14 januari 2018

ds. P.C.H. Kleinbloesem – Openbaring 5:2

Bijbeltekst: Openbaring 5:2,5,6a
Dienstsoort:

Samenvatting

Tekst voor de preek: Openbaring 5:2,5,6a
‘De Leeuw uit de stam van Juda…, een Lam als geslacht’

Je zou kunnen zeggen dat de Heere Jezus ons wordt voorgesteld als de Losser. De Goël, met als taak zijn broeder los te kopen. Zo kocht Jezus ons los uit de slavernij van de zonde. Openbaring 4 moet voornamelijk plaatsvinden in de toekomst, in de hemel, vlak voor de wederkomst van de Heere Jezus. Dit staat ook in Daniël 9, over de profetie van de 70 jaarweken. De Heere antwoordt dat het herstel van Israël nog 70 jaarweken op zich zal laten wachten, dan zal de voleinding zijn. 1 jaarweek is 7 jaar, die moet je letterlijk zien. Wij leven nu tussen de 69e en 70e jaarweek van Daniël, die in Openbaring steeds terugkomt. Die loopt uit op het herstel van Israël, op de voleinding.

Wat ziet Johannes? Een troon met iemand die daarop zit. Wij denken dan aan God de Vader. Maar als je verder kijkt, staat er in H4:8 dat de vier dieren met vleugels geen rust hebben van God te eren. Degene die op de troon zit is degene die was, die is, die komen zal, de Heere Jezus Christus! Jahweh is Vader, Zoon en Heilige Geest. In Jezus openbaart zich de hele drieënigheid van God. We zien dus de Heere Jezus zitten, maar in Hem de heerlijkheid van de drieënige God geopenbaard.

Sardius was de eerste, Ruben, Smaragd de vierde, Juda, en Jaspis, Benjamin, de laatste steen in de borststenen van de hogepriester. Je denkt dan bij Smaragd aan de Leeuw uit Juda’s stam, de Heere Jezus die de wereld gaat oordelen. Een regenboog was om de troon heen, dus ondanks het oordeel blijft God altijd trouw aan zijn schepping. Laat die schepping niet door vuur vergaan.

De 24 ouderlingen representeren de kerk van God, uit de Joden en de heidenen: 12 stammen en 12 apostelen. H4:6 noemt vier dieren met ogen van voren en van achteren: leeuw, kalf, mens, arend. Zij symboliseren de vier eigenschappen van Gods oordelen: kracht, volharding, wijsheid, snelheid. Voor de troon staat een glazen zee, dat doet denken aan het wasvat in de tempel van Salomo. Dat water is in de hemel kristal geworden, omdat niemand zich meer hoeft te reinigen.

Openbaring 4 gaat over Gods troon en 5 gaat over Gods boek. God gaat Zijn koninkrijk vestigen op aarde, maar niemand kan het boek openen. Jeremia 32: verzegelde brief, een eigendomsakte. Deze boekrol is het eigendomsdocument van deze aarde. God heeft deze wereld gegeven aan Adam en Eva, om te heersen over alles. De zondeval betekent niet alleen dat de mensen zondaar is, maar dat de kop van de satan, de Draak, vermorzeld moet worden. Adam en Eva hebben hun macht aan de satan toevertrouwd. Johannes huilt, als niemand het boek kan openen. Gelukkig wijst een ouderling (geen engel!) hem op de Leeuw die de draak kan verslaan!

Vers 6: tussen al die dieren en ouderlingen ziet Johannes een Lam, in plaats van een Leeuw. Daarom staat er in vers 5 dat de leeuw al heeft overwonnen, toen hij stierf. Daarom kan hij oordelen als een Leeuw. De betekenis van het lijden en sterven komt tot uiting in de taak van een losser. Jezus heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen, maar ons ook bevrijd van de macht van de zonde. Als God zich voor Jezus verbergt, is de hel voor Christus de Godverlatenheid. De macht van de zonde en de dood zijn tenietgedaan en het land dat wij verkocht hadden, heeft hij daarmee ook teruggekocht. Satan heeft nog steeds macht om rond te gaan als een briesende leeuw, maar zijn kop is vermorzeld. Daarom kan de Heere Jezus als het Lam de zegels openen.

Als je denkt aan de toekomst, denk je ook aan de antichrist etc. Als je al die dingen leest die zich moeten afspelen voor de wederkomst, lijkt het of dat allemaal nog lang duurt. Maar als God de zegelen gaat verbreken, kunnen we daar heel dichtbij zijn. We zagen in de crisis vlak voor WOII dat Hitler zo snel en makkelijk zoveel mensen achter zich kon krijgen. Toch zal God deze wereld niet in vuur en vlam zetten, daar wijst de regenboog op en het feit dat Jezus zijn leven heeft gegeven voor deze schepping. Laten we zo naar Hem uitzien. Vooral als we jong zijn moeten we ons voorbereiden op de wederkomst, meer dan op ons sterven!

De derde taak van de Losser, was trouwen. De Heere neemt ook de vrouw die verbonden is met de erfenis tot vrouw. Hij is ook de bloedwreker, Goël, mijn losser leeft! Hij moest zich ook wreken op de moordenaar, zoals we hebben gezien in de strijd met de Draak. Hij heeft ten eerste ons gered, ten tweede het land gekocht, en is ten derde in zijn rol als echtgenoot ook bloedwreker. Dit zien we straks als de Duivel en degenen die het bloed van God onwaardig hebben geacht, in de poel van vuur en sulfer worden geworpen. Zorg daarom dat je bij hem hoort, en dat het heerlijke lot van de 24 ouderlingen ook jou staat te wachten!
Amen

Categorieën