31 december 2017

…en de boeken werden geopend

Predikant:
Bijbeltekst: Esther 6,Openbaring 20:11-15

Samenvatting:

Esther 6 vers 1: ‘… en de boeken werden geopend’

Hoort het boek Esther wel in de bijbel, Gods naam komt er niet in voor. Maar Zijn hand wel.
In de nacht voor de tweede maaltijd liggen Haman, de koning en Esther wakker. Esther omdat ze de koning wil vragen haar volk te sparen, Haman omdat hij denkt dat hij eindelijk van Mordechai af zal zijn als die aan de vijfentwintig meter hoge galg zal hangen en de koning…? God nam zijn slaap weg.
De rollen worden na deze nacht omgekeerd: Haman wordt vernederd, Mordechai verhoogd en het volk Israël gered.

Boek van de koning
Verdriet, ziekte, zorgen, eenzaamheid, uw ziel… herkenbare dingen die ons wakker houden. En wat dan? Slaap kan een zegen zijn, maar slapeloosheid ook; als God ons wakker houdt.
Ahasveros ligt wakker, hoe kan hij weer in slaap komen? Het gedenkboek, de kronieken, moet gebracht worden. Daaruit moet worden voorgelezen. In dat boek staan alle gebeurtenissen van het Perzische koninkrijk opgeschreven. De lakei gaat lezen waar God wil: Er waren twee lijfwachten die een aanslag wilden plegen op de koning, maar Mordechai kon dat verijdelen. De koning vraagt hoe deze man is beloond. Er is hem niets gedaan, koning. Hamans ster rees, maar Mordechai kreeg toen niets. Dat was volgens Gods plan; nu na vijf jaar komt de kentering.

Boek van mijn leven
Het boek der gedachtenis; goede lectuur voor oudejaarsavond. Wat is er dit jaar in de gemeente gebeurd. Een gebedsboekje ingesteld, kerkdiensten gehouden, doop en avondmaal, bid- en dankdag. Wat is er in ons leven gebeurd? In gezin of familie? Vakantie, ziekte, speciale gebeurtenissen. Dat kan met woorden en foto’s; blijde en verdrietige momenten zijn vastgelegd. Een gedenkboek van mijn eigen leven, met Gods weldadigheden en zegeningen, mijn gebedsleven, persoonlijke zorgen en smarten. Misschien wel een zwarte bladzijde.
Hebben we God naar waarde gedankt, Hem eer bewezen? Schuld beleden en vergeving gevraagd?
Alles komt een keer naar boven; net zoals in Openbaring 20 staat, niet alleen van dit jaar, maar van ons hele persoonlijk archief. De boeken worden geopend. De witte troon wordt opgericht en de Rechter ziet het boek van mijn leven. Alles wordt voorgelezen in tegenwoordigheid van de Koning. Vader, ik heb gezondigd…, op Uw zoenbloed pleit ik. Niets blijft voor God verborgen, maar door de Zoon word ik gereinigd.

Boek van God
De Bijbel, daarin gaat het over de Redder. Het is ontdekkend en vertroostend, het gaat over onze schuld en Zijn voldoening. In de hemel is herkenning, hereniging en herinnering. Hemelingen weten wat Jezus voor hen gedaan heeft, maar ook wat ik deed voor Hem. Het staat in het gedenkboek, de boekhouding van God. Wat deed ik voor mijn naaste, wat liet ik na om Jezus. Dat boek blijft ter inzage liggen in de hemel. En Gods genadekroon mag ik aan Zijn voeten leggen, Hij leidde mijn weg.

Categorieën