19 september 2021

Door op gods spoor (in wandel,in strijd en in lijden)

Predikant:
Bijbeltekst: Fillippenzen 1:27-30
Dienstsoort:

Samenvatting

Zondag 19 september 2021, 10.00 uur

 

Voorganger: Ds. P.J. Visser

 

Tekst voor de verkondiging: Filippenzen 1: 27-30

 

Thema: Door op Gods spoor (in wandel, strijd en lijden)

 

 

Paulus heeft veel om dankbaar voor te zijn. Vanaf de eerste ontmoeting in Filippi was er ingang voor het Evangelie. Hij denkt daarbij terug aan de bekering van Lydia de purperverkoopster en de gevangenisbewaker met zijn gezin. Paulus ervaart gemeenschap in het Evangelie met hen en bidt en vertrouwt erop dat God met hen doorgaat, vanwege Zijn oneindige trouw.

Ook ik als dominee ervaar vanaf het begin – ondanks de coronamaatregelen - gemeenschap aan het Evangelie met u als gemeente, waarvoor ik dankbaar ben. Ik bid dat God met ieder van de gemeente doorgaat. Wat is het fijn als er een over-en-weer is, om te weten dat het zaad in goede aarde valt.  Prachtig dat we met zovelen in de kerk aanwezig zijn (en dat zovelen zich hadden aangemeld), dat is Gods werk waar Hij op doorgaat! Wat een ontspanning dat Hij de herder is en dat het niet afhangt van de inzet van dominees etc.

 

Alleen, nog één ding, zegt Paulus: wandel waardig het Evangelie van Christus.

Waardig betekent: op het niveau van het Evangelie van Christus. Dat wil zeggen: leven van het geheim dat je in een nieuwe werkelijkheid bent gezet, nadat je met Christus bent gestorven. Christus wordt dan zichtbaar in je denken, voelen, doen en laten. Wat hebben we deze aansporing toch hard nodig! Het gaat namelijk niet vanzelf. Blijf daarom in Zijn liefde door elke dag je binnenkamer in te gaan en met dankzegging bewust in die liefde te gaan staan. Kom ook elke zondag naar het huis van God, dat speciaal is ingericht op de dienst van God, om telkens een nieuwe handreiking te krijgen en met elkaar te oefenen in het zijn van het lichaam van Christus.

Wandelen duidt op: leven als een goede burger van de stad. Deze stad verwijst naar het Koninkrijk/de stad van God, waarin wij een ‘wijk’ vormen. Dat betekent, op het niveau van het Evangelie, dat we elkaar aanvaarden, steunen, vermanen, bemoedigen, met elkaar bidden.

Ook verwijst deze stad naar Rotterdam. Dat betekent, op het niveau van het Evangelie, dat je transparant, integer en betrouwbaar bent naar je buren. Dit wandelen vraagt blijvende inzet en bewustwording.

 

Paulus gaat verder: dat je samen vaststaat in één geest en eensgezind strijdt. Door de wandel erin te houden, te trainen, blijf je vaststaan in één geest. Zo kan de boze je niet wegtrekken uit het spoor van Christus. Naast Bijbelkring, catechisatie, en andere samenkomsten, kunnen kleine vertrouwensgroepjes hierbij helpen.

Bij eensgezind strijden kun je denken aan een olympisch atletiekteam of een peloton mariniers die als één krachtig blok gaat voor de prijs of de overwinning. Zo mogen wij ook eensgezind strijden voor het Evangelie, zodat het uitgedeeld zal worden. Dat begint met gebed. Het gebeurt hier in de gemeente, bij Licht op Zuid, in de opvoeding. Blijft het steeds ons verlangen om tot zegen te zijn voor onze omgeving? Laten we er met elkaar een gebedspunt van maken, dan zal de Geest erin mee komen!

 

Laat je daarbij niet afschrikken! Je hebt elkaar nodig om krachtig te blijven. Daarbij zou er lijden op je pad kunnen komen. Je moet het lijden zien als een extra gunst waarbij de lat wat hoger gelegd wordt, in het vertrouwen dat je dat aankunt. Want God zal erin voorzien om het vol te kunnen houden. Begin daarom nu met trainen! Amen.

Categorieën