11 februari 2018

Die zichzelf vernederd heeft als een vluchteling

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 2:13-23
Dienstsoort:

Samenvatting

Thema: Die zichzelf vernederd heeft als een vluchteling

Aan de jongeren: Mooi dat je er bent, dit is niet vanzelfsprekend, je bent hier niet voor niets.
Niemand heeft als ideaal om ooit nog eens vluchteling te worden. Een vluchteling moet omgaan met verschillende uitdagingen:
1. De nieuwe taal die je niet spreekt
2. De andere cultuur, andere normen en waarden
3. Minderheidspositie
4. Zonder familie
5. Geen werk, geen voldoening, geen loon, geen waardering
6. Gevoel van onveiligheid, traumatische ervaringen, angsten
7. Weinig rechten, je wordt gedoogd, moet altijd dankuwel zeggen, wat leidt tot scheve sociale verhoudingen
8. Onduidelijk toekomstbeeld
9. Verlies aan status

Mattheüs vertelt dat Jezus ook heeft moeten vluchten, naar Egypte. Mattheüs wil aan zijn Joodse toehoorders duidelijk maken dat Jezus de nieuwe Mozes is, de nieuwe Leider van het volk Israël. Mattheüs 1 beschrijft de oorsprong van Jezus, Zijn Genesis. Mattheüs 2 beschrijft zijn vlucht uit Israël en zijn terugkeer, Zijn Exodus. De Joden herkennen zo iets van hun eigen geschiedenis: zoals Mozes geadopteerd is in Egypte toen hij niet mocht bestaan, zo geldt dit ook voor Jezus.
Mattheüs zegt 3 keer in dit gedeelte: ‘opdat vervuld werd’. Woorden uit Hosea (vers 15, waarin in eerste instantie met Mijn Zoon het volk Israël bedoeld wordt), Jeremia (vers 17, het verdriet wat in eerste instantie te maken heeft met de ballingschap van het volk Israël), Jesaja en Zacharia (vers 23) krijgen een vernieuwde betekenis in relatie tot Jezus. Profetie gaat niet alleen over de toekomst, maar ook over het toepassen, in een nieuw licht zetten van oude woorden in het heden. Profetie, de Levende Geest, gaat ook vandaag, ook in onze levens, door.
De Geest werkt in deze geschiedenis door dromen heen. Jozef krijgt tweemaal een droom waarin hij instructies krijgt over de vlucht naar Egypte en de terugkeer naar Israël (vers 13 en 19). Jozef heeft al eerder een droom gehad, vlak nadat bleek dat Maria zwanger was. Alle keren is Jozef gehoorzaam geweest aan wat hem werd opgedragen.
Wij zeggen vaak dat dromen bedrog zijn. Vanuit de psychologie wordt gezegd dat een droom een herbeleving is van je onderbewuste, maar dat betekent niet dat dromen zonder betekenis kunnen zijn. In onze denkbeelden heeft Jozef een passieve rol in het Evangelie, maar zijn rol is juist cruciaal. Jozef krijgt door de droom de sleutel om de Redder te redden.

Openbaart God zich nog steeds op deze manier? Gebruikt Hij nog steeds engelen? Wij sluiten niet uit dat de Heilige Geest nog steeds gebruik maakt van dromen, maar het ligt heel nauwkeurig hoe dromen geduid moeten worden. Daarom moet er veel ruimte zijn voor een fase van interpretatie, toetsing en weerstand. Er moet heel genuanceerd en gebalanceerd omgegaan worden met deze vorm van openbaring.
De Egyptische (veelal Koptische) christenen zijn zich heel bewust van en trots op dit stukje geschiedenis. Zij hebben onderdak mogen geven aan de Redder en zo onderdeel mogen zijn in het heilsplan van God.
Het koningschap van Jezus is er een van vernedering. Het evangelie laat ons zien dat Jezus’ vluchtelingschap en armoede al op jonge leeftijd werkelijkheid was. Laten we door de bril van het Evangelie, met de ogen van Jezus, ook naar de hedendaagse vluchtelingenproblematiek kijken.
Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus was. Christus werd gelijk aan de mens en heeft zich zo vernederd tot in het vluchtelingschap. Kijk op deze manier ook naar vluchtelingen.
Waar zit onze angst voor vluchtelingen? Angst voor het vreemde, verlies, onveiligheid? Betekent dit dat wij onze welvaart en onze maatschappij niet willen delen? Paulus zegt: wat heb je, wat je niet hebt ontvangen? (1 Korinthe 4:7) Hoeveel dragen wij niet bij aan onze welvaart ten koste van anderen?
Laat u aanmoedigen om vluchtelingen te ontmoeten en voor hen te bidden, laat maar zien in uw daden en onvoorwaardelijke belangstelling wat uw gezindheid is, dan komt vanzelf Jezus Christus ter sprake.
‘Alle nationaliteiten vallen weg in het licht van het Koninkrijk’, toch? Wat is uw positie hierin? In Gods koninkrijk is de nationaliteit niet van belang, dan zie je de ander als een schepsel van God. Het gaat zelfs verder in Galaten 3:28, waarin ook de meest existentiële identiteit van man- of vrouw zijn, in Christus wegvalt.
De politiek heeft haar taak om ons land te besturen, moet moeilijke beslissingen nemen, wij bidden voor haar. Gebruik geen onderbuikgevoelens, maar gebruik het geloof, het Evangelie, het Godsvertrouwen als u gaat stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo concreet is het Evangelie!

 

Categorieën