16 april 2017

ds. A.A. Floor Lukas 24:1-12

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 24:1-12

Samenvatting:

Wat betekent Pasen voor u? Dat Hij waarlijk is opgestaan, wat betekent dat voor u? Veel mensen hebben niks meer met geloof tegenwoordig. Men denkt dat het zonder geloof beter zou zijn in de wereld. Hoe zit je dan nu in de kerk, met al die berichten die voorbij komen op de sociale media? Velen hebben geen idee van water in de kerk gebeurt. Men weet niet meer wat de inhoud van Pasen is. Dat het gaat over Jezus, de Christus, daar heeft men geen idee van. Raakt dat je nog? Doet het je zeer van binnen? Dan is het goed om hier te zijn. Misschien kwam u vroeger ook niet in de kerk, maar bent u veranderd, een nieuwe weg in gegaan, op een ander spoor gezet. Wat ben ik blij dat ik het evangelie heb leren kennen...
Weer anderen zijn christelijk opgevoed; je studeert misschien en hebt vele vragen. Je vrienden zeggen misschien: Hoe kan het dat jij daar nog zit? Respect hoor, maar niks voor mij.
Misschien zit je er alleen voor je ouders, of voor een goede vriend die belijdenis aflegt. Dan wil je er wel zijn, maar verder niet. Misschien ben je ooit wel geraakt door het Evangelie, maar is het langzaam weg gesijpeld, zit je diep in de put. Je zou graag dat geloof weer hebben, dat het echt is, ook bij je zelf en dat je weer helemaal mee kunt komen. Misschien heb je de liederen van het begin maar amper mee kunnen zingen, omdat je wat miste.

Vanmiddag gaat het over Petrus. Misschien herkent u zich in hem. Misschien zit u in de kerk zoals Petrus, die alle illusies is kwijt geraakt. Er is zoveel gebeurd. Er is zoveel pijn... Jezus is er niet meer. Toen Petrus' broer Andreas hem kwam roepen omdat hij de messias gevonden had, toen had hij hoop gekregen. Een messias brengt hoop en enthousiasme. En toen hij bij Jezus kwam, zei Jezus: jij heet tegenwoordig Cefas, Petrus, rots. Teken van kracht en stevigheid. Een rots in de branding. Jezus gaf hem de naam Petrus. En Petrus wilde ook wel zijn als een rots in de branding. Maar nu ziet hij het niet meer. Hij zit helemaal in het donker en kan niet meer begrijpen wat er gebeurd is.
Matt. 23 laat ons zien hoe Jezus, vol barmhartigheid, de dingen scherp kon zeggen. Hij wijst op recht, op barmhartigheid en geloof en wijst de zonde precies aan bij de farizeeërs. Iedereen liep weg: deze rede is hard, zodat Jezus vroeg: zouden jullie ook niet weg willen gaan?Toen was Petrus een rots in de branding geweest. Tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven...
Petrus had gedacht dat dat lijden niet hoefde. Hij was er ook nog. ..!Toen Jezus hem aankondigde dat hij hem 3x zou verloochenen, geloofde hij dat niet. Maar het was toch gebeurd. Tot 3x toe, zwerend bij God. Ik ken Hem niet!
Nu zit hij daar met een groot schuldgevoel en hij snapt er niets meer van. Kunt u zich dat in denken? Toen er geroepen werd: kruisig Hem.....toen was het gebeurd met Zijn Woord, Zijn invloed, Zijn macht. Jezus zou sterven en Hij werd bespot en gehoond.
Allemaal onzin wat Hij gezegd heeft.....Hij is er niet meer.
Als u op internet wel eens iets zegt over het geloof, dan wordt u direct weggehoond...Wat een onzin, wat een kletspraat....Dat denken de discipelen hier ook. Het is afgelopen.

