een geschenk dat je mag aanvaarden uit de doorboorde handen van Christus. Wees dan geen eend of een hond, die al het water van zich afschudt. Je wordt besproeid met die zegen. Juist in deze omgeving van Rotterdam wordt je tot zegen door liefde, hoop, warmte en geloof te brengen. Licht, vreugde, vergeving … wees een zegen. Probeer een ander te begrijpen, voordat je zelf begrepen wordt. Vader maak ons tot een zegen, hier in de woestijn

Categorieën