7 oktober 2018

Een Voorbeeld van Trouw

Predikant:
Bijbeltekst: Jeremia 35:14
Dienstsoort:

Samenvatting

Dienst i.s.m. Interkerkelijke Commisie Dovenpastoraat

 

  1. Luisteren naar je aardse vader
  2. Luisteren naar je hemelse vader

Luisteren naar je aardse vader

Jeremia neemt de familie van de Rechabieten mee naar de tempel. Zij zien er heel ouderwets uit. Jeremia giet heel veel kannen vol met wijn en zegt: Drink wijn! De Rechabieten luisteren niet naar de knecht van God want hun voorvader Jonadab heeft tweeënhalve eeuw eerder geboden dat zij geen huizen mochten hebben en geen wijn mochten drinken. Rechab was de schoonvader van Mozes (Jethro). Zijn nakomelingen zijn bijzondere nomaden gebleven en leven volgens de regels van Jonadab. Was hij te wettisch? Van God mag je wel wijn drinken… Jonadab hield van God en leefde in de tijd van Achab en wilde zijn kinderen beschermen voor de materialistische, losbandige cultuur. Uit liefde voor hun voorvader luisteren ze niet naar Jeremia. Zouden wij dat ook doen? Uit liefde en respect je houden aan de regels van je ouders, ook al zijn ze misschien al gestorven?

Luisteren naar je hemelse vader

Jeremia stelt ze tot een voorbeeld: jullie vinden deze mensen ouderwets, maar deze Rechabieten kunnen jullie iets leren. De Rechabieten luisteren naar hun aardse vader, maar de Israëlieten luisteren niet naar hun hemelse vader, zelfs al mogen ze van God meer. ‘Waar is dan Mijn eer?’ God is verdrietig als je ongehoorzaam bent. Hij beschermt ons en geeft ons alles, ‘maar Mijn volk wou niet naar Mijn stem horen!’ Er staat 10x ‘luisteren’ in dit gedeelte. Horen via je oor, zodat het woord doordringt in je hart en dat je het gaat doen. Eén Jood luisterde wel, de Heere Jezus: ‘Het is Mij spijze om de wil van mijn Vader te doen’.

Wat kunnen wij met dit gedeelte? Paulus zegt: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen.

  • De eerste toepassing is dat de Rechabieten liefde hadden voor hun stichter. Uit liefde voor je vader luister je naar hem. Als je van Jezus houdt is zijn juk zacht en zijn last licht. Dan neem je elke dag even te tijd voor Hem. Als er geen liefde is, heb je geen tijd en geen zin.
  • De tweede toepassing is dat ze zo trouw en gehoorzaam zijn. Bekering begint met gehoorzaam worden: luisteren en doen. Niet alleen geloven in Jezus, maar Hem ook volgen. Geen regels staan centraal, maar Zijn stem. Ook al leefde hij 20 eeuwen geleden.
  • De derde toepassing is vers 7: het besef van vreemdeling zijn. Een pelgrim in een tentje. We zijn onderweg, we zijn nomaden. De wereld vindt ons een beetje raar, maar de wereld is ons thuis ook niet. Ik hoor bij de familie van het huisgezin van God! Die hebben andere liefdes, andere normen en waarden. Heb je wel eens nee gezegd? Of heeft jouw godsdienst je nog nooit iets gekost?

Waren die Rechabieten nou ongelukkiger? Ik proef iets van vrede. Wat vree heeft elk die Uw wet bemint! De wereld vind je een beetje apart, maar onderling hebben we het goed, als we van onze hemelse Vader houden. We zijn onderweg naar het vaderland hierboven. Voel je hier niet al te thuis, maar in de wereld moeten we leven als een vogeltje op een tak! (Calvijn).

Amen.

Categorieën