29 mei 2022

Een andere trooster

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 14:15-21
Dienstsoort:

Samenvatting

'Een andere Trooster' is de erfenis van de Heere Jezus. Hij schenkt het ons na Zijn hemelvaart.

In de laatste maaltijd heeft Jezus met Zijn discipelen gesproken over Zijn nalatenschap. Hij spreekt met hen over nederig zijn en vrucht te dragen. Ook heeft Hij het over de andere Trooster.

Het is heel waardevol om de Heilige Geest als Trooster te kennen. Dat je weet dat je gedragen wordt, en het niet alleen hoeft te doen.

Maar toch is de tekst een beetje vreemd. Jezus heeft het over een ándere Trooster. Jezus heeft Zin werk op aarde afgemaakt, gaat terug naar de hemel en stuurt een andere Trooster. Het werk van God wordt niet onderbroken, er is continuïteit. Jezus suggereert met deze woorden dat Hij óók een Trooster is. Jezus wordt in de Bijbel nergens Trooster genoemd, hoewel Hij Zich wel over mensen ontfermd.

In de grondtekst staat een woord dat niks te maken heeft met troosten. In het Grieks staat er het woord 'parakletos', de 'erbij-geroepene'. Dit woord is moeilijk te vertalen. Iemand die er bij wordt geroepen om jou te verdedigen. Het gaat dan om een pleitbezorger of advocaat. Een advocaat werkt van je af, naar een ander toe. Terwijl wij geloven dat de Heilige Geest ín ons werkt. In de Bijbel in Gewone Taal wordt het vertaald met 'helper'. Dit komt overeen met teksten zoals dat de Heilige Geest ons te hulp komt. Maar het suggereert nog teveel dat we zelf sturing geven aan ons leven. De laatste jaren gaan er stemmen op parakletos te vertalen met metgezel. Dit is wel mooi; Jezus stuurt een andere metgezel. Dat Jezus een metgezel is, ligt al vast in Zijn Naam: Immanuël. Hoe de Heilige Geest zal zijn, ligt al vast in wat Jezus heeft gedaan. Hij zal ons bevrijden van de boze machten en krachten. Eerbiedig gesproken kan de Heilige Geest meer dan wat Jezus kon. De Heilige Geest zal niet alleen bij en met ons zijn, maar zelfs ín ons zijn. Het vleesgeworden Woord van God kon niet ín mensen wonen. In de Heilige Geest is God toch nabij.

Iedereen heeft te maken met een bepaalde vorm van eenzaamheid. Dan geeft het een warm gevoel dat de Geest in ons wil wonen. Maar we moeten ons bedenken dat het niet alleen maar gezellig is. De inwoning van de Geest gaat met strijd gepaard. We gaan mee-zuchten met de schepping. Ook leer je wat waarheid is. De waarheid van de wereld is niet altijd de waarheid van de Geest van God. Willen we vrucht dragen, dan moet er gesnoeid worden. Als je in Jezus wil blijven, moet er een reiniging plaatsvinden. De Heilige Geest kan alleen je metgezel zijn als je Jezus liefhebt en Zijn geboden in acht neemt.

Werkelijk Pinksteren vieren, uitzien naar die metgezel. Dat vraagt er om om Hem van harte lief te hebben en te breken met alles wat niet past bij het gebod van Gods Koninkrijk. Dat is de opdracht, dan zal het werkelijk Pinksteren worden. Amen.

Categorieën