25 december 2022

Door het onooglijke gebeurt het ongelooflijke

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 2
Dienstsoort:

Samenvatting

Bij Zijn geboorte

In die dagen, toen Maria zwanger was geworden zoals de engel had gezegd. Jozef was inmiddels ook overtuigd dat ze zwanger was door de Geest. De hemel had een boodschap voor deze zoon van David die timmerman was in Nazareth. Jozef moet het Kind een naam geven, erkennen dat hij de vader is. Maar in de schriften staat dat de Zaligmaker uit Bethlehem komt, dat weet Jozef ook wel. En dan komt het bevel van de keizer Augustus en moeten ze vijf dagen lopen naar de stad van David. God, nu is het helemaal waar!

Toen ze daar waren, baarde Maria haar eerstgeboren Zoon. En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.. 2Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten. 3Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God.  Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Een Kind in een kribbe, onooglijk, maar ongelooflijk. Als je goed kijkt zie je dat God alles omkeert. Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde, zei de profeet Micha.

 Augustus is, met zijn administratie, tot stof vergaan, maar Christus is levend en schrijft ook u en mij in Zijn boek des levens, Hij telt ons. Daar hoeven we niets voor te doen, het is het werk van Jeshua; degene die jou redt. Hij telt ons, om voor eeuwig de naam van Sions kind te dragen.

 

In Zijn leven

De geboorte zette de toon, maar het zette door in Zijn leven. Het blijft een ongelooflijk verhaal. Flavius Josephus, de grote schrijver die de geschiedenis van het Joodse volk uitgebreid beschrijft, vertelt er maar een alinea over; een apart verhaal over Iemand Die Gods zoon wordt genoemd en stierf aan een kruis… Je kon er niet omheen, om dat kleine feit. Het Koninkrijk zet door, maar wie gaat er overal preken met een groepje volgelingen, zonder geweld, maar met liefde. In Rome hadden ze daar geen idee van, in Jeruzalem lieten ze het eerst begaan. Het was zo’n nikserig verhaal. Zou er van zuid iets goeds komen, zeggen we nu. Het zou wel meevallen met die Man die door Galilea ging. Toch was het een teken van de komende wereld, waar je kan zitten in het groene gras en voldoende brood en vis te eten krijgt.

Het gaat nog steeds door, ook vandaag. Soms door een kleine attentie als een kaart met ‘Het is volbracht’. Het onooglijke gaat door, soms door een Psalm, een lied, een preek, komt God voorbij. De Geest doet je verbaasd staan. Wij mogen meedoen in dat kleine, delen van Gods heil, vrucht dragen vanuit Gods liefde. Dat is voor eeuwig. Het gaat om hout, hooi, zilver en goud, vergankelijk of blijvend in het vuur.

 

Bij Zijn dood

Jezus was 33 jaar toen Hij naakt aan het kruis gehangen werd: niet eens meer gewonden in doeken. Bebloed en geslagen, Hij maakte carrière naar beneden, werkte Zich in onze nesten. Zo werd Hij verhoogd tot de rechterhand van God. Dat was en is Zijn heerschappij. Door Zijn hand gaat het gelukkiglijk voort en hebben de machten van de hel het nakijken. Jezus wist al dat er veel afvalligen zouden zijn, maar het houdt niet op. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk,  Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk

 

Tot op de dag van vandaag

Het ongelooflijke gebeurt: Jezus wordt geboren in een stal, gelegd in een kribbe. Geen paleis of hofhouding, maar intussen wel het grootste feest waar echt eeuwige blijdschap uit voortkomt. Onze kerk is geen opvallend gebouw, wij zijn gewone mensen die hier zitten rond een open bijbel. Toch gebeurt hier iets wat je nergens anders vindt. Je komt hier aan het licht, door het Licht. Christus is er voor jou, de Redder der wereld.

Gaat het in de kerk altijd over zonde? Dat is eigenlijk prachtig, dat mag nergens anders; na twee keer een fout gemaakt te hebben vlieg je er al uit. Dit is een plek waar je terecht kunt, al ging het fout tot-en-met, je wordt gezien. Zo is God voor jou, je bent welkom en wordt gered, zo heeft Hij het bedacht.

 

Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

Categorieën