31 mei 2020

En de Geest doorbreekt de grenzen

Predikant:
Bijbeltekst: Handelingen 2:6
Dienstsoort:

Samenvatting

Het coronavirus wakkert nationalisme in Europese landen verder aan. De grenzen gaan op slot en Schengen staat onder druk. Een ingrijpende crisis, of het nu vluchtelingen zijn of een Covid-19, landen nemen rigoureuze maatregelen en sluiten landsgrenzen af, zelfs de grens met België is weer dicht. Je bent niet langer meer welkom. Voor onze veiligheid blijf jij thuis. Of jullie horen er niet bij en... op naar je eigen land. De roep naar geslotenheid en afbakening wordt steeds luider. In het zuiden en oosten van Europa steekt het nationalisme meer en meer de kop op. Er komen steeds meer hekken en grenzen bij… verbazingwekkend he? Italië heeft zelf al een eigen digitale munt. Groot Brittannië verlaat de EU en de USA keert terug naar het isolationisme van de jaren ’30 van de vorige eeuw.  Het doel is: je eigenheid afbakenen en grenzen stellen; bescherming!

En wat doen wij...? Wij vieren het Pinksterfeest en zingen “en de Geest doorbreekt de grenzen”.

 

Samen in de naam van Jezus en de Geest doorbreekt de door mensen gemaakte grenzen; dat is heel wat anders dan we nu zien. We zien de volgende punten:

 

Scheiding of afscheiding

Er waren veel crises in de afgelopen jaren; kredietcrisis, Eurocrisis, vluchtelingencrisis, de Brexit en nu de Coronacrisis. En de reactie is een vorm van nationalisme: we sluiten ons op. maar daartegenin doorbreekt de Geest de grenzen. In Babel bouwden ze een stad en een toren tot in de hemel; we zouden weer als god zijn, maar God steekt er een stokje voor: de mensen konden elkaar niet meer verstaan. Dan kun je ook niet meer samenwerken, laat staat een stad en toren bouwen. Er is een kloof, ook al sta je naast elkaar. Zo ontstonden eigen volken, talen en culturen. God maakte die grenzen, niet de mens. De straf op de hoogmoed en zonde is scheiding en afscheiding; die al in het Paradijs begon. Maar God zend Zijn Zoon om de grens te verbreken.

 

Verbreking

De kortste weg is niet altijd de makkelijkste; soms kom je prikkeldraad tegen en heb je een tang nodig. Zo doet God ook, in Zijn Zoon Jezus Christus verbreekt Hij de grenzen van het afgescheiden gebied naar het leven. Jezus waakt en bidt en God stuurt Zijn Geest om alle grenzen open te breken. Iedereen mag Zijn woord horen.

De mensen raken daar in Jeruzalem in verwarring, niet van de wind of de tongen als van vuur, maar van wat ze horen in hun eigen taal. Ze gaan God grootmaken op straat; de oer-afbakening van Babel is verbroken.

Ook nu doen we dat nog: denk maar aan de geloofsbelijdenis die wereldwijd elke zondag wordt beleden; elk volk in zijn eigen taal en volgens de eigen cultuur. We moeten niet een taal spreken en een berijming hebben; de Geest in geen eenheidsworst. Maar we verheerlijken allemaal Gods grote daden, Hij wil ons redden en volmaken.

 

Verbinding

De Berlijnse muur werd dertig jaar geleden afgebroken, er is verbinding tussen oost en west. Tussen gelovigen is er de taal van verbinding; ook al ben je in een ander land, je bent toch verbonden door Gods woord en Geest. Samen prijzen we God en maken we Hem groot. We loven en bidden samen, ook al is er een crisis en kunnen we niet naar de kerk. Misschien is het wel een testcase om de lofzang gaande te houden. Een les om vanuit je huis Hem groot te maken. Zijn Geest wil Hij zenden om u op uw eigen plaats hem groot te laten maken en over Hem te spreken. Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader en naar elkaar!

Categorieën