8 augustus 2021

Filippenzen 3:20-21

Bijbeltekst: filippenzen 3:20-21
Dienstsoort:

Samenvatting:

Samenvatting zondagmiddag 8 augustus

Voorganger: Ds. A. W. van der Plas uit Waddinxveen

Schriftlezing: Filippenzen 3

Tekst voor de verkondiging: Filippenzen 3 de verzen 20 en 21

Paulus heeft het over het jagen naar de eindstreep, zoals ook Sifan Hassan afgelopen week. Zij kreeg de Nederlandse vlag om, om te laten zien: ik kom oorspronkelijk wel uit Ethiopië, maar ik loop voor Nederland!

Deze preek gaat over geloven. Geloven is net als lopen in een renbaan. Wil je de eindstreep halen, wil je kampioen worden, dan moet je er veel voor doen. Je moet er helemaal voor leven. Daar gaat het over in onze tekst: leven in dienst van de Heere op weg naar de eindstreep. Dan ben je een ander mens geworden. Sifan Hassan kwam uit Ethiopië, maar is nu Nederlander. Je was iemand zonder met God, maar leeft nu met God. Ons burgerschap is in de hemel! Daarmee laat Paulus ons zien wat het betekent om te geloven. Dan kom je anders in het leven te staan, dan ben je burger geworden van het koninkrijk der hemelen. Je leeft midden in de wereld, maar toch ben je anders.

Filippi was een kolonie: het was een stukje Rome in Griekenland. Veel inwoners waren veteranen van het Romeinse leger. Ze waren er best trots op dat ze bij de Romeinse keizer hoorden. Als Christus je hart vernieuwd door Zijn Geest en Woord, wordt je burger van het Jeruzalem dat boven is. Daar is eigenlijk al mee begonnen bij de doop, omdat God de kinderen dan apart zet. Hij belooft ook alles te geven wat we daar voor nodig hebben. Ook in het oude doopformulier gaat het over het afkeren van de wereld en te wandelen in een nieuw godvrezend leven. Dat vraagt elke dag weer dat je daar in leven zult.

Je bent niet zomaar een burger van het rijk van God. Je wordt daar niet in geboren, je kunt het niet kopen. God werkt het in je hart door Zijn Heilige Geest. Daar hoort bij dat je gaat lopen in de loopbaan van het geloof. Je kunt geen kampioen worden zonder dat je daarvoor oefent.

Paulus verdeelt 'de anderen' in twee groepen: de ene groep zijn mensen die maken van de buik hun god. Zij geloven wel, maar het zit niet diep in hun hart. Ze gaan helemaal op in wat de wereld te bieden heeft. Je merkt nergens aan dat het geloof wat voor hen betekent. Er is een tweede groep die terug willen naar de Joodse godsdienst. Zij zeggen dat je de sabbat moet houden, besneden moet worden en dat je koosjer moet gaan eten. Ze denken dat het wel goed zal komen als ze alle regels houden. Ze dachten de hemel te verdienen door hun eigen loopbaan uit te stippelen. Maar ondertussen missen ze het echte leven van de vrijheid van het geloof. Dat raakt Paulus. Deze mensen zouden eindigen in de duisternis. Ze zijn op weg naar het verderf. Heb je wel eens pijn gehad in je hart omdat je tegen God gezondigd hebt? Omdat je Hem niet kent? Als je daaraan voorbij leeft, zul je nooit ontdekken wat het geloof je te brengen heeft.

Bij de Heere Jezus is alles te vinden wat je nodig hebt. Hij maakt je werkelijk vrij. Als je gaat lopen in de loopbaan van het geloof, mag je weten: daar wacht de prijs! Als je Christus als je Heiland kent, ga je anders doen en anders denken. Zoals atleten veel moeten doen, en andere dingen moeten laten om eindelijk die prijs te kunnen halen. Je mag weten: ik ben op weg naar de toekomst. Je moet dan twee dingen leren: het oude leven los laten en zo voor God leven. Je gaat doelgericht leven. Dat raakt je handel en je leven. Daarom staat er in de oude vertaling in plaats van het woord 'burgerschap' het woord 'wandel'. We lezen niet voor niks elke zondag de wet van God. Daarin leert God ons Zijn wil voor de komende week. Christus volgen betekent keuzes maken, en dat gaat dikwijls tegen je zelf in.

 

De tijd van de apostelen was een harde tijd. Het was ieder voor zich. Vertier werd gezocht in het Colosseum. Daarnaast was het huwelijk niet belangrijk, seks was te koop. In die wereld vielen de christenen op. Die waren anders, die zorgden voor armen, zieken en ouderen. Ze waren trouw in hun huwelijk en bedrogen mensen niet. Ze wilden niet ten koste van alles aan de macht komen. Geloven heeft alles te maken met trouw zijn op de plek waar God je gezet heeft. Dan gaan de mensen zien dat je een Koning in de hemel hebt, dat je bij Christus hoort, dat Hij je leven regeert. Dan kan er zomaar iemand in je omgeving zijn die daar nieuwsgierig van wordt. Ook de oude kerk groeide van deze 'mond-op-mond' reclame. Dat is leven als burgers van het Koninkrijk van God. Dat is elke dag vragen: Heere, wat wilt U dat ik doen zal?

De liefde tot God trekt je omhoog. Als je daar iets van kent, sta je anders in het leven. Maar als God ons niet telkens wakker schudt, leven we door alsof we hier altijd zullen blijven. Daarom staat er ook geschreven: De Geest en de bruid zeggen kom! De volgorde is hierbij belangrijk. De Heilige Geest wekt het verlangen naar de Heere Jezus. Dat is misschien nog wel het belangrijkst in tijden van verdrukking. Juist in onze tijd zien we uit naar de komst van Christus. Wat heeft dat voor effect in ons leven? Dat roept ons op om bezig te zijn met de dingen van Gods Koninkrijk.

Het lijkt wel alsof we er tegenwoordig alles aan willen doen om maar niet oud te worden, om maar niet af te takelen. Want als je oud bent, dan heb je geen toekomst meer. Maar wij mogen in geloof weten dat het beste nog zal komen. Dat zal een dag zijn, als de Heere Jezus weer komt. Kijkt u er naar uit? We zullen gelijkvormig worden aan Zijn verheerlijkt lichaam. Paulus ziet de toekomst open vallen. Wanneer Christus komt, zal al het sterfelijke wegvallen. Dan hebben zonde en dood het niet langer voor het zeggen. Hoe dat precies zal zijn weten we niet. Iemand zei eens; God bewaart dat als een verrassing voor Zijn kinderen. We worden niet exact gelijk aan Christus, maar we gaan met lichaam en ziel op Hem lijken. Je hebt iets om naar uit te kijken als je Christus volgt in het geloof. Allen die de loopbaan met Hem lopen, zullen delen in Zijn genade! Amen.

 

Categorieën