5 juli 2020

Een mens in wie de Geest is

Predikant:
Bijbeltekst: Exodus 33:1-11
Dienstsoort:

Samenvatting

Stil worden is belangrijk voor Jozua, net als het boek van de wet. In de tijd van de bijbel las men altijd hardop, de woorden van God moe(s)ten in je mond blijven. Dat is een leerproces, het duurt dag en nacht, heel je leven.

Jozua, een man in wie de Geest is. Aan wie denk je bij het horen van die naam Jozua; een jonge, onervaren man die het volk Israël moest leiden in de woestijn, de strijd tegen de Amalekieten. Hij had geen ervaring als legerleider, het volk was geen groep soldaten. Ook over Jozef, Samuel en David wordt gezegd dat ze jong waren toen God hen riep. Jozua blijft dicht bij de tent van de ontmoeting, een eind buiten het kamp. God wilde niet meer midden in het tentenkamp zijn na het goddeloze handelen van de Israëlieten. God sluit zich niet af, maar blijft bereikbaar, ook voor ons is er die mogelijkheid van ontmoeting.

Er staat niet dat het hele volk naar die tent gaat, alleen Mozes en Jozua. God beslist over de toekomst van het volk. Wat zou de uitkomst zijn? We weten niet wat Jozua daar allemaal heeft meegemaakt; net zoals dat we niet weten wat op de Sinaï gebeurde met hem. Hij is een man in wie de Geest is, maar hoe dat gegaan is? Maar we weten wel dat hij door God gevormd is. Zoeken wij daarnaar: de vervulling door Gods Geest? Neem er de tijd voor, zonder je af en ontmoet God in je gebed.

 

Jozua krijgt de opdracht om zeer sterk en moedig te zijn. Eerst zegt Mozes dat tegen hem, later de Heere. Jozua hoeft niet bevreesd te zijn. Ook wij moeten volhouden; juist nu. Blijf God zoeken. De tweede opdracht geldt over het houden van de wet (vers 8). Misschien bedoelt men hier het boek Deuteronomium. Het gaat over de leefregels voor elke dag.

Het thema van het bijbelboek Jozua is: gehoorzaamheid. Voor zijn dood sluit Jozua nog een verbond met het volk dat ze God zullen blijven gehoorzamen. God regeert door Zijn wet.

 

Wij hebben hetzelfde nodig: bid om Gods leiding en neem Zijn woorden tot u. Dat helpt ons om los te komen van onszelf en te worden als een vruchtdragende boom. Overdenk Gods wet, laat zijn woorden in uw mond blijven. Herhaal ze en scherp ze in uw leven. Al heeft u het nog zo druk (Jozua had ook geen rustig leven), maar maak de dienst bewust mee en neem hetgeen je gehoord hebt, bewust mee de week in. Dan ervaar je het werk van de Geest. God gaat met ons mee, als Jezus in ons leven is en Hij onze leider is.  Zoek dus de ontmoeting met God, dag en nacht!

Categorieën