25 september 2022

Een prachtig/krachtig gebed

Predikant:
Bijbeltekst: Nehemia 1:5-11
Dienstsoort:

Samenvatting

  • Nehemia geeft hoog op van zijn God
  • Hij beleid waar het aan schort
  • Legt de vinger bij Gods belofte 
  • Geeft zichzelf aan de zaak waar hij om vraagt 

Na bijna 100 jaar lag Jeruzalem nog steeds in puin. Er waren wel wat dingen opgebouwd maar er was nog een hoop niet af. Zeker de muren en poorten lagen er belabberd bij. Is dit nu de stad van God? En wat zegt dat over deze God. Dat was het verslag van de broer van Nehemia. 

Het raakt Nehemia zo dat hij op zijn knieën gaat en een paar dagen rouwt en vast. Hij blijft niet in die tranen hangen maar komt tot gebed. Hij ging zitten en zei: och HEERE God. Dit kan toch niet bestaan dat het zo blijft zoals het nu is? Hij gaat in gebed voor het volk duizenden kilometers verderop en voor Jeruzalem dat zijn hart heeft, hij doet voorbede.  

Terwijl Nehemia in tranen is en er zo mee zit zijn ze in Jeruzalem met de orde van de dag bezig. Ze hebben zich erbij neergelegd. Er is 1 man die in tranen is en bidden gaat. Dat zet heel veel in gang blijkt in het verdere gedeelte van dit hoofdstuk. Dat is beloftevol wat voorbede kan doen! We hoeven niet eens wat van elkaar te vinden maar we kunnen wel voor elkaar bidden, daar ligt kracht. Je hoeft dan minder te vinden en kan met je zaken ook al zijn ze zo waar ze brengen bij God in gebed want daar ligt kracht in! 

Nehemia was een gewone man, al hoorde hij wel bij de elite van die tijd. Hij was niet te bevoorrecht, stoer of rijk om dit aan ze hart voorbij te laten gaan. We leren hieruit dat we gewoon naar onze binnenkamer kunnen gaan. Voorbede doen voor je kinderen die nergens meer aan doen. Voor de gemeente als er zaken zijn die beter kunnen of moeten etc. Je kunt altijd terecht bij Hem. Kom bij Hem met Zijn belofte, dat is geloof. 

Nehemia geeft hoog op van zijn God. Hij begint met aanbidding. Och HEERE god van de hemel, U bent de grote en ontzagwekkende! Die het verbond en goedertierenheid in acht neemt. U heeft zich aan ons verbonden en gezegd genadig te zijn, juist als we tegenvallen. Bij U is de bron van het leven. 

Laat zo je gebed beginnen, u bent de genadige en barmhartige. De macht van de boze is overlopen door U en U bent onze herder de ontzagwekkende. Dat geeft hoop in je hart. Aanbidding geeft dat je je hart optrekt aan God zelf. Dan ga je daarom bidden wat Hij voor je heeft. 

Daarna komt een eerlijke belijdenis van Nehemia. Hij loopt op tegen het eigen tekort van Israël en van zichzelf, wij hebben gezondigd. Al je komt voor God ligt het open waar het aan schort en wat er fout gaat in je leven. Nehemia leefde in geloof en uit genade ook daar in Perzië. Daar lag het dus niet aan. Het schortte eraan dat het niet was zoals de Heer het voor ogen had. Dat ze zich met de puinhopen neergelegd hebben en het wel prima vinden zo. Dat ze hebben opgegeven hebben. 

Wij zijn het lichaam van Christus op deze aarde. Hij wil door ons zichtbaar worden aan de wereld. Waarin wordt het zichtbaar dat we de liefde van Christus in ons hebben? Komen we daar soms niet hopeloos aan te kort? Ben je daar aan gewend geraakt en vind je het gewoon? Jezus zei je bent het licht van de wereld en het zout van de aarde! Nehemia zegt het heeft eraan ontbroken. Leg jou leven hier is naast. Wordt is stil voor God. 

Nehemia blijft hier ook niet in hangen maar pleit op de belofte van God. Denk aan uw woord wat U eerder gesproken heeft. Zijn woord blijft staan tot in eeuwigheid! We kunnen op die beloften terug komen. Wij hebben het grondig bij u bedorven. Wij hebben de geboden en bepalingen die Mozes gegeven heeft niet in acht genomen. Maar dat zal het laatste woord niet zijn. Als we ons tot u wenden dan zult u het onmogelijke doen. 

Wilt u het hebben? Dat wat God in Christus met u voorheeft? Dat wij met elkaar al meer zijn lichaam zullen zijn. Dat kunnen we elkaar niet aanpraten maar we kunnen op de knieën gaan. Zo wordt het gebed van toen ook werkelijkheid nu. 

Nehemia is ook beschikbaar tijdens zijn gebed. God laat mij dan maar het voortouw nemen. Een onmogelijk verzoek, Nehemia was namelijk de vertrouweling van de koning en hij wil een opstandig volk laten heropbouwen. Maar Nehemia geeft zichzelf aan God en zie wat dat uitwerkt.

Categorieën