1 mei 2022

Een toekomst vol van hoop

Predikant:
Bijbeltekst: Efeze 2:8,9

Samenvatting

Een toekomst vol van hoop

  1. Verloren hoop

De wereld is veranderd; het is één groot dorp. Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is onze samenleving veranderd. We zijn niet meer in staat om goed naar elkaar te luisteren, je ziet onze samenleving verbrokkelen. Waar gaat het heen? De wereld geeft ons valse hoop. We hebben geen paradijs op aarde. Onze wereld is vol van onzekerheid, en biedt geen hoop. Een leven zonder Jezus is een leven zonder hoop. Kwaad neemt alle hoop weg. Kwaad manifesteert zich als trots, arrogantie, het zoeken van eigenbelang, corruptie, zelfzucht. Een wereld zonder God is een wereld zonder hoop.

  1. Vaste hoop

De genade waarover het in onze tekst gaat, is dat God van buiten de geschiedenis en tijd in de wereld kwam in Jezus Christus. God wordt mens. God maakt een nieuw begin met de opstanding van Jezus Christus. Daar is onze hoop! En wij zijn met Christus opgewekt. Dan hebben de kracht en de macht van zonde, dood en verderf niet het laatste woord. Jezus leeft, en ik met Hem! De dood is verslonden. Wij delen in de opstanding door het geloof. Geloof betekent dat Jezus echt heeft geleefd en de dood achter zich heeft gelaten. Maar geloof is ook aannemen dat het voor mij is. Jezus’ opstanding is Gods genadecadeau. Dat krijg je door het in geloof te ontvangen.

  1. Toekomstige hoop

Mijn leven is geborgen in de dood en opstanding van Jezus Christus. De opstanding van Jezus maakt mij daadwerkelijk vrij van het kwaad dat in mij is. Als het licht van het evangelie in je hart schijnt, schijnt dat licht ook in je leven en wordt dat zichtbaar in je doen en laten. Het is heerlijk om een toekomst vol van hoop te hebben. God wil dat geschenk aan ons geven. Laat de hoop die in ons is ook doorstralen in onze handel en wandel. U bent geliefd, u bent gekozen. Als je Jezus mag kennen in Zijn rijke genade dan heb je een toekomst vol van hoop. Amen.

Categorieën