28 augustus 2022

Ds. j kommers handelingen 17:15-34

Predikant:
Bijbeltekst: handelingen 17;15-34

Samenvatting:

J. Kommers:  Handelingen 17: 15-34  

Veel studenten vooral uit Azië komen in Nederland studeren. In 50 a 60 na Christus stond Athene hoog aangeschreven. Daar moest je zijn als je kennis en wetenschap wilde opdoen. Het trok duizenden mensen. Paulus is op doorreis en kenden het denken van de academische wereld. Als hij daar rond loopt en ziet wat er plaats vind raakt hij in gesprek. 

Hij zal zich verantwoorden tegen over deze geleerde mensen over Jezus en over zijn opstanding. Hij spreekt ze aan op hun manier en in hun stijl. Het schokte Paulus dat dode goden zoveel macht hadden over mensen. Paulus accepteert hun afgod niet maar gaat wel met ze in gesprek. 

Het was bij wet in Athene verboden om een nieuwe leer te brengen. Paulus is voorzichtig maar staat wel voor het getuigenis aangaande Jezus Christus. Hij kan niet zwijgen in deze situatie. Het is mogelijk dat je, je aan gaat passen naar de meningen van anderen. Paulus doet dat niet. Alle mensen zijn door God geschapen en alle mensen hebben gezondigd. Dat schuurde toen al en nu nog steeds. 

Paulus verlaagt de standaard van het evangelie niet, hij volgt zijn meester. Jezus heeft geprofeteerd van dit gebeuren. Er komt een dag dat de boeken worden geopend en dat alle mensen voor hem zullen staan. Paulus laat het verleden zien, de wereld van nu en de toekomst. Jullie waren onwetend, dat schokt ze. Hun waren immers wijs. Ze missen de ware God in hun kennis en leven. 

Epicurus leerde dat je het leven moest leven wat je leefde maar 1 keer. Daar zijn de steden van de klassieke oudheden aan verloren gegaan. Onwetend over God hun Schepper. Paulus laat weten dat God met de tijden van onwetendheid raad weet. Aan hun wordt het goede nieuws nu verkondigd. Zo maakt God zich bekend. Zoals het nu nog steeds klinkt overal in deze wereld. 

Wat zijn de tijden van onwetendheid? Paulus zegt in Efeze 3: het geheimenis van Christus is aan ons bekend gemaakt. Dat was in andere tijden niet bekend (tijd van de profeten bijvoorbeeld). De heidenen zijn mede erfgenamen en deelgenoten door het evangelie. God zet geef punt achter de onwetendheid. Wat achter je ligt kan je niet ongedaan maken. Maar de toekomst kan je veranderen en kan je beïnvloeden! 

De wereld om ons heen leeft ook in een blijde oppervlakkigheid. Paulus schud ons wakker. Ga de weg van de levende God en leef bij zijn woord! Maak een omkeer in je denken en erken God als de bron van je leven. Geen leven waarin je je eigen gang maar gaat maar leeft uit Hem. 

Er is een dag van oordeel, die gaat komen waarop de wereld rechtvaardig geoordeeld zal worden door een Man die is aangesteld. Het bewijs is de opstanding van Jezus. Hij die geoordeeld is zal oordelen op die dag. Deze dag is verborgen zodat we ons focussen op alle andere dagen die nog komen. 

Het gaat er niet om wat wij denken of voelen. Het gaat erom wat God wil en hoe wij ons daarin verhouden. Dat we ons keren tot Hem. Jezus hoort in het middelpunt van ons leven te staan! 

Categorieën