2 april 2023

ds .p.g.i van den berg Lukas 22:1-6, markus 14:17-21

Bijbeltekst: lukas 22:1-6 , markus 14:17-21
Dienstsoort:

Samenvatting:

Preeksamenvatting middagdienst zondag 2 april 2023, Maranathakerk Rotterdam Zuid

 

Voorganger: ds. P.G.I. van de Berg uit Asperen

 

Schriftlezingen:

Zacharia 11: 4- 14

Mattheus 26: 14- 16, 27: 1- 10

 

Thema van de preek: wat is Jezus ons waard en wat zien wij in Hem?

 

Preek

 

Soms heb je andere verwachtingen van het geloof en de kerk. Het leven kan zo anders gaan dan je had gehoopt. De verleiding is dan groot om af te haken. Judas had daar ook last van, want hij had heel andere verwachtingen gehad van het volgen van Jezus. Bij Judas ging het ten diepste niet om Jezus zelf, maar over wat het volgen van Jezus voor hem zelf zou opleveren. Bij Maria was dat heel anders, want uit pure liefde gaf ze hem kostbare zalf. Maria had Jezus lief. Ondanks dat Judas veel van Jezus gezien had, was het nooit tot liefde voor Hem gekomen. Door de aankondiging van het lijden van Jezus, had hij geen verwachting meer van Jezus en van zichzelf. Judas had een heel andere voorstelling van het koninkrijk van Jezus. Judas had wellicht gehoopt dat Jezus de Romeinen zou verjagen en dat hij dan een belangrijke plek zou krijgen in het koninkrijk van Jezus. Judas was een berekenende man en op zichzelf gericht. Judas koos een uitweg door voor de kant van de Joodse leiders te kiezen. Zo moet het ongeveer gegaan zijn in het binnenste van Judas, want anders kun je nooit tot zo’n verraad komen.

 

Bij ons zou dit ook kunnen gebeuren. We kunnen ons afvragen waarom we de Heere Jezus nog zouden volgen. Dat kan de duivel ons influisteren. Over Judas staat er “toen voer de duivel in Judas”. De overpriesters zullen wel verrast geweest zijn toen Judas bij hen kwam. De overpriesters zullen gevraagd hebben wat hij er voor wil hebben: 30 zilverstukken. Hier zien we dus hoe duivels godsdienstige leiders kunnen zijn. De overpriesters, die de offers in de tempel brachten, bedenken een moordplan. Jezus was voorbeeldig en had niets verkeerds gedaan en toch wilden ze hem uit de weg te ruimen.

 

God stoort ons in ons leven: dat doet Jezus ook. Dostojevski beschrijft in een verhaal dat Jezus rond 1500 weer op aarde komt. Jezus hekelt daar de aflaathandel. Jezus wordt in dat verhaal ook opgepakt. Wij zouden ons ook moeten voorstellen wat Jezus zou doen op een synode van één van onze kerken. Zou Jezus zich thuis voelen, of zou Hij als een stoorzender optreden? Jezus zou ons misschien ook wel kunnen storen. Je bent een gezegend mens als Jezus jou stoort en Hij je wat te zeggen heeft. Jezus zegt ook “zalig die aan mij geen aanstoot neemt”. Ook aan de zeven gemeenten in het boek openbaring geeft Jezus vermaningen.

 

De overpriesters willen Jezus dood hebben. Na het verraad en de veroordeling heeft Judas berouw gekregen. Zijn geweten ging spreken. Hij gaat terug naar de kerkleiders en schreeuwt het uit “ik heb onschuldig bloed verraden”. Het is echter te laat en de overpriesters doen er niets mee. Judas gooit de dertig zilverstukken op het tempelplein en krijgt een inzinking. In totale wanhoop hangt hij zichzelf op. De ouders van Judas hadden hem “God lover” genoemd. Judas had veel meegemaakt met Jezus: de woorden, de wonderen en het avondmaal. Toch heeft Judas Jezus niet echt leren kennen en Hem niet lief gekregen. Ook in onze tijd verlaten veel mensen de kerk nadat zij er lang onderdeel van hebben uitgemaakt. Daarnaast zijn er mensen die hun hele leven in de kerk hebben gezeten, maar waarvan niet duidelijk wordt wie Jezus voor hen betekent. Dat is beangstigend.

 

De Joods leiders zijn zo vroom door tegen elkaar te zeggen dat dit moordgeld niet in de offerkist gedaan kan worden. Van het geld kopen de overpriesters een stuk grond van een pottenbakker. De grond zal gebruikt worden om pelgrims te begraven als zij in Jeruzalem sterven.

 

In Zacharia 11 gaat het over een herder die 2 stokken heeft: “liefelijkheid” en “Samenbinding”. In Zacharia 11: 8 staat dat de herders een afkeer hebben van de Heere. Jezus roept al uit over Jeruzalem dat hij de mensen bij elkaar wil brengen, zoals een hen haar kuikens bijeen brengt. Jezus laat zijn liefde zien door de mensen te willen behouden. De herders krijgen een ontslag-premie van 30 zilverlingen (vers 12). Hier klinkt ook een belediging in door richting de Goede Herder, want het is de vergoeding voor een dode slaaf (Exodus). In Zacharia 11: 13 staat er dat het geld naar de pottenbakker gegooid moet worden. Het is dus heel bijzonder dat de profeten de geschiedenis rond het verraad door Judas al voorzegd hebben. In Mattheus 26 wordt verwezen naar Jeremia: hier gaat een heel hoofdstuk over de pottenbakker. Zo zijn er veel bijbelgedeelten die al profeteren over wat er in het leven van Jezus zou gebeuren: psalm 22, 41, 69, Jesaja 53, enzovoorts. Het is bijzonder dat de Joodse rabbijnen dit niet inzien. Kennelijk storen deze bijbelgedeelten en worden ze terzijde geschoven. Het is niet vanzelfsprekend om te geloven dat Jezus de Messias is. Ik hoop dat jij het wel geloofd, maar vooral dat je weet wie Jezus voor jou is. Als je in Hem gelooft ontvang je eeuwig leven. Ik hoop dat er van u gezegd kan worden: “Door zijn striemen bent u genezen, want u was ook als dwalende schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen” (1 Petrus 2: 24 en 25). Zult u er ook bij zijn om het lam te loven?

 

Amen.

 

 

 

Categorieën