23 oktober 2022

Ds. E.E. Bouter – Richteren 4 & 5

Predikant:
Bijbeltekst: Richteren 5:24-31
Dienstsoort:

Samenvatting

Sisera is de trotse generaal van de Kanaänieten. Hij is echter op de vlucht. Jaël nodigt hem uit in haar tent en verzorgt hem met een glas melk en een deken. Als Sisera in slaap is gevallen slaat ze met een tentpin door de slaap van zijn hoofd. De generaal krimpt ineen en valt machteloos neer. Sisera sterft aan de voeten van een vrouw. Wat doet dit verhaal (een ordinaire moord) in de Bijbel? Wat moeten wij lieve Christenen hiermee? Hoe kan dit verhaal ons wijs maken tot zaligheid? Dit is toch alleen maar zinloos geweld? Het Oude Testament moeten we volgens Origenes lezen alsof Christus het voorleest. De Heere Jezus heeft nooit een pin door iemand heen geslagen, maar werd zelf door pinnen aan het kruis geslagen. Toch kan het Oude Testament het Nieuwe testament verhelderen. Het is wel duidelijk dat er niet zomaar sprake is van een moord. Voordat de moord begint kondigt God al het einde aan van Sisera: de profetes Deborah zegt dat Sisera door de hand van een vrouw zal sterven (Richteren 4: 9). Het is dus een oordeel van God.

 

Sisera is een schepsel van de Heere. God heeft echter zijn leven gewogen en daarop komt het oordeel van God. God komt recht doen. Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 vers 10 “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” God geeft je vrijheid, maar vraagt je ook om rekenschap af te leggen van je leven. Dit moet je altijd voor ogen houden: is wat ik doe uit te leggen als ik eenmaal voor Christus sta? In Efeze 6: 8 staat “U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, Hij dat van de Heere zal terug krijgen”. In Romeinen 2 staat “Die ieder vergelden zal naar zijn werken” (vers 6),  “want er is geen aanziens des persoons” (vers 11). In Openbaring 22: 12 zegt Christus “En zie ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn”. Vervolgens in Openbaring 22: 12 en 13 staat er “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens, en opdat zij door de poorten van de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet.” In het Nieuwe Testament wordt dus nog sterker gesproken over het oordeel dan in het Oude testament.

 

Sisera is machtig en iedereen is bang voor hem. Hij had wel 900 ijzeren strijdwagens (tanks zouden we nu zeggen). Hij onderdrukte Israel 20 jaar op wrede wijze. Debora bezingt het einde van Sisera uitvoerig. In Richteren 5 vers 28 gaat het over de moeder van Sisera die vanuit haar paleis tevergeefs uitkijkt naar de terugkomst van Sisera als overwinnaar. De vrouwen in haar omgeving antwoorden dat Sisera de buit aan het verdelen is, waarbij elke soldaat 1 of 2 vrouwen krijgt (letterlijk vertaald staat er “vrouwenschoten”: zo minderwaardig werd er dus over gesproken). Sisera gebruikt zijn macht dus om anderen seksueel uit te buiten. Ondanks de metoo-beweging wordt er in onze tijd nog steeds seksuele vrijheid gepropageerd. Seks is echter geen ongevaarlijk speeltje, maar een gave die alleen in het huwelijk plaats mag vinden. Wij dienen dus te strijden tegen onze seksuele driften. Vrouwen zijn niet veilig in de buurt van mannen die hun seksuele driften niet in toom kunnen houden. Zoals Sisera talloze vrouwen vernederd heeft, zal hij vernederd aan zijn einde komen. Hij zal om deze vernedering uitgelachen worden. Hij vluchtte te voet en komt onder de hoede van een vrouw aan zijn einde. De laatste vrouwenschoot is voor Sisera een schoot des doods. Deze keer is het een vrouw die met een pin het lichaam van Sisera binnendringt en tussen de benen van een vrouw komt Sisera aan zijn einde. Hier worden de woorden uit 1 Kotrintthe 5 bewaarheid: “opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” Sisera had zich verhoogd. Hij strooide met vrouwenlichamen, maar nu wordt Sisera verkracht door een pin.

 

In deze wereld geldt niet het recht van de sterkste, ondanks al het onrecht dat een hele tijd door kan gaan. God doet recht: aan daders en slachtoffers. Tussen deze wereld en de komende wereld staat het laatste oordeel. De oorlogsmisdadiger die nooit gestraft is, de man die zijn vrouw en kinderen in steek liet, zal eenmaal geoordeeld worden voor zijn daden. Dat recht doen van God kan ons gerust stellen, maar ook confronteren, want ik zal ook voor God moeten verschijnen voor al mijn daden. Het recht van God geldt voor iedereen. Bij Sisera waren de zonden duidelijk en de straf lag in het verlengde daarvan. Waarin liggen jouw zonden: in lust, in luiheid, in trots, in minachting, of in egoïsme? Hoe zal het oordeel van God over jouw leven zijn? Denk daarbij aan de woorden “opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” (1 Koriste 5). De zonde keert zich eenmaal tegen onszelf: Heere wie zal bestaan? (psalm 121). De koele regel van God maakt ons niet vanzelfsprekend vroom. Wat mogen we verwachten? Gods recht wordt gedragen door Zijn genade en liefde. In onze plaats heeft Christus de straf op onze zonden gedragen. We staan niet alleen voor de rechterstoel van een koele Rechter, want Christus is ook onze Herder. Als we in de Geest hebben gezaaid en ons leven hebben gericht op Christus, mogen we toch rechtvaardig worden voor God, omdat Hij zichzelf tot zondaar heeft gemaakt voor God

 

Amen.

 

Categorieën