19 november 2017

ds. M.M. van Campen W.W.W.

Predikant:
Bijbeltekst: 1 Thessalonicenzen 1:1-10

Samenvatting:

www=Waken, werken, wachten, het levensprogramma van een kind van God. Waken over levenswandel en leer. Bijvoorbeeld A.F. Troost die Jezus als engel van de Heer ipv. Gods Zoon beschrijft of iemand anders die aangeeft dat de Wederkomst al heeft plaatsgevonden in 70 na Chr. Of de invloed van het Boedhisme in zelfs het christelijk geloof i.v.v. mindfullness, meditatie, e.d., een knuffelspiritualiteit. Werkend verwachten. Vol verwachting blijf ik uitzien…(Joh. de Heer)
1. Afzien van de afgoden
2. Opzien naar God
3. Uitzien naar de Zoon uit de hemel
Paulus preekt Jezus gekruisigd en opgestaan, Hij zit aan Gods rechterhand, Hij is een andere dan aardse Koning. De brieven aan de Thessalonicensen zijn koninkrijksbrieven. Hij is ten hemel gevaren en komt terug! Hij regeert vanuit het regeringscentrum, de hemel. De Thessalonicensen werden vervolgd, ze waren voorbeelden voor de hele regio, het Woord ging vanuit Thessaloniki uit naar andere gebieden in de regio.

1.Er is een koninkrijk van de duivel, er is strijd in de hemelse en aardse gewesten. Jezus is echter overwinnaar, deze positie bepaalt een christen. Zij hebben zich tot God bekeerd, het is zichtbaar geworden in hun leven. Het eerste kenmerk van een christen. Destijds werden Bacchus, Apollo, Venus en de keizer aanbeden, o.a. de muziek, erotiek en drank. Nu o.a. werk, eten, lichaam, erotiek, geld carriere, verstand en social media. In China is deze week de partij als God uitgeroepen en worden christenen gedwongen de partijleider i.p.v. Jezus te eren!

2.God dienen. Overal zijn ze, de kinderen van God, in alle geledingen van de samenleving. Het betekent niet alleen Jezus vertrouwen maar Hem ook volgen, de Vader uit liefde dienen. Zoals een Hebreeuwse slaaf na zeven jaar uit liefde bij zijn heer kon blijven. En zoals de Hugenoten ’s ochtends uitspraken om die dag ten dienste van God te staan. Om zo eenmaal in te gaan in de vreugde van onze Heer.

3.Her evenwichtig werken en verwachten, vandaag een boom planten en tegelijk Hem verwachten, een levende verwachting, een maranathagemeente. Verlangend uitzien, de Geest zegt het de bruid voor. Zoals kleine kinderen hun vader opwachten. De liefde trekt, de verwachting is de thermometer van het geloof.
P.s.: De toekomende toorn is Gods heilige reactie op zonden, hoewel Hij geen lust tot toorn heeft. Deze toorn gaat zich een keer ontladen. Je moet bij Jezus zijn voor redding hiervan: ‘k Klem mij daarom…(Joh. de Heer)
Da Costa: Ik heb voor…
Sela: Iedereen zal zien…
Amen.

Categorieën