14 april 2019

Een moordenaar belijdt wie Jezus is!

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 23:40-43
Dienstsoort:

Samenvatting

In gedachte staan we op de kruisheuvel Golgotha. Daar gaan de soldaten en de schare, en dan Jezus en twee kwaaddoeners met Hem. Alle drie worden ze op het hout gelegd en krijgen ze de spijkers door hun handen. Hij is met de misdadigers gerekend geweest. Boven Jezus’ kruis staat geschreven: Jezus de Nazarener, de Koning der Joden. Is Hij de Christus?! Als U dat bent, laat dat dan zien en kom dan van het kruis af! Herken jij je eigenlijk weleens in die ene misdadiger? ‘Heere, als U Christus bent, verlos mij dan van dit kruis!’ Bevrijd me van de pijn en ellende van deze wereld! U bent toch machtig?

Jezus bidt in deze situatie. ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’. Vergeef hun dat zij mij dit aandoen! Die andere kwaaddoener hoorde Jezus dit zeggen. Het veranderde zijn hart. Maar dat gaat toch zomaar niet, er moet toch wel behoorlijk wat gebeuren met een mens! Je doet niet zomaar belijdenis, toch? Je kan toch niet zomaar denken dat je een volgeling van Jezus bent? Ja, maar wat moet er gebeuren dan? Die ene kwaaddoener steekt de draak met Jezus. Die andere doet dat eerst ook, maar verandert dan. Waardoor? Dit is het cruciale moment in het leven van die tweede kwaaddoener: dat Jezus bad ‘Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen’.

Waardoor komt een mens tot die verandering? De mens gaat niet op zijn knieën door iets wat aan de ontmoeting met Jezus voorafgaat. Het was mooi om te horen van de belijdeniscathechisanten waarom ze tot de keus zijn gekomen om belijdenis te doen. Gemeenschappelijk was dat je op een of andere manier geraakt bent door Jezus! Doordat iemand je van Hem vertelde, of door de preek, of wat dan ook. Het cruciale moment voor de kwaaddoener was Jezus’ gebed. Dát maakt Hem zo bijzonder, omdat Hij de Christus is kwam Hij NIET van het kruis! Om voor onze zonden te sterven.

Wilt u dan ook voor mij gebeden hebben? vraagt die ene. Hij heeft zich vernederd door het gebed van Jezus.  ‘Wij hebben die straf verdiend’, zegt hij tegen zijn maat. Hij buigt voor Jezus in het stof. Hij geeft zich over aan Jezus. Heere ik geef alles uit handen! Dat lijkt verlies, maar dat is eeuwige winst.

De moordenaar noemt Jezus ‘Heere’. Dat betekent Kurios. Ook al hing Jezus aan het kruis, de kwaaddoener noemt Hem Koning en God. Je moet dus voor Jezus buigen en met de belijdeniscathechisanten Zijn Naam aanroepen en Hem als Kurios te belijden: U bent God en niemand meer! Heere God, denk aan mij als U in Uw koninkrijk zult gekomen zijn. Een koning aan een kruis?! Pilatus zei al: ‘Waar is uw leger?’ Maar Jezus zei: ‘Mijn koninkrijk is niet van hier.’ Zijn wij beter dan die ‘kwaaddoener’? Lukas noemt hem geen moordenaar, zoals Mattheüs en Markus. Kwaaddoener komt dichterbij. Dat zijn wij allemaal.

De kwaaddoener wist het, als Jezus dood gaat, wordt Hij in het paradijs ontvangen. ‘Als U nou daar bent aangekomen, denk dat alstublieft aan mij!’ Jozef vroeg het aan de schenker, maar die vergat Hem. Jezus vergeet niet wat je aan Hem vraagt. Je wordt uitgenodigd om deze vraag ook aan de Heere te stellen. Deze man zag de dood voor ogen, dat kan voor ons nog even duren. Het kan ook nog lang duren tot Jezus terugkomt, ook al is die dag veel dichterbij dan wij denken. ‘Heere, denkt u aan mij nu U in Uw koninkrijk bent?’ Laat je meenemen in het gebed van deze kwaaddoener. Wat helpt het als je verlost wordt van kruis en ellende op zichzelf? Wat heb je daaraan als Hij jouw zaak de Zijne niet maakt? Op Golgotha wordt het vonnis geveld, ook over Jezus. Kom dan staan aan de voet van het kruis en vraag Hem: ‘Heere, denk aan mij’.

Jezus belooft het: ‘Heden zal je met mij in het paradijs zijn, vandaag nog!’ is zolang wij leven nog toekomstmuziek, maar wel werkelijkheid. Die man had nog een paar zware uren voor de boeg, maar had de hemel in zijn hart! En daar zal God alle tranen van de ogen afwissen. Daar zal geen duivel meer zijn. Daar is vrede.

‘Met Mij…’ dat is het grootste wonder. ‘Ik wou niet met U zijn Heere…’, ‘…maar Ik wel met jou!’ zei Hij al met je doop. Als jij nu ‘ja’ zegt, is het huwelijk gesloten. Je kan niet meer terug. Je kan afhaken na je belijdenis, maar je kan niet meer terug. Jezus gaat dat verbond tot in eeuwigheid met je aan. Jezus, mijn Heiland, hoe groot is Uw liefde! Zie op Hem, tot u uw zonden in Zijn wonden ontdekt. Amen.

Categorieën