9 januari 2022

Een veelbelovend begin

Predikant:
Bijbeltekst: Lukas 5: 1-11
Dienstsoort:

Samenvatting

Het is Jezus Zelf die Zijn gemeente bouwt en tegelijkertijd schakelt Hij ons daarbij in.

Het gedeelte wat we gelezen hebben wordt vaak 'de roeping van de discipelen' genoemd. Bij Lukas lees je nergens dat de discipelen geroepen worden. Het licht valt bij Lukas op wie Jezus is. Het eerste wat daarbij opvalt is dat Jezus in het voorbijgaan zomaar beslag legt op de boot van Simon. Hij legt Zijn hand op alles wat wij bezitten en brengt het zomaar opeens onder Zijn heerschappij. Wie dien je eigenlijk met je werk? Met alles wat je verworven hebt?

Wat Jezus van Simon vraagt botst op de ervaring van Simon als visser. Ook op deze ervaring en vakkennis legt Jezus Zijn hand. Ook hierin zal Simon Jezus moeten dienen. Niet alleen wat wij bezitten, maar ook onze kennis en ervaring wordt gebracht onder de gehoorzaamheid van Hem.

Zo stapt Jezus ook bij ons aan boord, nu we zitten te luisteren. Hij roept ons om Hem te dienen.

Dit kan weerstand oproepen ("niet nu", "niet op deze manier"). Het kan dwaas voelen om de weg achter Jezus aan te gaan, maar zie in deze geschiedenis hoe dit gezegend wordt. Het Bijbelgedeelte laat zien hoe het er in het Koninkrijk van God aan toe gaat. Het begint allemaal bij Hem, maar Hij doet het niet alleen, Hij gebruikt dienaren.

Op hun beurt vragen de discipelen anderen om te helpen (vers 7). Zij die zelf door Jezus zijn geroepen, kunnen het niet alleen af. Waarom niet? Omdat de vangst te groot is! Christus geeft zoveel zegen. Aan de kant blijven staan kan niet, want stel je voor dat een deel van de vangst verloren gaat.

Jezus leert ons hier dat het kerkenwerk echt iets is van samen en met elkaar, niet alleen van ouderlingen en diakenen. Er is zegen, maar het is zaak om ons met z'n allen in te spannen om de buit voor Hem binnen te halen. Als we er samen aan trekken ontdekken we hoe groot Zijn zegen is.

Simon is compleet ondersteboven van de enorme vangst en valt op zijn knieën. Zie hoe ongekend groot Zijn mogelijkheden zijn. Simon realiseert zich ook wie hij zelf is, een zondig mens. Oog in oog met Jezus gaat alle zelfingenomenheid en hoogmoed eraan. Opdat we ons vertrouwen alleen op Hem zouden stellen.

Er kunnen teleurstellingen zijn ook in het kerkwerk. Waar haal je dan je motivatie vandaan? Door steeds opnieuw te bedenken hoe geweldig groot onze Heiland is! Vergeet daarom niet om zo nu en dan de afzondering te zoeken, je even los te maken van de mensen.

Aan het eind van dit gedeelte lezen we dat de discipelen Jezus volgen. Ze hadden ontdekt dat er niets zo goed is als achter Hem aan te gaan.

Amen

Categorieën