28 mei 2023

Dit is het…. Pinksteren ’23

Predikant:
Bijbeltekst: Handelingen 2:1-21
Dienstsoort:

Samenvatting

Doorlopen alstublieft! Dat hoor je van tijd tot tijd. Er is iets gebeurd, er komen steeds meer mensen en politie, kijkersfiles zijn niet welkom. Zo begon het in Jeruzalem op deze feestdag ook. Het feest dat herinnerde aan de wetgeving op de Sinai. Een piketpaaltje van God in de woestijn, op weg naar het beloofde land, Sjawoe'ot.

Vlammen als van vuur, een geweldige wind, velen werden enthousiast en straalden. Een eenvoudige man uit Galilea kreeg vrijmoedigheid om te spreken. Steeds meer mensen kwamen er op af. En toen kwam de tempelpolitie: doorlopen alstublieft. Er is iets aan de hand, maar wij houden alles in de hand.

De allereerste pinksterdag moest een feestdag worden. Blijde mensen, spottende ( met woorden spelende) mensen , kritische mensen, aarzelende mensen. Woke -nieuws verspreidde zich. Petrus, die eenvoudige man die een paar maanden geleden niet eens zijn geloof durfde te belijden tegen een dienstmeisje, is nu zelfverzekerd: Dit is het… Pinksteren in het jaar 33 en vandaag. Alle wonderen van Uw hand; is dat geloof al begonnen in uw leven?

Complotdenkers, klimaatpessimisten, oorlog en rookdamp, het woord regenboog is gekaapt, privacy-schendingen, de leugen regeert, wapens overal, een tijd waarin het christelijk geloof meer wordt bespot dan omarmd. Ik vraag u vriendelijk: wilt u niet doorlopen, maar stilstaan en samen zoeken naar de wonderen van God.

Petrus spreekt namens de elf. Daar had hij het niet naar gemaakt… Misschien geldt dat ook voor jou? En nu houdt deze man uit Galilea een gloedvolle pinksterpreek. Pinksteren is het feest van de wonderen, als Gods Geest je aanraakt. Wat voor tegenslagen en verdriet je ook hebt, zelfs als je vastloopt met het wereldgebeuren en het klimaat, al deze tekenen der tijden houden Gods Geest niet tegen. Zelfs kunstmatige intelligentie niet.

Petrus stond daar en straalde zekerheid uit. Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Hij was niet dronken, tot het morgenoffer mocht je immers niet eten of drinken? Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Hij stond vast, stevig op zijn benen. Zijn vrienden staan om hem heen, hij wordt omringt door biddende mensen. Dan wankel je niet, ook niet in deze tijd. Zonder God, genade en bekering blijf je wankelen.

Petrus staat hier spontaan, onvoorbereid. Uitgerekend nu wordt de Heilige Geest uitgestort. En Petrus legt Joel 2 en 3 uit, passend bij dit wekenfeest en de allerlaatste dagen. Wat een geschenk van God als je op het juiste moment de juiste woorden en gedachten krijgt.  Soms is dat een bijbeltekst, een lied, die/dat je door kan geven. Je moet Gods woord dan wel kennen! Hoe vaak gaat de bijbel nog voor jou open? Durf jij te zeggen: dit is het?

Joel 2 en 3 gaan over de jammerlijke staat van het land en het volk Israël. Eigenlijk dezelfde dingen als vandaag-de-dag. En dan volgt de oproep tot bekering. Er is genade door de verzoening door voldoening. Dan zullen nieuwe tijden aanbreken. We zullen dromen dromen over het Koninkrijk van God, oude mensen gaan profeteren over de grote toekomst, dwars door alle aangrijpende tekenen heen. Jezus zal komen door vuur en rookdamp heen. Dan zullen velen omkomen die de leugen hebben lief gekregen. Maar er zullen ook velen ontkomen die de Naam van de heere jezus de opgestane heiland leerden omarmen en liefhebben

Niet doorlopen, alstublieft. Het woord van God gaat open, blijf rechtop staan, wees zeker door wat de geest van God ons schenkt. Hij zet ons in vuur en vlam. Waar roept God mij toe? Verspreiden van de waarheid of de leugen  te omarmen? Kom in beweging, allemaal. Krijg jezus lief, Mijn Zaligmaker, redder en Heiland die wegnam wat niet goed voor ons is en vandaag een schone lei geeft. Zeg het voort: dit is het, Hij is het!

 

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Niet meer doorlopen!

Amen

Categorieën