26 februari 2017

Delen van wat je gekregen hebt

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Johannes 3:11-24,Handelingen 4:32-37,Handelingen,Maleachi 3:6-12 5:1-5,

Samenvatting:

1 Investeer in wat waarde houdt
2 Zie in de spiegel van het geestelijk leven
3 Beproef de royaliteit van de Heere

1. Investeer in wat waarde houdt

Sluit je hart niet toe voor je naaste. We willen delen vanwege wat Hij voor ons heeft over gehad.
Hoe gaan we met ons goed om? Risico: we weten het voor een andere beter dan voor ons..
Maar het is leven of dood. Liefhebben of haten. Jezus sprak daar veel over. Vertel me hoe je over geld denkt en ik zal je zeggen hoe je ook ver God denkt. Luther zei, we moeten 3x bekeerd worden. Van hart, verstand en geldbuidel.
Is het van geld afhankelijk of kerkewerk doorgang vindt? Dan is de Mammon aan de macht. In de eerste kerk kwam niemand te kort. Alles was gemeenschappelijk.
We leven nu in een andere samenleving. Ja, maar schuif het niet te snel aan de kant.
Lukas spreekt veel over de onrechtvaardige mammon. Geld is niet neutraal. Gebruik het om je vrienden te maken. Investeer in dingen die je niet kunt kopen.
Stel je voor dat je spaargeld in een keer niets meer waard is. Wat zou je doen? Omzetten zodat je je vermogen niet verliest. Maar investeer in goed dat niet vergaat.
Hoe dan? Augustinus: in het jaar 416. Je verzamelt een schat, maar voor wie? Eens zul heengaan. Je wordt ouder, terwijl ik praat. Je haren groeien. Jij gaat voorbij. Je spaart voor je zoon die ook voorbijgaat. Vertrouw het aan Hem toe. Deponeer het in de hemel. In de handen van de armen.
Gemeenschap uit naam van Christus. Omdat Hij alles voor jou over had. Heidelberg v&a 55. Het is van Hem. Dan kun je je hart toch niet sluiten voor je broeder. Ook je tijd, wat je gekregen hebt in je studie. Delen aan de huisgenoten van het geloof, ook verder weg.

2 Zie in de spiegel van het geestelijk leven

Wat we doen met ons geld is een spiegel van het geestelijk leven. Zie Annanias en Saphira. Zij liegen over hun vrijgevigheid. Liegen en stelen van de Heere. De geldgod heeft het voor het zeggen..
Het gevaar van ons bestedingspatroon. Hun geest ging van hen uit. Raakte zijn ziel kwijt. Aan Mammon nl.

3 Beproef de royaliteit van de Heere

Wat je zaait, dat zul je maaien. Het is fijner om te geven. Zo in Maleachi. Test Mij maar uit. Geef wat bij je leven en je hart hoort. Tienden, maar geef met je hart. Je zult zien dat je geen honger meer hebt. Maar overvloed. Het kan, als er liefde is.
Wat is dan een goede maat? Maat van de liefde. In het OT was het 10%. Daar mocht je mèt de priester van mee genieten.
Maar is het een ondergrens? Als je het missen kunt?
Als je rijk zaait, mag je met vreugde oogsten. Maar komt je hart er in mee?
Hij gaf Zijn leven voor ons. Moeten wij dan minder royaal zijn? Waarom geven? Hij was rijk en werd arm om mij rijk te maken. Dat is zijn liefde.
Investeer dan maar in wat waarde blijft houden. Zodat we van zijn liefde zullen leven.

Categorieën