2 oktober 2022

Ds. N. de Jong – Numeri 27:12-23

Predikant:
Bijbeltekst: Numeri 27:12-23
Dienstsoort:

Samenvatting

Als je het nieuws volgt, hoor je vaak het woord ‘crisis’. Er is ook een leiderschapscrisis op allerlei vlakken in kerk en maatschappij. Het ontbreekt aan sturing, krachtig gezag en structuur. We hebben allemaal leiding nodig; op school, thuis en in de kerk en maatschappij. We geven vaak ook leiding, soms klein, maar een andere keer groot. Vandaag gaat het over leiderschap-in-de-breedste-zin.

In het gelezen deel gaat het over het gebed van Mozes: Laat de HEERE,  de God Die aan alle vlees de adem geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen 17die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat, en die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan,  opdat de gemeenschap van de HEERE niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Schapen hebben een herder nodig, anders lopen ze stuk; net als mensen, weet Mozes. Dit gebed kunnen wij zo overnemen in onze eigen woorden: “God, stel leiders aan die ons zo leiden dat we geen herderloze kudde worden.” Dat geldt voor alle delen van de maatschappij en iedereen persoonlijk. Bidden is vruchtbaarder dan klagen. We doen er snel aan mee, maar het helpt niet. Ga bidden! En als je zelf klaagt: bid twee keer! Als je bidt, is er een risico dat je zelf een antwoord kunt zijn… Jij kan zelf een herder zijn.

Mozes is niet het antwoord op zijn gebed. Er moet iemand komen die het volk het beloofde land in kan brengen. Het is niet makkelijk voor Mozes om dit gebed te bidden. Hij moet de berg Abarim op en ziet het nieuwe land. God heeft vaak met hem gesproken en nu zegt God: Wanneer u het gezien hebt, zult ook u met uw voorgeslacht verenigd worden, net  als uw broer Aäron daarmee verenigd is. Dat is omdat u Mijn bevel ongehoorzaam bent geweest in de woestijn Zin, tijdens de twist van de gemeenschap. Dat is wel slikken voor Mozes. En zijn zonen zullen zijn werk niet voortzetten, maar zijn broer. Toch kan hij verder kijken dan zichzelf. Jozua wordt de nieuwe leider en Mozes mag hem op de best mogelijke manier helpen, hem de handen opleggen en laten delen in zijn waardigheid.

Hebben wij iets van deze grootsheid van Mozes? Kunnen wij onze taak overdragen en aan het beste voor de toekomst denken? Bidden om goede gezagdragers die ons opvolgen of voor de opvoeding van onze kinderen.

God heeft Jozua op het oog; de trouwe verspieder die het leger kon leiden. Maar het gaat niet om talenten en ervaring bij God. Neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man  in wie de Geest is, en leg uw hand op hem. Dat is belangrijk; de geestkracht, de mentaliteit. Zoek daar ook naar voor leiderschap in de kerk. De juiste geest (en goede Geest) is nodig, budget en gehoorzaamheid is niet het belangrijkst, bid om een juiste geest.

Mozes geeft Jozua mee dat bij het nemen van een beslissing de priester Eleazar moet worden geraadpleegd. Mozes sprak direct met God, maar dat is gevoelig voor misstanden. Nu moet het dus anders: En hij moet voor Eleazar, de priester, gaan staan, en die zal voor hem vragen naar het oordeel van de urim, voor het aangezicht van de HEERE. Op zijn bevel zullen zij uitgaan en op zijn bevel zullen zij ingaan, hij, en al de Israëlieten met hem, heel de gemeenschap. God spreekt ook nu vaak via iemand anders. We mogen voor elkaar priesterlijke taken vervullen. Vraag raad bij anderen uit de gemeente, bid met elkaar en ontdek wat wijs is.

Als we vanuit dit bijbeldeel naar Jezus kijken zien we dat Hij als een herder naar de schapen kijkt. Hij heeft hart voor hen en ontfermt zich over hen die dwalen en dolen. Jezus gaf Zijn leven, Hij werd niet begrenst door de dood. Hij blijft voor altijd de goede Herder, die niet toestaat dat Zijn schapen uit Zijn hand vallen.

Categorieën