2 april 2018

Evangelie – Geloof – Doop

Predikant:
Bijbeltekst: Markus 16:15-16
Dienstsoort:

Samenvatting

Markus 16 vers 15-16
En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

Thema: Evangelie - Geloof – Doop
Het evangelie wordt vandaag verkondigd, er zijn mensen die vandaag belijdenis doen en/ of gedoopt worden.

Prediking
Jezus is opgestaan en voordat hij naar de hemel gaat, geeft Hij een opdracht Zijn evangelie te gaan verkondigen. Als je gelooft, mag je tot Jezus komen en dan zendt Hij je heen om Zijn Evangelie te gaan verkondigen. ‘Gaat heen’ komt vaker voor in dit hoofdstuk. De vrouwen krijgen de opdracht om heen te gaan en te vertellen dat Jezus is opgestaan, net als Maria Magdalena, de Emmaüsgangers en de discipelen. Vertel aan de mensen Wie Jezus is en dat Hij leeft. Evangelie betekent zeer blijde boodschap, goed nieuws in Gods Naam! Zijn Naam en Zijn lof moeten over de hele wereld verkondigd worden, om vrolijk van te worden; dat geeft vrede. U zegt: ‘ja’ en Hij zegt: ‘ga’. Vertel aan al Gods schepselen over de mogelijkheid om gered te worden. Dat geldt voor alle gelovigen, al lijken ze nog zo ongelovig en zijn ze soms bang. God gaat met hen/ ons mee!

Opwekking
Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Gelooft u wat u hoort, vanmorgen? Het is nu tegen u gezegd, wat antwoordt u? Het gaat om het geloof, dan word je zalig; daar roept God ons toe op. Vertrouw je aan God toe, val aan Zijn voeten en geeft je leven in Zijn handen. Omhels de Zaligmaker en nodig Hem in je hart. Al is je geloof als een mosterdzaadje, het is geloof. Geloven moet je zelf doen, het is iets persoonlijks. Geloven zit vanbinnen, dopen is zichtbaar; een merk- en veldteken (watermerk op je voorhoofd) van Christus. Het is een breuk met het oude en een overgang naar/ toewijding aan het nieuwe.

Waarschuwing
Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Nu voor de preekstoel en straks voor de rechterstoel aan het einde van je leven. Wat gebeurt er in die periode daartussen, geloofde je? Dat is het criterium: geloof. Leg het evangelie niet naast je neer, oordeel is een deel van dat evangelie. We moeten van het oordeel gered worden. Kom tot uw Heiland, toef langer niet, Hij kan je redden. Volg Hem en je zult eeuwig leven. Goed nieuws!

Categorieën