23 juli 2017

ds. F. Maaijen Mattheüs 13:23

Predikant:
Bijbeltekst: Mattheüs 13:1-9-18-23

Samenvatting:

Een deel van het zaad viel op straat, werd opgepikt en was weg. Een deel viel in vruchtbare grond, maar wortelde niet diep en verpieterde. Een deel viel tussen de dorens en werd verdrukt. Een vierde deel groeide op en droeg vrucht. Welk beeld is toepasbaar op uw leven?
Het is geen multiple choice vraag. Met het beantwoorden van de vraag is het niet afgelopen. Als je antwoord niet in overeenstemming is met Gods ideaal, dan moet er verandering komen.
Gisteren ben ik op een akker geweest. Het ene plantje was groter dan het andere. De plantjes bevatten wel allemaal koren aren, maar er was toch een verschil. In het ene plantje zaten minder korrels, dan het andere.
Jezus zou graag willen dat uw leven gaat groeien en vrucht gaat dragen. Hoe kan dat? Waarom groeide het in de gelijkenis in drie van de vier gevallen niet op? Was er soms verschillend zaad gebruikt? Nee, in alle vier de beelden is sprake van hetzelfde zaad. Daar ligt het niet aan.
Hoe vaak heeft de Heere bij u al goed zaad gestrooid? Het ligt niet aan de Heere. Dat zaad moet gaan leven. Dat ontkiemen is wel werk van de Heilige Geest, of zoals in het beeld van de gelijkenis: Ondanks al het gebruik van machines en landbouwtechnieken, blijft het proces van ontkiemen een wonder.
Is het dan een kwestie van afwachten en zien of de Heilige Geest ook bij u aan het werk gaat? Nee, de reactie moet zijn een gebed: Kom ook in mijn leven, Heilige Geest. Bid in geloofsvertrouwen en houd God aan Zijn Woord. Dan zal Hij het ook doen.
De eerste drie voorbeelden zijn er ter waarschuwing. Als een van deze antwoorden van toepassing is op uw leven, zou u dan graag verandering zien? Zou u graag vruchten gaan dragen?
Welke vruchten zijn dat trouwens? Er zijn vruchten van geloof en bekering, vruchten van de Heilige Geest. Aan de vrucht ken je de boom. Wat voor vrucht zien we dan in ons eigen leven?
Hebt u ooit een gestreste korenhalm gezien? Gestrest omdat hij moet produceren? Nee, toch? Zo mogen we ook in ontspannenheid en liefde met onze God leven. Tegelijkertijd neemt dat niet onze verantwoordelijkheid weg. Zie maar in vers 9: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.
En in vers 18 gaat het verder met: Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. U wordt persoonlijk opgeroepen acht te slaan op de woorden van Jezus.
Een deel van het zaad valt op de stenen. Die stenen kwamen veel voor in Israël. Voordat er landbouw kon worden bedreven, moesten eerst alle stenen uit de akker. Zo moet het ook in ons leven. Alle rommel moet er uit.
Er is ook zaad dat valt tussen het onkruid. Dat hoeft niet gezaaid te worden. Dat onkruid moet gewied worden. Het zaad ontkiemt er wel tussen, maar het wordt verdrukt. Hoe actueel is dit? Kennen wij ook niet de verleiding van geld of de zorgen van deze wereld?
Zaad dat in goede aarde valt, dat gaat vrucht dragen. Die vrucht is niet ter ere van de plant zelf, maar voor de akkerbouwer.
Wat is dan het verschil tussen honderd, zestig en dertig? Moet de Heere ook niet blij zijn met een mager zesje? Is de Heer niet meer waard? Uiteraard is het niet bedoelt om mee te pronken, om te tonen hoe vruchtbaar u brengt. Het gaat erom dat je geloof leeft.
De vruchten zijn bedoeld om brood van te maken. Brood om te leven, brood voor het eeuwige leven.
Als u in de eeuwigheid bent, dan zou u daar bij wijze van spreke terug kunnen kijken op uw leven. Dan zou u zien dat de reden dat u daar bent, gelegen is in het strooien van het goede zaad door God in uw leven.

Categorieën