26 mei 2022

Ds S. van der Vlies – Marcus 16:9-20- Hemelvaartsdag

Bijbeltekst: Marcus 16:9-20
Dienstsoort:

Samenvatting

De realiteit in deze wereld is dat de meeste mensen niet deugen. Ga naar een oorlogsgebied, dan kun je zien waartoe de mens in staat is: wij mensen doen elkaar voortdurend en langdurig leed aan. Veel leed gaat aan ons voorbij, maar door de oorlog in Oekraïne voelt het toch dichterbij en het werpt de vraag op wat ons nog meer te wachten staat. Ook als christenen schuiven we steeds meer naar de marges van de samenleving. Ook zullen we onze welvaart kwijtraken. Maakt het dan nog uit dat je in deze wereld vol leed, gelooft? Of krijg je hierdoor juist vragen over dit geloof?

 

Wat schieten we er eigenlijk mee op dat Jezus naar de hemel is gegaan? De catechismus geeft aan: Jezus bidt daar als Voorspraak bij de Vader, het is een belofte dat ook wij eens naar de hemel gaan, en het richt ons hart (door de kracht van de Heilige Geest) naar boven, waar Christus zit aan de rechterhand van God. We focussen nu op dat laatste punt.

 

Wat betekent het voor ons gebroken bestaan vol leed dat God in de hemel is en over ons regeert? Jezus heeft gezegd dat met Zijn komst naar de aarde het koninkrijk van God dichterbij is gekomen. Wanneer je met deze bril op het Evangelie leest, dan zie je continu een strijd tussen het koninkrijk van God en het koninkrijk van de satan. Denk aan de verzoeking in de woestijn, de genezing van bezetenen, van zieken. Jezus laat zien hoe het koninkrijk van God eruit ziet als het hier eenmaal zal zijn. Ook geeft Hij les over dit koninkrijk, o.a. met gelijkenissen. Tegelijk grijpt de satan alles en iedereen aan om Christus’ macht te breken en de komst van Zijn koninkrijk tegen te houden, tot aan Zijn dood toe. Wanneer Jezus’ de dood heeft overwonnen, zegt Hij dan ook: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Twijfel niet aan de regering van God. Laat je erdoor troosten dat Hij uiteindelijk alle touwtjes in handen heeft. Bemoedig elkaar daarmee.

 

U zegt: we lezen inderdaad in de Bijbel dat God als Koning regeert, maar intussen gaat er zoveel mis in deze wereld. Hoe zit dat dan?

Het Koninkrijk van God is er ‘reeds’, en tegelijkertijd ‘nog niet (helemaal)’. Je kunt Gods Koninkrijk in deze wereld vol leed op allerlei manieren op het spoor komen. Alles wat goed is in deze wereld, dat komt van God. Denk aan ons ingebakken verlangen naar ‘eerlijkheid/gerechtigheid’, dat het ons wordt gegeven om elkaar lief te hebben, dat mensen voor elkaar willen zorgen, de verwondering over de natuur, ontdekkingen in de schepping, dat we aangeraakt worden door kunst en muziek. Er gaat wel een geloofskeuze aan vooraf om dit te willen zien en niet weg te willen redeneren. Als je het ziet, dan kan het je troosten. Het laat ook iets zien van Gods toekomst.

 

Wat hebben wij te doen, voordat Gods toekomst er daadwerkelijk is? Het leed in de wereld kan je verlammen. Wanneer Jezus naar de hemel is opgevaren, gaan de discipelen hetzelfde doen als wat Jezus deed: ze predikten het koninkrijk van God, en de tekenen van dat koninkrijk volgden vanzelf. Ze volgen Jezus’ opdracht op en ook wij moeten dat gewoon gaan doen: tekenen oprichten van het koninkrijk van God. Dat is: liefhebben en dienen van de ander in woorden en in daden. Amen.

 

 

Categorieën