3 juni 2018

ds. A.L.A. den Besten – Handelingen 4:12

Bijbeltekst: Handelingen 4:12
Dienstsoort:

Samenvatting

Handelingen 4 vers 12: En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Soms ben je zo vol van iets, je moet erover spreken! Het maakt niet uit hoe oud je bent, er is altijd wel iets waar je niet over kunt zwijgen. Zo is het ook met Petrus en Johannes. Wat hebben ze veel meegemaakt in de afgelopen periode. Het lijden en sterven, de opstanding, hemelvaart van Christus en de uitstorting van de heilige Geest. Velen komen tot geloof. Vurig en krachtig gaat de Geest Zijn gang.

In Handelingen 3 lezen we over de bedelaar die al meer dan veertig jaar verlamd is. Petrus en Johannes mogen hem in de Naam van Jezus genezen. De man kan lopen en springen, hij looft God. En dat mag nu juist niet meer. Jezus is dood, Hij mag niet meer genoemd worden. ‘God heeft deze man bevrijdt van zijn handicap hij is hersteld door het geloof in Jezus Christus’, zeggen de apostelen. De tempelwacht grijpt in. Deze eenvoudige mannen, ‘idiotes’ staat in de grondtaal, moeten hun mond houden. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over, maar het brengt deze volgelingen in de gevangenis. Dat gebeurt vandaag ook nog.

Petrus en Johannes zitten in hun cel. Hebben ze teruggedacht aan de woorden van Jezus; Die hen waarschuwde hiervoor. Ze worden voor het sanhedrin gebracht. Dat zijn 71 mannen geleerde mannen van hoog aanzien en met veel theologische kennis.
Eenvoudige vissers tegenover de sadduceeën, schriftgeleerden, farizeeën en hogepriester. Ze moeten hun geloof verdedigen. Wat is het geloof u waard? Komt uw geloof in uw leven naar voren?

Petrus houdt een vurig betoog, hij is niet bang om te getuigen. Hij verloochende de Heiland en kijk nu eens. Niet angstig, maar moedig zegt hij: door Hem alleen staat deze verlamde man voor u. Jullie hebben Jezus verworpen, maar de zaligheid is alleen in Hem. Er is geen andere Naam tot zaligheid. Jezus leeft en wij met Hem.

Tekenen ze nu hun vonnis? Hun tegenstanders zijn faliekant tegen Jezus de Zaligmaker. Herkenbaar voor u, als u vertelt dat u gelooft? Wat verbeelden die christenen zich wel: Jezus is een weg, niet de weg… Het werkt hier ergernis.

De opdracht was dat ze vrijmoedig moesten getuigen. De Heilige Geest geeft hen moed en vervult hen. Hoe kom ik daaraan? En wat moet ik antwoorden op al die moeilijke vragen. Daarom moeten we elke dag bidden tot God of Hij Zijn Geest ook aan ons wil geven.
Het sanhedrin ziet die man die genezen is, het levend bewijs van Gods macht staat voor hen. Maar ze willen er niet van weten, ze weigeren toe te geven en leggen de apostelen een spreekverbod op. Dat is onmogelijk voor Petrus en Johannes, ze kunnen niet zwijgen over datgene en Diegene waar ze vol van zijn. Ook u heeft een boodschap voor de wereld: Jezus Christus maakt ons nieuw, Hij is de Zaligmaker. Gehoorzaam God meer dan de mensen, dat geldt ook nu nog. Gebruik uw talenten en de Geest zal u helpen om God de eer te geven in woord en wandel. Halleluja.

 

Categorieën