De vrouwen gingen naar het graf, uit liefde voor Hem. Ook als is Hij dood, ze willen naar Hem toe. De engelen zeggen: wat zoekt u de levenden bij de doden? Heeft Hij niet gezegd dat Hij zou moeten lijden en sterven, maar ook dat Hij op zou staan? Dat was blijkbaar weg uit hun geheugen. Maar die woorden komen nu terug, de hemel brengt ze hen te binnen. Dat doet God nog wel eens met Zijn Geest. Preken die je aangesproken hebben, en die opeens weer in herinnering komen. Zo is het ook hier bij de vrouwen.
Hij heeft gezegd dat Hij op zou staan!
Hij leeft! Hij is opgestaan! En ze roepen het de anderen toe. Maar ze worden niet geloofd. Onzin, kletspraat. Ten ene male onmogelijk. Misschien is dat ook wel een houding van veel christenen van vandaag. Dat Paasevangelie, daar zit misschien wel een mooie boodschap in...maar kunnen we niet veel beter nadenken over zijn ideeën? Kunnen we het niet alleen symbolisch zien en uitleggen? Er zijn toch ook theologen die dat doen? Kunnen we het niet beter een beetje aanpassen? Je wilt toch ook geen aanstoot geven? Het kan inderdaad aanstoot geven als je getuigt dat Jezus ECHT is opgestaan.
Hun woorden leken hen kletspraat.....ze geloofden hen niet, die vrouwen.
Ik hoop dat u toch wordt meegenomen met dit Paasevangelie. Want al vonden ze het kletspraat, maar Petrus staat toch op. Hij stond op. Het Paasevangelie brengt hem wel in beweging. Iets van dat 'rots' zijn komt naar boven. Het vlammetje dat bijna uit was, wordt weer levend gemaakt. Petrus gaat op onderzoek uit. Misschien ga jij vandaag ook opstaan en brengt dat Paasevangelie je in beweging. Bij Petrus gebeurt dat ook.

Mensen staan op, ook al is het nog zo donker, want Jezus leeft. Petrus staat op, en hij holt naar het graf. Dat doet het Paasevangelie. En dat doet het nog. Jezus leeft, mensen. Hij IS opgestaan. Sta je op en hol je, in figuurlijke zin, om te gaan kijken naar wat er gebeurd is?
Petrus is niet alleen; Johannes gaat met hem mee. Jezus is opgestaan en ze komen bij het graf. Lukas 24 zegt dat Petrus voor over boog en in het graf kijkt. Jezus heeft tekenen achtergelaten. Allereerst dat het graf leeg is. Datis het eerste grote teken. Maar hij ziet nog een teken: de linnen doeken, waarin Jezus was gewikkeld. Het lijkt in niets op een grafroof. De zweetdoek van het hoofd van Jezus is op een aparte plek samengerold. Het evangelie van Johannes noemt verschillende werkwoorden voor het woord “schouwen”. Petrus schouwde in het graf. Jezus laat Zijn tekenen achter in het leven.
Misschien hebt u ook wel tekenen inuw leven. Een woord, gesproken door een ouderling, een zin in delreek of in een lied. Doop en avondmaal, tekenen van gebroken brood en vergoten wijn. Zo worden er tekenen gegeven.
Petrus, schouwt in het graf. Hij kijkt en denkt er over na. Hij bedenkt dat het wel eens waar kon zijn dat Jezus is opgestaan.
Een weg van verwondering. Daar zit het woord wonder in. Verwondering dat je gespaard bent gebleven voor een ongeluk, een aanslag; verwondering dat je bij de kerk bent gekomen; de Heilige Geest is altijd bezig. Petrus verwondert zich. En die verwondering brengt hem ook bij een ontmoeting met Jezus. De verwondering ging over in een ontmoeting met de Heere Jezus. We weten dat die ontmoeting er geweest is; we weten dat het een intiem gebeuren is geweest. Hoe dat precies geweest is weten we niet. Maar we weten wel dat Petrus daarna weer opgebeurd is. Het kan weer goed komen! Jezus leeft! Jezus weet het hoor, als je in de kerk zit en niet weer wat je er van moet geloven. Petrus heeft ontdekt: Jezus leeft.......en Petrus met Hem! Al die schuld is verzoend en vergeven. Jezus zegt hem: dat lijden was voor jou! Ik ben opgestaan, en jij mag met Mij leven! Nu , en ook straks. Jezus is de Levenvorst en de Vredesvorst. Mag dit Paasevangelie jou in beweging zetten. Dat je mag weten: Hij leeft en Hij is ook voor mij gestorven.
Wij hebben een Heiland die leeft en regeert. Die gaat over alle volkeren op de aarde. Al is de wereld in beroering, al wordt er volop gespot. Maar onze Koning leeft in alle eeuwigheid en regeert over alle volken. ..En Hij komt!
Maranatha, ja kom Heere Jezus! Opdat ik niet in de duisternis blijf, maar mag wandelen in het licht met Hem! Zoals God bij de schepping gesproken heeft: er zij licht! En er wàs licht. Zo spreekt het Licht der wereld. Opdat jij leeft!

Categorieën