11 oktober 2020

De zondares bij Jezus

Bijbeltekst: Lukas 7:31-50
Dienstsoort:

Samenvatting

Wie had Jezus verwacht in het huis van Simon de Farizeeër? De Farizeeërs waren de grootste tegenstanders van Jezus en toch is Jezus daar. Was Simon een uitzondering? Hij nodigt Hem in ieder geval uit. Misschien om een goed werk te verrichten of misschien wilde hij meer over Jezus weten. Hij lijkt wel ontzag voor Jezus te hebben, hij noemt hem Meester. Verder dan dat lijkt het echter niet te gaan. In elk geval; ondanks dat de Farizeeërs zoveel slechts over Jezus zeggen, gaat Hij toch bij hen binnen. Ook de Farizeeërs zijn zondaars en hebben Zijn genade nodig. Farizeeërs zijn Joden die andere wetten en regels erbij hebben gehaald. Als je je hieraan houdt, kwam het goed met je. De hemel kon je verdienen. De liefde van de wet beleden zij en lieten dit al te graag zien; op elke straathoek lieten ze dit bijvoorbeeld zien door hardop te bidden.

Jezus laat zien wat er gebeurt als we op deze manier bij God willen komen. We denken aan de rijke jongeling, die vroeg aan Jezus wat hij moest doen om zalig te worden. Jezus noemde de wet op, maar daar hield hij zich al aan. Eén ding miste; het weggeven van zijn bezit. Dit wilde hij niet, hij wilde het niet achterlaten om Jezus te volgen. Zo vergaat het met ons als we alleen bezig zijn met de regels van de wet. Dan vergeet je waar het werkelijk om gaat; de liefde die de wet vervult. Liefde was schaars bij de Farizeeër en dan komt het oordelen ook snel naar voren; Johannes is een demon en Jezus is een drinker en een gulzegaard. Ook nu zie je dat mensen zich vasthouden aan de regels, misschien wel wij zelf. Vaak zie je dan toch weinig liefde, weinig aandacht voor de ander. Een harde gelovige.

Bij de maaltijd in het huis van Simon gebeurt er wat bijzonders. Opeens komt er een vrouw aan. Ze staat ineens achter de voeten van Jezus, want ze had gehoord dat Jezus bij Simon was. Ze ging er heen met een albasten fles met zalf. Ze wilde koste wat het kost erbij zijn. Had ze al eerder gehoord van Jezus? Dat lijkt er wel op, haar zonden waren haar al vergeven en haar geloof had haar behouden. De vrouw was een zondares, ze deugde niet. Maar ze veranderde toen ze hoorde dat Jezus zondaars een nieuw leven wil geven. Zonden worden vergeven en je wordt een nieuw mens. Dat Evangelie had alles bij haar veranderd. Zo had niemand met haar over God gesproken. De Farizeeërs zullen vast gezegd hebben dat zij niet bij God mocht komen en haar genegeerd hebben op straat, zo ver mogelijk bij haar vandaan. Andere mannen kwamen ergens anders voor (waarschijnlijk was zij een prostituee). Maar Jezus keek naar haar hart. Hij heeft haar zonden weggenomen en ze is een ander mens geworden. En wat er gebeurt bij Simon is het gevolg daarvan.

Als onze zonden zijn vergeven dan willen wij God loven, dienen en voor Hem zingen. We moeten zelf belijden dat er veel tekorten te vinden zijn, ook al zijn ze niet altijd zo groot als die van haar. Maar als we ontdekken dat wij zelf ook een zondaar zijn, op wat van manier dan ook, dan willen we daarvan verlost worden. Jezus wil dit allemaal overnemen, wat een wonder. Er is vergeving en liefde te vinden. God heeft ons lief en dat raakt ons hart, zoals we bij deze vrouw zien. Ze staat achter Hem en ze durft Hem niet onder ogen te komen; ze voelt zich te gering. Ze had haar leven vergooid. Ze heeft nooit echte liefde gevonden. Maar de liefde van de Heiland heeft haar hart geraakt. Hij is door het harde hart heengegaan. Ze zal door alle dingen die ze heeft meegemaakt beschadigd zijn. Ze krijgt tranen van berouw en beroering en druppen neer op Jezus voeten. Ze is vol van liefde voor Hem en wil ze bewijzen. Als Zijn voeten nat worden maakt ze haar haar los en knielt ze neer om Zijn voeten daarmee af te drogen. Dat is een diepe vernedering. Als een Joodse vrouw haar haren losliet mocht de man een echtscheiding aanvragen. Jezus gaat niet weg. Ze breekt de fles open en laat de zalf vloeien over zijn voeten. Alsof ze zichzelf uitstort voor Hem.

