28 juni 2020

Een wrekend, rechtvaardig en bewarend God

Bijbeltekst: Nahum 2:1-2
Dienstsoort:

Samenvatting

De boodschap van het boek Nahum is een troostrijke boodschap ondanks dat de veroordelingen over de stad Nineve centraal staan. Nahum betekent troost. Als we aan het oordeel over Nineve denken komen we al snel uit bij de profeet Jona. Jona werd door God gezonden om de stad te waarschuwen voor de ondergang. Zijn boodschap was: nog 40 dagen en dan zal Nineve verwoest worden. Dat was een heftige boodschap waar geen evangelie in lijkt te zitten. Maar de waarschuwing was genoeg om het volk tot inkeer te brengen. Ook als een preek weinig hoop lijkt te bevatten komt God tot ons met zijn boodschap. Dat is een teken dat hij om ons geeft en ons probeert tot Hem te trekken. Hij wil namelijk dat iedereen tot inkeer komt. De stad kwam tot inkeer en het oordeel blijf uit. Jona was teleurgesteld hij zei: ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent (Jona 4:2).

Nahum 1:3 leert ons dat Gods geduld niet eindeloos duurt. Zijn geduld kan opraken met zowel een volk als een individu. De generatie van Jona kwam tot inkeer, echter keerden de latere generaties zich weer tegen God. 100 jaar na Jona, in de tijd van Nahum, raakt Gods geduld op met Nineve en dat zegt Hij tegen zijn eigen volk Israël door de profeet Nahum. Een belangrijke les wordt ons hier geleerd dat Gods geduld op kan raken. Er is geen reden om zonder God door te leven. Kom tot inkeer, beleid je zonden en omarm Jezus. God houd de schuldigen geensinds onschuldig zegt vers 3. God kan de zonden niet door de vingers zien zoals Johannes in het nieuwe testament ook aangeeft (Joh 3:36). De zonde roept namelijk de toorn van God op. Maar wie er geloven in de Here Jezus en zich tot Hem richten weten dat door zijn lijden en sterven aan het kruis Hij de straf en toorn van onze zonden heeft gedragen. Stel je inkeer dus niet langer uit want dat is levensgevaarlijk. Heel de bijbel nodigt je uit om je aan Jezus vast te grijpen.

Gods oordeel komt uiteindelijk over Nineve en over de hele wereld. 612 voor christus is Nineve verwoest. De vraag is waarom komt het oordeel over Nineve in het boek Nahum? Om de glorie van Jacob te herstellen zoals de glorie van Israël hersteld zal worden. Dit was niet echt zichtbaar, want na Assyrie kwamen er andere volken aan de macht die Juda onderdrukten. De boodschap van Nahum is: zoals het met Nineve is afgelopen, zo zal het met alle volken aflopen. Uiteindelijk zal Jezus komen en zijn koninkrijk stichten op deze aarde met als middelpunt Israël. Nineve is hier een beeld van de wereld. Het oordeel over Nineve en de wereld zal uiteindelijk komen omdat ze zich tegen God blijft keren.

Genesis 10:6 spreekt over de zonen van Cham. Cham had namelijk verschillende zonen. Nimrod was een zoon van Cham en wordt beschreven als een geweldenaar en geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE (Genesis 10:9). Zijn naam betekend opstandeling. Genesis 10:11 maakt duidelijk dat Assyrië Nineve heeft gebouwd en dat hierin het gewelddadige karakter van Nimrod tot uiting kwam.

Eén is uitgegaan die kwaad doet tegen de HEERE een verderfelijk raadsman (Nahum 1:11). Door de Statenvertaling vertaald als belial raadsman. In vers 15 wordt er weer gesproken over de verderfelijke (belial) raadsman die niet meer zal voortbestaan. Belial staat voor de Satan in de bijbel. We leren hieruit dat achter de wereld en de volken Satan schuil gaat. Hij is de overste van de wereld. De volken en Satan richten zich tegen God en zijn volk dit resulteert in de geestelijke strijd die voortdurend wordt gestreden. Dit kunnen we op allerlei manieren ondervinden in ons dagelijkse leven. Satan probeert het volk van God en elke individu die in Hem gelooft kapot te maken. God leert ons in Nahum dat hieraan een einde zal komen. God zal de glorie herstellen, dat is een troostrijke boodschap.

Tot die tijd mogen we schuilen bij God. De HEERE is goed en een vesting op de dag van de benauwdheid (vers 6). Je kan tot Hem je toevlucht nemen. Schuil dan bij Jezus, Hij belooft je te bewaren. Jezus zal komen en zijn Koninkrijk stichten op aarde.

Categorieën