13 november 2022

Een blijvend gebed – Vergeef!

Predikant:
Bijbeltekst: Hebreeën 4:14-16, Hebreeën 10:35-39
Dienstsoort:

Samenvatting

De Hebreeën brief spreekt over met vrijmoedigheid toegaan. Hier zit vanuit het Grieks het woord vergunning in. Het is dus niet zomaar een gevoel, maar veel sterker, een belofte die ons wordt aangereikt in Christus.

 

Thema: Een blijvend gebed - Vergeef! (nav Zondag 51 HC)

 

3 gedachtes:

 

  • Een blijvend gebed voor iedereen
  • Een gebed voor gelovigen
  • Een gebed voor anderen

 

De vijfde bede luidt: 'Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. In deze preek komt alleen het eerste gedeelte aan bod. Het gedeelte over onze naaste, het tweede gedeelte van de bede komt een volgende keer.

 

Een theoloog die in gesprek was met ongelovigen liet eens het onze vader zien aan hen. Ze mochten zaken gaan schappen het dit gebed. Uiteindelijk bleef alleen de bede 'Vergeef ons onze schulden' staan. In België is er een psychiater die aangaf: hoe minder we biechten hoe meer depressie er is. Deze twee voorbeelden laten zien hoe van belang deze bede is. Jezus reikt ons deze bede aan, dit bewijst dat je er mee terecht kunt. Hij nodigt er immers zelf toe uit. Dit is universeel, het geldt voor iedereen, zonder onderscheid.

Peilen of berouw wel diep genoeg is is onzin. Dit wordt in sommige kringen gedaan, maar dat is een list van de boze om je bij Jezus weg te houden. Luther dacht ook lange tijd dat hij met iets moest aan komen bij God, hij wilde niet met lege handen komen. Totdat hij op een gegeven moment alleen maar weerzin voelde tegen alles. Pas toen kon God zichzelf kwijt aan Maarten Luther in Jezus. Bij ons zit er niks in. God kan niet leven met het kwaad, hij kan het niet luchten of zien. En dat is maar goed ook.

 

Psalm 40 zegt, mijn zonden zijn meer dan de haren van mijn hoofd. Dat is zoveel, daar komen wij nooit uit. Alleen Jezus kan dit opruimen. Als wij dit schoon proberen te maken krijg je alleen maar vlekken. Er is een uitnodiging om te komen om vergeving. De 4 vrienden brachten hun vriend bij Jezus en kwamen om genezing. Ze kregen als eerste vergeving. We mogen ons dagelijkse tekort bij God brengen. Het heeft geen zin om te wachten, dan wordt het alleen maar erger. Vergeving is niet zomaar, het heeft God wat gekost. Het is niet erg om daar over in tranen te zijn, al zijn tranen absoluut geen voorwarede om bij Jezus te komen. Je kunt het geloofsleven vergelijken met het bespelen van een muziek instrument. In het begin lijkt je veel vooruitgang te maken en lijkt het heel wat. Wanneer je vordert hoor je steeds meer valse noten. Zo is het in de heiliging ook.

 

We kunnen ook om vergeving vragen voor anderen. Jezus ging ons daar in voor aan het kruis met zijn bede: 'Vader vergeef het hun wat zij weten niet wat ze doen'. Ook Stefanus deed het terwijl hij gestenigd werd. De preek eindigt met een verhaal van dominee Woeldering. Hij kreeg de boodschap dat alle 3 zijn kinderen waren verongelukt. Toen kwam de vraag bij hem binnen of ze gered waren? Door de Geest werd hij gewezen op het feit dat hij altijd om vergeving bad voor zijn kinderen. Dit gaf hem rust.

Categorieën