18 juni 2017

ds. A.W. van der Plas Handelingen 3:4-8

Bijbeltekst: handelingen 3:1-16

Samenvatting:

Hij kan zo maar vallen – of de straatprijs. Nee daar doe ik niet aan mee. Een grote prijs, voor u bestemd. Click weg, hang op. Je wordt bestolen waar je bij staat. Maar in de Bijbel gaat het over rijkdom die niet wegvalt. Wij hangen niet op, klikken niet weg. Maar krijgen het woord regelrecht. Wat ik heb geef ik u. Een wonderlijk antwoord. Die man zat elke dag bij de tempel, de poort. Elke dag zat hij op zijn vaste plekje. Een komen en gaan van mensen, die in de stemming waren om een aalmoes te geven. In het voorbijgaan. Een aanklacht voor Israel was hij eigenlijk. Die poort had een fortuin gekost, een rijke man uit Alexandrië had hem geschonken. En daarnaast zat iemand te bedelen. Goedemorgen, met de straatkrant. Maar: er zal onder u geen arme of bedelaar zijn. Ze moesten de gaven onder elkaar delen. Koningskinderen horen niet te bedelen. Waar zijn de mensen die hem moesten onderhouden. Ze kenden hem allemaal. Wie nam de moeite om echt naar hem om te zien. “Je kunt het leed van de wereld niet dragen”..
Wat hier gebeurt is een teken. In het kader van het koninkrijk van God. De stroom van de Heilige Geest gaat de wereld in. Tekenen om te laten zien hoeveel kracht er is. Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.

Daarom staan Petrus en Johannes stil. De man zit er maar. Wat zal erin zijn hart omgaan – al die gezonde mensen die geen besef hebben hoe gelukkig ze zijn dat ze gewoon lopen kunnen. 40 jaar kreupel. Zo lang deed Israel er over om door de woestijn naar Kanaän te komen. Ja als de Messias zal komen zal de kreupele springen als een hert. Hij vroeg een liefdegave.
Petrus en Johannes staan stil en kijken hem strak aan. Jezus zag ook de mensen. Hij keek met Zijn hart. Het wonder begint met Zijn omkijken naar ons. Heere denk aan Uw volk. We mogen er om bidden. Je moet bij Mij zijn, kijk Mij aan. De bedelaar verwacht dat hij een grote gift zou krijgen.
Maar geen zilver of goud – dat zal een tegenvaller geweest zijn. Denk erom: je bent niet met zilver en goud verlost, maar met het kostbare bloed van Christus. Hij had er Zichzelf voor over. Alles heeft Hij gegeven om zondaren zalig te maken.

Sta op en ga lopen. Dat woord spreekt Petrus in de naam van Christus. Die naam moesten ze verzwijgen van de hogepriesters, want daar is kracht in. Dat wisten ze. Waar die naam klinkt worden mensen in de vrijheid gezet. Petrus heeft er wat van meegemaakt toen hij vergeving van zonden vond. En hij kan niet meer zwijgen over die naam.
Hij wilde zo dicht bij komen dat Hij ons kent in alles. Hij vraagt naar je. Hij is de dood ingegaan. Een Verlosser die aan het kruis gehangen heeft., Maar Hij is opgestaan. Ze zullen in Uw naam zich al de dag verblijden.

Stop en ga lopen. Bekeer je en geloof het evangelie. Bevel en zo'n machtig woord – dat Hij ook de kracht geeft om dat te doen. Er zij licht en er was licht. Geloven is soms dwars tegen je verstand in gaan. Die bedelaar had alle reden om te denken – ga lopen, ze moeten me elke dag hier brengen.. zo kun je ook reageren als de Heere je oproept tot geloof. 'Dat kun je niet'.... wil je niet gezond worden? Wil je verder gaan zo als je bent?
Van Hem mag ik de kracht ontvangen om te strijden tegen de zonde. Verlost van mijn schuld, vrede met God.
Sta op en ga lopen, Petrus richtte hem op en zijn enkels en voeten werden vast. Dat is wat God doet, geen tijd om te aarzelen. Je leert hoe vast en zeker het is in de Heere Jezus. Een ongekende kracht.

Wandelen en lopen – het was echt een wonder. Hij begint God te danken, en iedereen om hen heen hoort hem. Hij weet dat hij het aan de Heere te danken heeft.
Een verlamde man wordt door het dak voor de voeten van de Heere Jezus gelegd, en verder is er een verlamde bij Paulus. We lezen steeds van mensen in de ellende. Gered door de genade en God loven en prijzen.

Je leest ook dat er mensen niet genezen worden. Hoe zit dat dan? Als je niet gelooft, heb je niet genoeg gelooft? Zo lees ik het niet. God doet wonderen. Ja, iedere genezing is een wonder. Maar het kan ook een wonder zijn dat mensen kracht krijgen zo door te gaan en een zegen te zijn voor anderen.
De kreupele wordt genezen door de kracht van het bloed.
Hij doet niet liever dan mensen zaligmaken. Hij kijkt je aan: Sta op, ga lopen, bekeer je en geef het door aan anderen. Hoe goed het is om met God te leven. Groot van kracht, Zijn naam is Jezus. Een liefelijke naam ruist langs de wolken. Ken je die naam nog niet? Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Categorieën