25 december 2018

Geboortebericht

Predikant:
Bijbeltekst: Jesaja 9:5
Dienstsoort:

Samenvatting

Het geboortebericht
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Vanmorgen een geboortekaart van een Koninklijk Kind met vijf namen; die namen vertellen iets over Wie Hij is en wat Hij doet. Deze tekst kennen we wel uit ons hoofd, maar wat staat ervoor en erna, wat is de context?

De geboorte van het Kind
Jesaja is de profeet onder de profeten, hij leefde zevenhonderd jaar voor de geboorte van de Heere Jezus. Maar voor Jesaja is er geen twijfel mogelijk, de Messias zal komen.
Politiek was er veel spanning en zorg, veel bedreigingen door machtige vijanden. Het volk van Israël leefde in angst. De mensen raadplegen allerlei occulte ‘profeten’ en aanbidden afgoden. Maar Jesaja zegt dat de verlossing komt: Maria baart een Zoon en God openbaart zich in Zijn Zoon.
Ouders zenden een geboortekaartje aan familie, vrienden en bekenden. Gabriel zegt: u is heden geboren. Een Zoon is ons gegeven, staat hier. Er staat twee keer ons; wie zijn dat? Israël en het volk van God? Of alle mensen? Het gaat om mensen van het welbehagen, het zondige mensengeslacht; zegt Boston. Jezus wordt ons niet geleend, maar Hij wordt voorgesteld, aangeboden en gegeven. Hij wordt ons in de schoot geworpen, omarmd u Hem of laat u Hem vallen? Knielt u en kust u de Zoon, geef je jouw hart aan deze Zoon.
De hele wereld viert vandaag Kerst, de geboorte van Jezus wordt overal gevierd, zo zijn we met elkaar verbonden.
De Joden lezen op 25 december uit Exodus 2; de geboorte van Mozes. Er zijn veel overeenkomsten met Lukas 2.

De heerschappij van het Kind
Dit Koningskind zal een koningsmantel dragen, Hij zal groot zijn en op de troon van zijn vader David zitten. Hij wordt Koning der Joden genoemd door de wijzen. De moordenaar aan het kruis spreekt over het Koninkrijk waar Jezus zal zijn. Hij droeg een doornenkroon en hing aan het kruis, werd vernederd maar overwon; vers 6 zegt:
Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

De namen van het Kind
Hij is wonderlijk, bewonder Hem. Hij gaat met ieder van ons een wonderbaarlijke weg. Het is niet onmogelijk, maar wonderlijk om met God verzoend te worden. Om zalig te worden moet een wonder gebeuren.
Raadsman: Hij helpt je, geeft advies. Jouw radeloosheid mag je bij Hem brengen. Hij is Wijsheid.
Sterke God: Luther noemt dit hulpeloze Kind de Godheld. Hij draagt onze ellende op Zijn rug en Verlost ons.
Eeuwige Vader: Vader van de toekomstige eeuw, zeggen de Grieken. Als Hij terugkomt zal Hij als een Vader regeren. Oosters taalgebruik zegt over zorgzame mensen: Hij is de vader der mildheid of trouw. Zo is God ook.
Vredevorst: de mooiste naam. Hij maakt vrede op aarde door het bloed van het kruis. Hij deelt de vrede uit: Mijn vrede geef Ik u. Echte vrede is aanwezigheid van God, Hij is ons heil.

Nu laat u heer uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien; zegt Simeon. Het rijk moet nog komen, maar de Vredevorst is er al.

Categorieën