11 september 2022

Ga jij mee in Gods verlangen?

Predikant:
Serie:
Bijbeltekst: Nehemia 1:1-4

Samenvatting

Thema: Ga jij mee in Gods verlangen?

 

  1. Een gelovig gezin

Nehemia kwam uit een gelovige familie. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de betekenis van hun namen. Hachalja betekent: wacht op de Heere. Nehemia betekent: de Heere troost. Hanani betekent: Ontferming, genade over mij. Ondanks de ballingschap waarin zij leefden, is het geloof door meerdere generaties heen niet verloren gegaan. Dat is het mooiste wat er is. Psalm 78 spreekt hier ook over. Het gezin is de belangrijkste plaats voor de kinderen om het geloof te oefenen. Catechese en club ondersteunen hierin. Wat kunnen we ons schuldig en tekort voelen schieten, zeker wanneer dat geloof niet in het gezin begint. Word dan maar stil tot God en vertrouw ook op de belofte uit Exodus 17:16 die in Christus ook voor ons geldt.

 

  1. Een heftig bericht

Hanani bezoekt met een delegatie uit Juda zijn broer Nehemia om de ellendige staat van Jeruzalem aan hem voor te leggen. Het is duidelijk dat Nehemia dicht bij God leefde, maar tegelijkertijd is hij blijkbaar niet terug gegaan naar Jeruzalem terwijl anderen dat wel hadden gedaan. Mogelijk had zijn functie als schenker, topambtenaar, hier iets mee te maken. Heeft u ook soms een rare dubbelheid in uw leven? Hart voor God hebben en tegelijkertijd zijn de consequenties daarvan net iets teveel gevraagd.

Hanani brengt de boodschap dat de stad van God letterlijk een puinhoop is, bewoond door moedeloze mensen, terwijl ze de belofte van God uit Jesaja 49:16 hadden, waarin staat dat Hij hen in Zijn beide handpalmen gegraveerd had en dat Hij een herbouwd Jeruzalem voor ogen had.

 

  1. Een eerlijke spiegel

Ook nu worden wij allemaal geroepen om mee te bouwen aan Gods koninkrijk. Het kan zijn dat je een moedeloze gelovige geworden bent, omdat het in je eigen leven zo tegenvalt, of omdat je je een overgeblevene voelt door de ontkerkelijking. Maar wat staat er over jou in de doorboorde handen van Christus? Dat je bestaan met Hem de dood is ingegaan, dat voor jou verzoening, verlossing, vrede bereid is, dat Zijn Geest in jou gegeven is. Dat is Zijn belofte!

 

  1. Een geschokte reactie

Nehemia was dus betrokken op de Heere en Jeruzalem, maar tegelijk ook druk in Susan. Is die dubbelheid herkenbaar? We hebben soms hele mooie idee├źn over God en Zijn zaak, terwijl het er intussen bij onszelf niet van komt. Wat breng jij in aan gebed, liefde, aandacht, tijd, etc.?

Toen Nehemia het bericht van Hanani ontving, ging hij zitten en begon te huilen. Hij huilt niet alleen over anderen, maar ook over zichzelf en zijn familie en belijdt zijn tekort naar de Heere toe. Misschien is Nehemia met deze houding een voorbeeld voor ons, nu we aan het begin van het winterwerk staan.

 

  1. Blijvende genade

Ondanks dat Jeruzalem in puin lag, stond de tempel van God er wel en werden de offers gebracht. Hoewel het niet op leek op wat God voor ogen stond, kon iedereen daar wel terecht. Wat ontroerend! De troon van Gods genade blijft voor iedereen staan. Je kunt daar terecht, ongeacht waar je tegenaan gelopen bent. Ook volgende week, wanneer het Avondmaal gevierd zal worden. Je mag buigen, bidden, huilen of desnoods rouwen, en dan ook komen en het nemen van Zijn genade. Die genade alleen zal je vernieuwen. Weet dat Jezus ondertussen voor ons bidt om genade voor ons allemaal en om Zijn Geest, waardoor Hij Zijn werk zal doen. Amen.

Categorie├źn