9 december 2018

Denk aan Mij

Predikant:
Bijbeltekst: Spreuken 10:7a
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst: Spreuken 10 vers 7a
De herinnering aan de rechtvaardige is tot zegen.
Thema van de preek: ‘Denk aan Mij!’

3 gedachten:
1. Bevel
2. Bedoeling
3. Beloning

De Heere vraagt ons om bij het heilig avondmaal aan Hem te denken. Avondmaal vieren is ook onderlinge liefde, troost en dat we het tot Zijn wederkomt vieren. Zijn gedachtenis is tot zegen.
De Heere Jezus wordt in het Nieuwe Testament zeven keer “de Rechtvaardige” genoemd.

1. Bevel
Toen Jozef de droom aan de schenker had uitgelegd, vroeg hij aan hem te denken. De schenker vergat Jozef echter voor twee jaar lang. Wij vergeten zo gemakkelijk. Bij het heilig avondmaal denken we aan het lijden en sterven van de Heere Jezus, tot verzoening van onze zonden. Het gevaar is dat we aan zoveel andere dingen dan aan de Heere Jezus. Door Zijn kennis zal Hij, de rechtvaardige, vele overtredingen dragen (Jesaja 53).
Dit gedenken doen we met elkaar, de gemeenschap van de kinderen van God.

2. Bedoeling
Een grote Rechtvaardige houdt van grote zondaars, om ze op te richten uit het slijk en op te heffen tot het zitten aan Zijn tafel. Als God naar de wereld kijkt, is er niet één die goed is, die rechtvaardig is. Totdat er één kwam: Zijn geliefde Zoon. Deze Rechtvaardige gaat sterven voor de onrechtvaardigen om zo deze bij God te brengen.
1 druppel van de zonde brengt een eeuwige scheiding tussen God en mens. 1 druppel van het bloed van de Here Jezus brengt God en mens weer bij elkaar.
Paulus zegt ook “denk eraan dat Christus uit de doden is opgestaan”. Als we aan Jezus denken, denken we ook aan Zijn hoofd met wonden, Zijn mond die de kruiswoorden sprak, Zijn gebarsten lippen, Zijn gebed voor degenen die Hem kruisigden, enzovoorts.
De Heere Jezus heeft zeer begeerd om het Pesach met Zijn discipelen te vieren. Zo wil Hij dat ook wij het heilig avondmaal tot Zijn gedachtenis vieren.

3. Beloning
Bij de rechtvaardige gaat het eerst om het geloof (aan Hem denken), daarna komt de zegen. In het geloof koppel je je vast aan Hem. Zijn naam zal voor eeuwig blijven. In Zijn naam zullen mensen gezegend worden. In psalm 23 staat dat God de tafel gereed maakt tegenover de tegenstanders. Het woord “tafel” betekent in het Hebreeuws “dierenvel”. De Goede Herder legt een dierenvel (een lamsvel) neer en breidt een offermaaltijd voor. Het is een plek waar je geliefd wordt en mag zingen: “Mijn God U zal ik eeuwig loven, want U hebt het gedaan”.
Amen.

Categorieën