26 maart 2023

Ds. S.J. van der Vlies – Markus 14:1-11

Bijbeltekst: Markus 14:1-11
Dienstsoort:

Samenvatting

De Tweede Wereldoorlog is pas voorbij als we onze kinderen de naam Adolf geven. Hetzelfde geldt voor de naam Judas, want het betekent verrader. Judas ging veel met Jezus om: hij at en dronk met Hem. Hij was een leerling van Jezus en zag de wonderen die Jezus deed. Judas verandert echter: in Marcus14 vers 10 lezen we dat Judas naar de overpriesters gaat om Hem aan hen over te leveren. Hoe is het mogelijk dat zo’n volgeling van Jezus Hem verraadt? Je moet je voorstellen dat iemand uit onze kerkenraad of uit je bijbelkring ons zou verlaten en ons zou verraden. Het is beklemmend om te lezen dat nota bene bij het avondmaal Judas opstaat en vertrekt met in het hoofd het doel om Jezus te verraden. Als dat toen kon, kan dat nu ook gebeuren. Als het bij Judas kon, kan dat ook bij mij gebeuren. Misschien niet vandaag, maar wel morgen.

Waarom gaat Judas bij Jezus weg? Was het vanwege het geld? Wij kennen allemaal wel mensen die God hebben verlaten. De ene is opgelucht omdat die af is van alle regels. Anderen hebben veel om geloof en bekering gebeden, maar zijn teleurgesteld omdat er niets gebeurde. Anderen haken geleidelijk af, zonder een bewuste keuze. Waarom zou je alleen verder gaan, zonder God? Uit gesprekken met kerkverlaters blijkt nooit dat men op basis van argumenten God heeft verlaten. Mensen worden (op den duur) ook niet blij van het leven zonder God: men wordt doodmoe, onzeker en zeker niet blij. Bijzonder is dat Jezus Judas laat gaan. God geeft ons de ruimte om God te verlaten. Hoe sta jij tegenover God en loop jij het risico om bij God vandaan te gaan?

Hoe kunnen we omgaan met mensen die het geloof en God hebben verlaten? Ten eerste is het belangrijk om op deze mensen betrokken te blijven. Deze mensen zijn net zoals wij, want uiteindelijk zitten we heel dicht bij elkaar: je bent allebei op zoek naar rust voor je ziel en naar vrede. Blijf dus naast je medemens staan die niet (meer) in God gelooft. Ten tweede is het belangrijk om te blijven bidden voor ongelovigen. Met argumenten zul je mensen nooit overtuigen. Er zit toch iets van een besluit achter waar wij niet, maar God wel bij kan. God laat mensen niet los, ook al hebben de mensen God wel losgelaten. Daarom is het belangrijk om de ander neer te leggen bij de voeten van God, want God is goed. Vertrouw daarop, ook al begrijp je daar niets van. Het is goed om je te realiseren waarom iemand eigenlijk gelooft of niet gelooft. Wanneer ben jij gaan geloven en hoe lang heeft God op je gewacht voordat je ging geloven? Wees (ten derde) daarom dankbaar als je gelooft, want het geloof is een gave van God.

De vrouw in Marcus 14 giet veel zalf op het hoofd van de Heere Jezus, waardoor de hele ruimte vervuld wordt met een heerlijke geur. Deze zalf was heel duur: wellicht moest er wel een jaar voor gespaard worden. Er volgt een discussie of dit wel goed besteed is. Jezus neemt het echter voor haar op. In vers 6 zegt Jezus dat ze een goed werk aan Hem heeft verricht. De vrouw heeft er lang voor gespaard: zij heeft gedaan wat ze kon (vers 8). Maar hoe kon ze weten dat dit het juiste was? Daarnaast zegt Jezus dat de vrouw dit gedaan heeft met het oog op haar begrafenis (vers 8). Bovendien zal tot haar gedachtenis gesproken worden, overal waar het evangelie gepredikt zal worden (vers 9). Zou de vrouw van tevoren geweten hebben dat ze dit deed met het oog de begrafenis van Jezus? In de tekst is er echter geen enkele aanleiding om te denken dat ze precies wist wat ze deed. Het was een daad van liefde en toewijding aan Jezus. Ze deed het direct uit haar hart en uit geloof. Zonder dat ze het wist, bereidde ze de begrafenis van Jezus voor, wat Jezus troost heeft gegeven. Het is kennelijk mogelijk om intuïtief te handelen vanuit het geloof, geleid door de Heilige Geest. Ze deed wat ze kon en deed iets goeds voor de Heere Jezus. Dit is een enorme troost en een aanmoediging om het goede te doen en je te laten leiden door de Heilige Geest. Je kunt kennelijk dingen doen voor God, zonder dat je de betekenis en de reikwijdte er precies van weet. Dat is een troost en aanmoediging om te doen wat God van je vraagt. Hoe onlogisch het ook lijkt en wat anderen daarvan ook vinden. Vraag om de leiding van Gods Geest en laat je leiden door de liefde voor God.

Samengevat: we hebben ingezoomd op 2 mensen en kunnen daaruit de volgende lessen trekken:

  1. Judas:
  • blijf betrokken op ongelovigen
  • blijf bidden voor ongelovigen
  • dank voor de gave van het geloof als gave van God
  1. de vrouw die Jezus zalfde:
  • luister naar de stem van God
  • laat je leiden door de Geest van God
  • doe wat je kunt doen en doe een goed werk voor Jezus

Amen

Categorieën