1 januari 2022

Doelgericht leven

Predikant:
Bijbeltekst: Romeinen 6: 11-14
Dienstsoort:

Samenvatting

Oud en Nieuw is geen christelijk feest en daarom is het soms lastig wat je ermee aan moet. Zoals wij het vieren is het meer heidendom dan christelijk. Met het knallende vuurwerk worden de kwade geesten weggejaagd. Blijkbaar zit het besef er diep in dat het kwaad moet worden doorbroken, zodat het goede de ruimte krijgt. Daar gaat het in de kerk ook precies over. Op Goede Vrijdag maakte God het tot de grote verzoendag: het kwaad ging in Christus ten onder. We stonden erbij, keken er naar en snapten er niets van. Maar op die dag scheurde het voorhangsel van boven naar beneden en was er vrije toegang. De Heere Jezus ging helemaal stuk aan het kwaad van ons en bracht daarmee voor goed verzoening. Drie dagen daarna stond Hij op en was de nacht voorgoed voorbij voor ieder die zich aan Hem gewonnen gaf. Dat was een nieuwjaarsdag als nooit tevoren.

Daarom kan Paulus ook zeggen dat wij mensen van de dag zijn, en niet van de nacht. Houd het er dan ook voor dat je leeft voor God in Hem. Dat lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Voor Paulus is het geen wens, maar werkelijkheid dat Gods Geest in ons werkt. Hij geeft dan de toon aan in al je daden. Daar is Paulus op uit; hij wil de mensen in Rome op het goede been zetten. Dat moet elke morgen weer opnieuw gebeuren, dwars tegen je eigen gevoel en je gedachten in. Zodat je doelgericht gaat leven met Jezus als doel. Paulus zegt ‘ik jaag ernaar’. Hoe zit dat met ons? Gaan we zo het nieuwe jaar in?

Het kan zomaar zijn dat je dat niet ziet zitten, dat je geen zin hebt om op te staan. Slapend voor God en niet wakker willen worden. De Bijbel noemt dat zelfs dood in zonden. Maar al voordat wij geboren waren, ging Christus voor ons de dood in. En Hij is opgestaan! Daarom spoort Paulus ons aan dat het nu de tijd is, we weten het beslissende tijdstip. Laten we dan het nieuwe jaar beginnen op de knieën en ons hele bestaan voor God neer te leggen. Dan kun je beginnen met een schone lei en krijg je als antwoord: ‘houd het ervoor dat je schuld met Christus de dood is ingegaan’. Voor God bestaat jouw schuld niet meer. Daar moeten we het elke dag van hebben: van Zijn goddelijke kracht in mij!

Dan kom je anders in het leven te staan. Je bent dan niemand meer iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Daarvoor moeten we wel vernieuwd worden in ons denken, want liefhebben gaat niet vanzelf. Paulus geeft er handen en voeten aan: niet stelen, geen vals getuigenis, niet doden, niet begeren. Laten we dat niet te snel wegzetten als het bekende rijtje. Maar laten we het heel concreet maken en het goede zoeken voor de ander. Bedenk dat de Geest van Christus in je woont. Niemand iets schuldig te zijn dan elkaar lief te hebben, is bevrijdend, maar ook verplichtend. Paulus jaagt ernaar; dat is een mooie wedstrijd voor ons allemaal. Het is nu de tijd om te gaan lopen en te oefenen!

Paulus voelt wel aan dat er misschien meer woorden nodig zijn om ons in beweging te krijgen. De dag van Christus is nabijgekomen. Bekleed je met de Heere Jezus! Dat is al dat bedenkelijke voorbij. Hij noemt dan een paar dingen waarvan je niet zou denken dat het bij gelovigen zou passen: zwelgpartijen, dronkenschappen, slaapkamers, losbandigheden, ruzie en afgunst. Het kwade waaruit je bent gered, kan je dus zomaar weer te pakken nemen. Het is daarom aan ons om te knielen en ons te bekleden met Christus. Je hoeft niet met je oude kloffie het nieuwe jaar in, want Hij wil in jou werken en je al het nodige geven. Het is nu de tijd om op te staan!

Categorieën