25 mei 2017

Een nuttig heengaan

Predikant:
Bijbeltekst: Johannes 16:5-15

Samenavtting:

Een nuttig heengaan- zeven beloften

1. Trooster -7
2. Leraar -13
3. Terugzien -22
4. verhoring -2
5. Vrede-33
6. Victorie-33
7. Voorbede 17:1
de heilige geest komt in je wonen3
Het is vandaag Hemelvaartsdag. De Heere Jezus is weg gegaan van deze aarde, terug naar Zijn Vader in de hemel. Feestdag vandaag.

Ben je wel eens op Schiphol geweest? Daar in de buurt staat een bordje: kijk niet naar boven, maar let op de weg. Met Hemelvaartsdag is het andersom. Kijk wèl naar boven! Denk aan Zijn zegenende handen. En denk er aan dat Hij terug zal komen. Misschien denk je wel eens: Stel je voor dat de Heere Jezus nu op aarde was......dan zou ik direct naar Hem toegaan. Met mijn ziekten en zorgen...Was Hij nou nog maar op aarde....
Wat is het voordeel nou van het feit dat Hij weg gegaan is?
De context is dat de Heere Jezus aankondigt dat Hij weg gaat. Tijdens de gesprekken in de bovenzaal bijvoorbeeld. Hij zegt dat ze verdrukt zullen worden en dat het beter voor hen is dat Hij weg gaat. Dat dat voor de Heere Jezus heerlijk is lijkt me duidelijk. Maar er staat: het is nuttig voor hèn. Maar waarom dan?
Hij is niet bezig met Zijn eigen glorie Hij dacht aan het belang van Zijn volgelingen. Hij laat ze niet als wezen achter, maar als welverzorgde kinderen. Hij geeft ze 7 heerlijke beloften mee in dit prachtige hoofdstuk van Johannes. Het nut van Zijn heengaan, ons ten goede.

1. De belofte van de Heilige Geest als de Trooster. De Heere Jezus vertrekt en de Heilige Geest komt. De Heere Jezus gaat nu als mens naar de hemel en God daalt neer als de Heilige Geest. Als Hij hier was blijven leven, zou hij met Zijn verheerlijkte lichaam niet overal tegelijk aanwezig kunnen zijn op aarde. De Geest van de Heere kan overal tegelijkertijd zijn en troosten. Zijn lichamelijke aanwezigheid zou de ogen van mensen trekken. Maar Zijn geestelijke aanwezigheid zal de harten trekken. Dat is meer, beter. Hij was 3 jaar tijdelijk bij hen, maar de Heilige Geest zou permanent in hen zijn en bij hen blijven. Jezus stierf aan het kruis, maar de Heilige Geest woont in je hart. De Heere Jezus was het zaad dat in de aarde viel en stierf; de Heilige Geest zorgt voor de vrucht. Er zijn veel kinderen van God die blijven staan bij Golgotha, het fundament. Maar we hebben een levende Heiland, die volheid van leven wekt. Pinkstervrucht. Vervulling, dat gaat nog verder dan verzoening. Dat is vruchtbaar. Hij is vertrokken om de Pinkstervolheid over Zijn kinderen uit te storten.

2. De Heilige Geest is onze leraar, onze onderwijzer. Hij zal ons de weg wijzen in heel de waarheid. Zonder de Heilige Geest begrijpen wij de Bijbel helemaal niet. Hij zal ons in de waarheid leiden. De Geest van wijsheid, kennis en verstand, zodat je inzicht krijgt in Mijn Woorden.
De Heilige Geest zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Daardoor komen er mensen tot geloof. Dat is Zijn werk in deze wereld. Hoopvol. De Geest werkt in de breedte, wereldbreed, over continenten heen, tot het eind van de aarde overtuigt Hij. Behalve in de wereld werkt Hij ook in de kerk. Hij zal ons de toekomende dingen verkondigen. De inspiratie van het Nieuwe Testament is puur van de Heilige Geest. Zonder Hem hadden we geen Nieuwe Testament gehad. Vier teksten daarover:
Joh, 14:26 (Evangelieën), Joh.15:26 (Handelingen),Joh.16:13 (Brieven) en Joh.16:13 (Openbaring).Het hele Nieuwe Testament is een rechtstreeks poduct van de Heilige Geest. Hij helpt ons om de Bijbel te verstaan, te begrijpen. Verlicht mijn verstand Heere, zodat ik echt mag zien waar het om gaat.
De Heilige Geest werd na de verheerlijking van Jezus uitgestort. Hij gaat nu getuigen dat er een mens op de eretroon in de hemel zit, die boven alle demonische machten gesteld is. Nooit moedeloos worden, want we hebben een machtige Koning!
Hoe komt het dat veel kinderen van God zo in het donker gaan? Misschien omdat we te veel vast zitten aan wat we zelf of wat anderen zeggen. Heere, ik kijk op naar omhoog, wilt U mij inzicht geven?

