5 april 2021

Een kritisch paasrapport!

Predikant:
Bijbeltekst: Markus 16:9-14
Dienstsoort:

Samenvatting

Waarschijnlijk gaat deze tekst uit Markus om een ontmoeting met Jezus na de achtste dag van Zijn opstanding, als alle elf de discipelen wél geloven dat Jezus is opgestaan. Waarom dan nu nog dit verwijt van Jezus? Ze geloven nu toch? Jezus leert hier dat zonden beleden en vergeven moeten worden. Er moet bloed overheen.  Van dit reflecteren op hun ongeloof kunnen de discipelen en wij leren.

Zonde van het ongeloof: Jezus wil niet dat we daarin terugvallen of blijven hangen. Niet de onmogelijkheid van geloven moet verkondigd worden, maar juist dat er wel degelijk redden aan is, dankzij het bloed van Jezus. Geloven is ook niet makkelijk, zomaar Jezus aannemen. Het vraagt zelfinzicht en het belijden van zonden.

Jezus verwijt de discipelen dat ze geen vertrouwen hadden in degenen die de paasboodschap verkondigden, maar ook dat ze de boodschap zelf niet geloofden. Johannes beschrijft dat Maria Magdalena Jezus zelf gezien heeft en Hem heeft horen spreken. De twee andere discipelen aan wie Jezus zich openbaarde zouden Petrus en Johannes kunnen zijn. Zij zien Jezus in een andere gedaante, net als tijdens de verheerlijking op de berg. Maar ook zij werden niet geloofd door de andere discipelen. Voor dit ongeloof hadden ze geen enkel excuus: de boodschappers waren bekenden en betrouwbaar en de boodschap was dit ook. En zo geldt het ook voor ons: geen excuus om niet te geloven. Hoe staat het er met ons voor als Jezus vandaag over ons een paasrapport zou uitbrengen?

Volgens Jezus zat het bij de discipelen vast op hun ongeloof en hardheid van hart. Dit maakte hen blind voor de paasboodschap. Ongeloof maakt eigenwijs en brengt allerlei ‘ja-maars’ met zich mee. Er is reden te over om wel te geloven, maar dat kost wel wat. Het kost je jezelf.

De discipelen zullen zich geschaamd hebben, maar zullen ook verwonderd zijn geweest over Zijn opzoekende liefde en genade. Met die verwondering en vreugde wil de Heere ook ons leven vervullen. Dat gebeurt daar waar wij knielen voor de opgestane Jezus. Daar ontdek je hoe heerlijk het is om de zonde niet te hoeven verzwijgen. Er gaat geen zand over, maar Zijn bloed wast ons schoon.

Categorieën