7 maart 2021

Exodus 2

Bijbeltekst: Exodus 3:1-15
Dienstsoort:

Samenvatting

Preek (intredepreek door ds. S.J. van der Vies)

De Israëlieten zijn een slavenvolk geworden. God gaat een mens (Mozes) inzetten om het volk Israel te verlossen. Als God Mozes roept, vraagt Mozes zich af van wie uit hij naar het volk Israel kan gaan. Mozes wil weten wie God is en wat Zijn naam is, dus wat God doet. Wij kunnen ook die vragen hebben: wie is God en wat doet Hij met deze aarde en met ons? God geeft in Exodus 2: 14 een antwoord: “Ik ben die Ik ben”. Dat is wel een bijzondere en mysterieuze naam. Dit vers is te zien als een conclusie naar aanleiding van de geschiedenis die er aan vooraf gaat. God had het gekerm gehoord en dacht aan het verbond van Abram, Izaak en Jacob en wil het volk redden uit de hand van de Egyptenaren. In Exodus 2 en 3 wordt dit wel vier keer genoemd.

God hoort, ziet en kent: zo is God. God hoort als je roept om hulp, God ziet de situatie waarin je leeft en Hij weet wie je bent. Het horen van God is niet afhankelijk van je geloof, maar wel afhankelijk van je gebed. Als je niet bidt en niets tegen God zegt, kan God je niet horen. Als je niet kunt geloven dat God je hoort, zegt dat vooral iets over jezelf. Veel mensen geloven wel dat God hen hoort en bidden daarom tot God. Bij pastoraat is het heel belangrijk dat we luisteren, luisteren en nog eens luisteren.

God reageert ook op hetgeen Hij heeft gehoord. God is geraakt door wat Hij hoort. God ontfermt zicht over Zijn volk en komt naar de aarde om Zijn volk te gaan redden. Zodra God het hulpgeroep van de Israëlieten hoort, denkt hij aan het verbod. God had beloofd om het volk Israel (terug) te brengen naar het beloofde land. In onze situatie kunnen we terug denken aan onze doop. God beweegt zich naar ons mensen toe. Hij daalt neer naar ons niveau. God gaat naar Mozes toe om Zijn volk te redden. God doet dat dat bij ieder mens weer anders. Niemand in Egypte weet dat God hen gehoord heeft en dat God al bezig is met hen te redden. Het kan ook bij ons zo zijn dat we achteraf pas zien dat God al veel langer bezig was met onze redding. De les voor ons pastoraat is dat we naar elkaar toe moeten bewegen.

In Exodus 3 lezen we dat God Zijn volk gaat redden, maar Mozes moet naar de Farao gaan. God zegt zelfs dat Mozes het volk Israel uit Egypte zal leiden. Mozes twijfelt en heeft veel vragen: wie ben ik eigenlijk en wat moet ik tegen die machtige Farao doen? God zegt eigenijk dat het er niet toe doet wie Mozes is. God zegt dat Hij met hem zal zijn. God zegt dat Mozes twee dingen moet doen: gehoorzamen (ga op weg) en geloven in de belofte (ik zal met U zijn). God gebruikt dus mensen om de wereld te redden. Als we weten dat God met ons gaat, is de gang lichter. Voor het pastoraat is dat gehoorzamen en geloven essentieel.

Categorieën