3. Ik zal u terug zien; de belofte van de wederkomst. Het is maar een kleine tijd. Ik ga daar voor jullie plaats bereiden. En dan kom Ik terug om jullie te halen. Hij is daar bezig ons ten goede. We leven in een tussentijd, maar Hij kòmt terug! Dan zal Hij mijn tranen wegvegen en al mijn vragen beantwoorden. Jullie hebben een heerlijke toekomst in het verschiet.

4. Al wat u de vader zal bidden in Mijn Naam zal Ik u geven. De belofte van gebedsverhoring. Wat een reikwijdte. In Mijn Naam. Jacobus zegt: u hebt niet, omdat u niet bidt. Of omdat u verkeerd bidt...Heere leer me bidden. Je mag je vragen heel intiem aan God de Vader voorleggen. Bidden is als een brief schrijven naar God. Komt hij aan? Ja als er een postzegel op zit....in Mijn Naam.
In principe zegt God ja, Hij geeft graag, maar alleen als het goed is voor Zijn kinderen. Zijn Vaderhart is gul. Durven we te gaan staan op deze belofte van gebedsverhoring? Volhardend en uitziend naar verhoring?
Voorwaar voorwaar....Hij geeft een plechtige belofte erbij. Durven we daarop te gaan staan?

5. Vrede. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar in Mij hebt u vrede. Diepe vrede. Peace like a river.
Dat is wat anders dan vrede met God. Daarbij gaat het om verzoening. Je kunt niet meer verloren gaan. Maar hier gaat het om vrede in je hart ondanks alle omstandigheden. Niemand kan die vrede van je weg nemen. In Hem zal ik die vrede hebben, ongeacht de omstandigheden. Daarom konden Paulus en Silas zingen in de gevangenis. Waarom laten we ons zo gauw uit het lood slaan? Blijf in Mij, dan zal niemand die vrede van je wegnemen. Levensvrede.

6. De belofte van overwinning. Jezus overwon en deelt die overwinning met Zijn volk. Overwinnaar zal Hij zijn over zonde dood en pijn....Alle machten zijn Hem onderworpen Hij is niet alleen opgestaan maar ook Heer! Is er een overwinningsleven mogelijk? De wedstrijd ìs gewonnen. De Heere doet daarin delen. Wie heerst er nou in uw leven?
Als hij de Koning van je hart is, dan sta je aan Zijn kant. Ook al struikel je nog wel eens enhaalt detegenstander nog wel eens een paar punten.

7. Zijn Voorbede. Hij bidt voor mij! Hij is daar mij ten goede. De Hogepriester droeg vroeger in de hemel het hele volk op Zijn borst en op zijn schouders door middel van de 12 edelstenen. Zo doet de Heere Jezus dat ook. . Daarom hoef je niet moedeloos te worden. Als we straks in de hemel mogen komen,zal de Heere Jezus ons laten zien hoeveel we hebben gehad aan Zijn voorbede. Soms zit je geestelijk op het randje en lijkt God ver weg. Maar dan brengt Hij mijn nood voor het aangezicht van Zijn Vader.

Als we vanuit die beloften zouden leven, dan zouden we een rijker en nuttiger leven leiden!

Categorieën