27 januari 2019

Een afhankelijk en dienstbaar leven door Jezus Christus

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 4
Dienstsoort:

Samenvatting

Hoe was jouw afgelopen jaar? Kon je blij zijn met alles wat je gekregen had of had je een rampjaar? En waar hebben de gebeurtenissen je heen geleid? Naar God of misschien juist van hem af? Gods kinderen kennen veel verzoekingen, zoals in Noord-Korea, waar christenen worden vervolgd en vermoord. En Afghanistan. Alle christenen daar zijn ex-moslim. Zij kunnen niet samenkomen en kunnen door hun familie gemarteld of vermoord worden.

Geloofsbeproeving zien we in dit Bijbelgedeelte ook. God is vleesgeworden en nu zijn we aangekomen bij een cliffhanger. Het is erop of eronder aan het begin van het Lukasevangelie. In hoofdstuk 4 is Jezus 30 en wordt hij actief, zoals priesters op hun 30e verordineerd werden (Numeri 4). Ook David was 30 toen hij de troon beklom.

De Geest leidt Jezus in de woestijn. Niet de duivel. Lukas 4 gaat terug naar Deuteronomium. Zoals de Israëlieten veertig jaren in de woestijn beproefd werden, is Jezus veertig dagen in diezelfde woestijn verzocht. Kan Jezus de verzoekingen weerstaan? Is Jezus een top of een flop? Jezus heeft honger en de duivel vraagt hem brood van stenen te maken. De Israëlieten hadden ook hongergeleden als beproeving. Waarom doet Jezus het niet? Hij stelt zijn vertrouwen op Zijn God, dat Hij voor Hem zou zorgen en Hem niet zou laten verhongeren. Kunnen wij leven bij brood alleen? Of hebben we elk woord van God nodig? En hoezo geeft God niet om mensen in Afrika? Hoe gaan wij dan met die mensen om? Zolang wij onze verantwoordelijkheid niet nemen, kunnen wij God de schuld niet geven. ‘Er staat geschreven…’ zegt Jezus. Je kunt de duivel het best bestrijden met Gods Woord. God beproeft om ons geloof te versterken, maar de duivel verzoekt om ons bij God weg te halen.

De duivel trekt meer registers open. Van brood gaat hij naar macht en biedt Jezus alle koninkrijken van de wereld aan. ‘Van de wereld’, Lukas gaf ons het idee dat keizers de macht hadden in de wereld, maar hier zien we dat de duivel de macht heeft. Dat doet ons denken aan het beest in Openbaringen 13. De duivel blijkt een slechte verkoper: hij zegt dat hij de macht gekregen heeft. Hij kan daar niet over liegen, maar dat maakt de verleiding niet kleiner. Macht is een middel waar
mensen heel gevoelig voor zijn! Maar de duivel zegt er niet bij dat de macht hem maar voor een kleine tijd gegeven is! Ook zegt hij dat Jezus hem eerst moet aanbidden. De duivel blijkt weer de sluwe slang en de leugenaar van den beginne en Jezus citeert dan ook Deuteronomium 6:13, waar staat dat je God alleen mag aanbidden: Luister Israël, de Heere onze God is één! Die Israëlieten gingen uiteindelijk andere goden achterna, maar Jezus doorziet de sluwe verkooppraatjes van de duivel en weerstaat ze. De duivel promoot duisternis, maar God geeft je het licht!

Waarom zouden wij God dienen en niet de duivel? God gaf Israël een land dat overvloeide van melk en honing. Wijngaarden en olijfgaarden die zij niet gepland hadden. God kent geen voor wat hoort wat. God geeft altijd iets extra. Hij geeft eeuwig leven aan de mensen die Hem aanbidden. Zwichten wij nu nog steeds voor dat verkooppraatje van de duivel? ‘Zie je hoe weinig God Zich bekommert om zijn creatie? God heeft jouw niet lief!’ Of verkoopt hij je geen knollen door citroenen? Jezus bad
voordat hij verzocht werd. Alles valt of staat met je gebed.

Bij de derde verzoeking trekt de duivel alle registers open. Hij zet Jezus op het dak van de tempel, Jezus’ eigen huis tussen Zijn volk en begint te gooien met een Bijbeltekst: ‘Hij zal zijn engelen bevelen u te bewaren en op te vangen!’ (Psalm 91:11-12) De duivel heeft enorm veel Bijbelkennis! Hij verzwijgt dan ook heel bewust het Psalm 91:13 ‘Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen’, synoniemen voor het kwaad. Jezus ontkent daarom ook niet dat de duivel gelijk heeft, want God bewaart Zijn volk inderdaad. Maar de volgorde van de duivel klopt niet. God helpt je door je lijden heen, maar je moet niet lijden opzoeken om God te ervaren!

Het volk verzocht God wel in de woestijn (Deut. 6:16), maar Jezus vertrouwde op God in alles. Hij wilde niets hebben, dan alleen Zijn Vader. Wat als hij niet deze verzoekingen had verdragen? Als Hij Zijn honger niet kon weerstaan? Wat als Hij Zijn Vader had verzocht? Dan hadden wij geen toekomst. Maar Godzijdank heeft de duivel zijn eerste nederlaag geleden in Jeruzalem, de stad van de vrede waar Jezus straks Zijn laatste adem zal uitblazen en de vrede tussen God en mensen zal herstellen.
Amen.

Categorieën