23 juli 2017

De zegen van Juda

Predikant:
Bijbeltekst: genesis 49:1-12

Samenvatting:

Thema: De zegen van Juda

Samenvatting
Herkomst, heerschappij en de heerlijkheid van Juda.

Ruben, Simeon en Levi waren het niet. Ruben bedreef ontucht, de andere twee richtten een bloedbad aan. Juda was ook niet zo braaf, hij nam Jozef ook gevangen en wilde hem ook eigenlijk weg hebben. Hij ging ook ‘naar Katendrecht’.
Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! klinkt het. Verkiezing is niet om het geloof, maar tot het geloof en verootmoediging. Jezus werd geboren uit het nageslacht van Juda, Hij kwam om zondaren zalig te maken. Maar daar mag het nageslacht van de andere broers en daar mogen wij in delen.
Thamar wilde een onderpand na haar hoererij met Juda. Ze kreeg een staf, snoer en ring. Als Juda haar later wil laten doden, omdat ze zwanger is, heeft ze bewijs. ‘Je bent rechtvaardiger dan ik’, zegt Juda. God ziet onze zonden door de doorboorde handen van Zijn Zoon.
Simeon werd gegijzeld door Jozef; de broers moeten Benjamin meenemen naar Egypte. Juda stelt zich borg voor zijn jongste broer. Er staat dat Juda zegt: ’God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden’. Hij erkent dat ze verkeerd gehandeld hebben.

We spreken over Joden, nakomelingen van Juda, god lover. Jezus wordt geloofd door de herders, Simeon en Anna, de wijzen.
Isai, David en Salomo zijn nakomelingen van Juda. Jezus is meer dan Salomo. We moeten niet blijven steken bij Juda, maar denken aan Jezus, Hij is het! Zijn heerschappij is eeuwig. Zijn hand rust op de nek van de vijand. Onze vijanden zijn de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Gods gloriekroon bloeit eeuwig, de vijand wordt verslagen.

Alle stammen hadden een banier. Op die van Juda stond een leeuw, hij is een welp. Christus is de Leeuw uit Juda’s stam, maar Hij is ook het Lam. Juda nam toe is kracht, Jezus ook. Juda lag als een leeuw terneer, Jezus zit naast Zijn Vader. Spot niet met die Leeuw, Hij kan u verscheuren.

In vers 10 wordt beloofd dat de scepter van de koning bij hem zal blijven totdat Silo, Jezus, komt. De heerschappij gaat door met de rustaanbrenger, de held Jezus. De volken zullen Hem aanhangen. De Leeuw zal brullen, iedereen zal het horen, overal komen de mensen vandaan. Bent u al gekomen?

De ezel eet vrijuit van de wijnstok. Je kan je kleren in de wijn wassen. Er is overvloed. Luther zegt dat de ezel de zondaar is die aan de wijnstok Christus wordt vastgebonden. Christus is de ware wijnstok, Zijn Vader is de landman. De Zoon heeft betaald met Zijn bloed. Christus weende over de zonden (rode ogen), Zijn tanden zien we omdat Hij lacht. Geloofd zij Jezus Christus!

Categorieën