Zijn wij zelf wel eens zo vol geweest van liefde voor Hem? Als we over Hem horen en in de kerk zitten, komt het dan wel echt zo binnen? En als dat zo is, delen wij dat dan ook met de wereld om ons heen? Als we het alleen maar rationeel en met kennis willen benaderen, dan stroomt je hart niet over voor liefde voor de Heere. Mensen die alleen maar van het Evangelie een stelsel maken van regels hebben het niet begrepen. En zo kijken de Farizeeërs naar de vrouw in dit gedeelte. Je mag niet eens aangeraakt worden door deze vrouw. De liefde die zij laat blijken aan Jezus en hoe zij doet dat slaat alles voor de Farizeeën. Jezus laat het echter zomaar toe. Hier is een zondaar die door genade gered is, Jezus kijkt met blijdschap naar haar. De vrouw die daar lag was de rijkste persoon van de wereld. Simon denkt; Jezus is geen profeet, dan had hij dat echt niet gedaan. Die vrouw is besmettelijk met al haar zondigheid. Die vrouw deugt niet, maar met Jezus is ook alles mis. Mensen die uit de regels leven staan snel klaar met een oordeel voor een ander. Maar als je Jezus en zijn liefde benoemt, heeft Hij dan plek in ons hart? Of gaan wij naar de kerk om te kijken wie er allemaal zijn en wie er allemaal aangaan aan de Avondmaalstafel?

Jezus verteld dan een gelijkenis zoals rabbi’s dat vaak doen. Hier komt het verhaal van de schuldenaars die een grote en kleine schuld hadden en welke er dan blijer zou zijn als deze wordt kwijtgescholden. Simon antwoord dat de degene met meeste schuld het meest blij zal zijn. Dat klopt, zegt Jezus. Zo is het ook met jou en die vrouw, toch? Jij deed niks wat zij deed; jij kuste mij niet, jij zalfde mij niet, jij waste mij niet, ik kreeg geen ere plaats van jou. Je hebt me behandeld als iemand van de straat. Ik mag van jou blij zijn dat Ik mag komen eten. Een kille ontvangst. Jij kijkt op haar neer, maar zij heeft mij gewassen, gekust en gezalfd omdat zij Mij lief gekregen heeft boven alles. Jij dacht te weten wat zij was, een zondares. Maar haar zonden zijn haar vergeven. Ze heeft zoveel lief, omdat haar zoveel was vergeven. Ze heeft ontdekt dat Ik gekomen ben om verloren mensen te behouden en daarom geeft zij Mij zoveel liefde. Dat is het geheim van het Evangelie. Als we door het geloof naar Jezus kijken, Hem leren kennen en dichtbij komen en dan zien we het hart van God opengaan voor mensen die alles missen. Het is een wonder als wij het Evangelie zo mogen horen. Wie ben ik dat U Uw eniggeboren Zoon gegeven heeft, tot de dood. Ik heb niks mee te brengen, alleen schuld en tekort. Toen ik een vijand was, toen ik niet eens bestond, is Jezus al voor mij gestorven en heeft Hij de weg gebaand en de schuld betaald met Zijn kostbaar bloed. Als we dit zo geloven, dan komt dit uit in woord en daad, dan laten we mensen weten hoe goed God is. Dat deed deze vrouw ook; ze ging over alle grenzen heen en dit laat zij zien aan de mensen om haar heen. Simon blijft zich echter vasthouden aan zijn oordelen. Hij kijkt wel uit om iets van zijn waardigheid te laten vallen, dat is Jezus hem niet waard. Simon denkt dat hem weinig te vergeven valt, daarom heeft hij weinig lief. Als je weinig te vergeven is, dan heb je weinig lief. Willen wij de hemel verdienen? Dan gaan we Jezus voorbij en dat gebeurt zomaar. Je mist de blijdschap en verwondering en de rijkdom met het leven met God. Als we niet weten wat liefde is, dan hebben we in de hemel niks te zoeken. Alles is daar vol met de liefde van Christus. Kijk naar die vrouw, haar zonden zijn vergeven en alles spreekt daarvan. Hier kunnen wij aan zien dat haar zonden zijn vergeven en dit werk niet andersom.

Hebben wij Jezus zo lief gekregen? Paulus heeft het ook meegemaakt; aan de grootste zondaar is barmhartigheid geschied. Hij sluit zich aan bij deze zondige vrouw. Hebben wij dit ook zo ervaren, dat ons zonden zijn vergeven en wij met dankbaarheid de liefde mogen uitten naar God? O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd, ons aan Uw liefde geven. Amen.

Categorieën